Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LNS: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Spekuliantai.lt | 2009-05-12 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1803
Raktiniai žodžiai: Linas AB, LNS
LNS: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Linas AB Pranešimas apie esminį įvykį 12.05.2009

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Linas“ 2009 m. gegužės 12 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai:

1. Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotą ir
Bendrovės 2008 m. finansinę atskaitomybę bei pritarta Bendrovės 2008 m.
konsoliduotam metiniam pranešimui.

2. Patvirtinta 2008 m. AB „Linas“ konsoliduota ir Bendrovės metinė finansinė
atskaitomybė ir pritarta 2008 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.

3. Patvirtintas 2008 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
finansinių metų pabaigoje 0 Lt (0 EUR);
2) grynieji ataskaitinių finansinių metų nuostoliai 15 706 565 Lt (4 548 936
EUR);
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas 0 Lt ( 0 EUR);
4) pervedimai iš privalomojo rezervo 2 403 898 Lt (696 217 EUR);
5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 6 510 000 Lt (1 885 426 EUR);
6) pervedimai iš rezervo paramai 26 499 Lt (7 675 EUR);
7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 11 391 Lt (3 299
EUR);
8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 Lt (0 EUR);
9) paskirstytini nuostoliai iš viso 6 754 777 Lt (1 956 319 EUR);
10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt ( 0 EUR);
11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);
12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt ( 0 EUR);
13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 Lt ( 0 EUR);
14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt ( 0 EUR);
15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
perkeliami į kitus finansinius metus -
6 754 777 Lt ( 1 956 319 EUR).

4. Patvirtinti Bendrovės naujos redakcijos įstatai ir įgaliotas Bendrovės
direktorius Martynas Jasinskas juos pasirašyti.

5. Iš Bendrovės valdybos narių atšaukti Ramūnas Lenčiauskas ir Vaidas
Žarnauskas.

6. Į Bendrovės valdybą išrinkti Virginija Jukonienė, Lilijana Pūrienė, Ramūnas
Lenčiauskas ir Martynas Jasinskas.

7. Patvirtinti Bendrovės Audito komiteto veiklos nuostatai.

8. Bendrovės Audito komiteto nariais išrinkti Vilma Polikevičienė ir Eugidijus
Mordas.


AB „Linas“ direktorius
Martynas Jasinskas
Tel. +370 45 506103

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2023 UAB All Media Digital