Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

NDL: Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai

Spekuliantai.lt | 2010-01-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1364
Raktiniai žodžiai: DnB NORD Bankas AB, NDL
NDL: Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai

DnB NORD Bankas AB Pranešimas apie esminį įvykį 27.01.2010

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai

Atsižvelgiant į AB DnB NORD banko, įmonės kodas 112029270, PVM mokėtojo kodas
LT120292716, buveinė J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, duomenys apie įmonę
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau - „Bankas“) stebėtojų
tarybos narių Jarle Mortensen, Juergen Machalett ir Andreas Fischelscher
atsistatydinimą iš užimamų pareigų nuo 2010 m. vasario 17 d., 2010 m. vasario
17 d šaukiamame neeiliniame visuotiniame Banko akcininkų susirinkime (toliau -
„Susirinkimas“), įvyksiančiame Banko buveinėje J.Basanavičiaus g. 26, Vilniuje,
10 valandą, VI aukšto salėje, Banko akcininkams bus siūloma pritarti šiems
nutarimų projektams:

1.Atsižvelgiant į Banko stebėtojų tarybos narių Viktoro Valentukevičiaus,
Antano Juozo Zabulio, Jarle Mortensen, Juergen Machalett ir Andreas
Fischelscher atsistatydinimą iš užimamų pareigų, išrinkti Jekateriną Titarenko,
Margrethe Melbye Gronn, Andris Ozolins ir Cord Meyer stebėtojų tarybos nariais
iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

2.Nustatyti, kad naujai išrinkti Banko stebėtojų tarybos nariai Margrethe
Melbye Gronn, Andris Ozolins ir Cord Meyer pareigas pradeda eiti po to, kai
gaunami Lietuvos banko leidimai tapti Banko vadovais.

3.Pakeisti AB DnB NORD banko įstatų VII skyriaus 7.1 punkto redakciją ir
išdėstyti ją taip:
„7.1. Banko stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis
Banko veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Banko Tarybą,
sudaromą iš 7 narių, renka Susirinkimas. Renkant Tarybos narius, kiekvienas
akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia
jam priklausančios akcijos, ir renkamų Tarybos narių skaičiaus sandaugai.
Šiuos balsus akcininkai skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus.
Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po
lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis
balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų
balsų skaičių surinkusių kandidatų. Taryba renkama 4 metams.”

4.Įgalioti Banko Prezidentą pasirašyti pakeistus Banko įstatus.

Susirinkimo apskaitos diena yra 2010 m. vasario 8 d.

Susirinkimo sušaukimo dieną bendras Banko akcijų skaičius - 5 710 134
paprastosios vardinės akcijos, iš jų balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius - 5 710 134 akcijos.

Su Susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų
dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti
pateikti Susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kita informacija,
susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Banko
buveinėje, J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, (tel. +370 5 2393 748), darbo
valandomis, ir Banko interneto svetainėje www.dnbnord.lt.


Andrius Vilkancas
atstovas spaudai
tel. +370 5 239 3413

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital