Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

PRM: Pranešimas apie ketinimą išbraukti bendrovės akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir nebesiūlyti akcijų viešai

Spekuliantai.lt | 2010-03-10 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1520
Raktiniai žodžiai: Pramprojektas AB, PRM
PRM: Pranešimas apie ketinimą išbraukti bendrovės akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir nebesiūlyti akcijų viešai

Pramprojektas AB Pranešimas apie esminį įvykį 10.03.2010

Pranešimas apie ketinimą išbraukti bendrovės akcijas iš vertybinių popierių
biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir nebesiūlyti akcijų
viešai

AB „Pramprojektas“ (teisinė forma - akcinė bendrovė, buveinės adresas
Donelaičio 60, LT-44248, Kaunas, bendrovė įregistruota Kauno miesto
savivaldybėje 1993 m. gruodžio 6 d., įmonės kodas - 3387335, bendrovė
perregistruota 2004 m. gruodžio mėn. 22 d. Valstybės įmonės Registrų centre,
įmonės kodas - 133873358, įregistruotas įstatinis kapitalas 5 970 972 (penki
milijonai devyni šimtai septyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai
septyniasdešimt du) litai), toliau vadinamos Emitentu, valdyba, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 38 str. 5 d. ir 48 str. 8 d.
3 punktu, pateikia pranešimą apie 2010 m. balandžio 15 d. numatomą svarstyti
klausimą dėl Emitento akcijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos AB
„NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir akcijų viešo siūlymo
nebevykdymo.

1) Informacija apie numatomą privalomo oficialaus siūlymo paskelbimą - 2010 m.
balandžio 15 d. Emitento neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui ne
mažesne kaip 3/4 visų dalyvaujančių susirinkime akcijų suteikiamų balsų dauguma
nusprendus išbraukti Emitento akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ
OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime
dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma nusprendus nebesiūlyti
akcijų viešai, akcininkai balsavę už šiuos sprendimus turi teikti privalomą
oficialų siūlymą. Šią prievolę už visus akcininkus prisiima vienas akcininkas.
Privalomo oficialaus siūlymo galiojimo metu teisę parduoti akcijas turės
akcininkai, sprendimo išbraukti emitento akcijas iš vertybinių popierių biržos
AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir sprendimo nebesiūlyti
akcijų viešai priėmimo metu balsavę „prieš“ arba nebalsavę.

2) Akcijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“
papildomo prekybos sąrašo ir akcijų viešo siūlymo nebevykdymo priežastys -
mažas biržoje cirkuliuojančių akcijų skaičius ir neaktyvi prekyba.

3) Emitentas imsis visų priemonių, kad jo išleistų akcijų savininkams būtų
prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikianti jiems
galimybę naudotis savo teisėmis oficialaus siūlymo metu. Teisės aktų nustatyta
tvarka Emitentas savo įstatuose nurodytame dienraštyje „Kauno diena“ paskelbs
informaciją apie oficialaus siūlymo įgyvendinimo tvarką.

4) Emitento valdymo organų sudėties ir veiklos pokyčiai - nenumatomi.

5) Už akcijas siūloma kaina ir jos nustatymo būdas - privalomo oficialaus
siūlymo (už akcijas siūloma) preliminari kaina yra 1,57 Lt. (vienas litas 57
ct.), t.y. vidutinė svertinė Emitento akcijų rinkos kaina per 6 mėnesius iki
šio pranešimo paskelbimo dienos (laikotarpis nuo 2009 m. rugsėjo 9 d. iki 2010
m. kovo 9 d.).Marius Vaivada
Valdybos pirmininkas
+370 37 223355

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI