Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

IVL: Šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Invalda“ akcininkų susirinkimas

Spekuliantai.lt | 2010-01-08 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1554
Raktiniai žodžiai: Invalda AB, IVL
IVL: Šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Invalda“ akcininkų susirinkimas

Invalda AB Pranešimas apie esminį įvykį 08.01.2010

Šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Invalda“ akcininkų susirinkimas

Atsižvelgiant į tai, kad AB „Invalda“ pasiekė susitarimą dėl:
- 50 mln. litų nominalios vertės obligacijų konvertavimo į akcijas bendrovės
akcininkų susirinkimui priėmus nutarimus dėl siūlomų pakeitimų bei šalims
įvykdžius kitas sąlygas,
- 25 mln. litų nominalios vertės obligacijų išpirkimo termino pratęsimo iki
2012 m. liepos 1 d.,
- 7,44 mln. litų nominalios vertės naujos neviešos konvertuojamųjų obligacijų
emisijos išplatinimo,
Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2010 m. sausio mėn. 30 d. 10.00 val.
adresu Šeimyniškių g. 1A, Vilniuje (viešbučio Holiday Inn Vilnius konferencijų
salėje), šaukiamas neeilinis visuotinis akcinės bendrovės „Invalda“ (įmonės
kodas 121304349, adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius) akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registracijos pradžia nuo 9.30 val. Neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie
yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje, kuri yra 2010 m. sausio 25 d.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl dalinio akcinės bendrovės „Invalda“ 2008 m. lapkričio 14 d. visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo pirmuoju darbotvarkės klausimu pakeitimo.
2. Dėl dalinio akcinės bendrovės „Invalda“ 2008 m. lapkričio 14 d. visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo trečiuoju darbotvarkės klausimu pakeitimo.
3. Dėl neviešos konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimo.
4. Dėl pirmumo teisės atšaukimo visiems akcininkams įsigyti naujai išleidžiamą
konvertuojamųjų obligacijų emisiją.
5. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ įstatinio kapitalo didinimo, susieto su
pagal darbotvarkės 3 punktą išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų emisija.
6. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto veiklos taisyklių
naujai redakcijai.

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo
valandomis.

Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu
siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų
susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu
iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba
įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu; (iii) iš anksto pateikti
bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio
akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų
susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas
privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir
pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir pateikiami bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko
įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę
balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pateiktas bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis (faksu + 370 5
2790530), registruotu paštu arba įteiktas pasirašytinai

Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas
apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės
akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama AB „Invalda“ interneto
svetainėje adresu http://www.invalda.lt.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu + 370 5 2752776.

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. + 370 5 2752776

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital