Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

AVG: Nusirašiusi visas abejotinas sumas 2009 m., AB "Agrowill Group" 2010 m. planuoja 13 mln. Lt EBITDA

Spekuliantai.lt | 2010-09-20 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1253
Raktiniai žodžiai: Agrowill Group AB, AVG
AVG: Nusirašiusi visas abejotinas sumas 2009 m., AB "Agrowill Group" 2010 m. planuoja 13 mln. Lt EBITDA

Agrowill Group AB Pranešimas apie esminį įvykį 20.09.2010

Nusirašiusi visas abejotinas sumas 2009 m., AB "Agrowill Group" 2010 m. planuoja
13 mln. Lt EBITDA

2010 m. rugsėjo 15 d. AB “Agrowill Group” (toliau - AWG arba Bendrovė) valdyba
patvirtino audituotą AB “Agrowill Group” konsoliduotą finansinę atskaitomybę
parengtą pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir
metinį pranešimą už 2009m.

Bendros AWG įmonių grupės 2009 m. pajamos iš tęsiamos veiklos buvo 48,3 mln.
litų (14 mln. eurų) ir, palyginti su 2008 m. pajamomis - 58,7 mln. litų (17
mln. eurų), sumažėjo 17,6 procento.

2009 m. dvylikos mėnesių nuostolis, palyginti su 2008 m. dvylikos mėnesių
nuostoliu - 16,4 mln. litų (4,7 mln. eurų), padidėjo 343,8 procento ir siekė
72,6 mln. litų (21 mln. eurų).

2009 m. dvylikos mėnesių EBITDA sumažėjo nuo 2,5 mln. litų (0,7 mln. eurų) 2008
m. iki minus 15,8 mln. litų (minus 4,6 mln. eurų) 2009 m.

Vadovybės 2009 m. dvylikos mėnesių finansinių rezultatų komentaras:
Pagrindinės priežastys sąlygojusios didelį neigiamą rezultatą 2009 m. buvo
konservatyvus vadovybės apskaitinių vertinimų taikymas, kuris sąlygojo
biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo nuostolį (12,8 mln. litų),
ilgalaikio turto perkainojimo nuostolį (8,9 mln. litų), buvo padaryti
atidėjimai abejotinoms gautinoms sumoms (3,7 mln. litų), bei atlikti atsargų ir
pašarų nurašymai (2,6 mln. litų). Grupės rezultatus neigiamai įtakojo kritusios
žemės ūkio produkcijos kainos, išaugusios veiklos sąnaudos bei aukštos
finansavimo sąnaudos (12,9 mln. litų).

Didžioji dalis šių nuostolį sąlygojusių veiksnių buvo vienkartiniai atvejai,
kurie niekaip neįtakojo AWG grupės veiklos pinigų srautų bei EBITDA. Per 2009
m. padaryti griežti sprendimai personalo srityje bei galvijų auginimo segmente
sąlygojo reikšmingai išaugusius laikinus nuostolius, tačiau padėjo tvirtus
pamatus sėkmingai AB „Agrowill Group“ veiklai ateityje.

2010 metais AWG įmonių grupė didžiausią dėmesį skiria gamybinės veiklos
efektyvumo didinimui žemės ūkio bendrovėse, bei grupės įmonių restruktūrizavimo
procesų pradžiai. Labai svarbiu prioritetu išlieka AWG įmonių grupės sąnaudų
mažinimas, valdomų pastatų, įrengimų ir technikos panaudojimo (utilizavimo)
didinimas bei pajamų iš papildomų veiklų augimas.

Kryptingai gerinant ir plečiant valdomų bendrovių veiklą, bei atsigaunant žemės
ūkio sektoriaus pirminių žaliavų (pieno, grūdų, ir rapsų) rinkos kainoms, per
2010 m. AWG įmonių grupė planuoja pasiekti apie 55 mln. litų (15,9 mln. eurų)
apyvartą bei 13 mln. litų (3,8 mln. eurų) EBITDA.


Domantas Savičius
Finansų direktorius
8-5 233 53 40

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI