Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LFO: AB"Lifosa" eilinio akcininkų susirinkimo nutarimai

Spekuliantai.lt | 2009-04-29 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1831
Raktiniai žodžiai: Lifosa AB, LFO
LFO: AB"Lifosa" eilinio akcininkų susirinkimo nutarimai

Lifosa AB Pranešimas apie esminį įvykį 29.04.2009

AB"Lifosa" eilinio akcininkų susirinkimo nutarimai

2009 m. balandžio 29 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo priimti sprendimai:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Atsižvelgti į Bendrovės auditoriaus pranešime pateiktą nuomonę, tvirtinant
Bendrovės 2008 m. metinę finansinę atskaitomybę.

2. Bendrovės 2008 m. metinis pranešimas.
Pritarti į Bendrovės 2008 m. metiniam pranešimui.

3. Bendrovės 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Patvirtinti 2008 m. metinę finansinę atskaitomybę.

4. Bendrovės 2008 m. pelno paskirstymas.
Patvirtinti 2008 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje - 381 577 tūkst. litų (110 512 tūkst. EUR);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas - 237 231 tūkst. litų (68 707
tūkst. EUR);
3) paskirstytinasis pelnas iš viso - 618 808 tūkst. litų (179 219 tūkst. EUR);
4) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0. litų (0 EUR);
5) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 litų (0 EUR);
6) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 litų (0 EUR);;
7) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 litų (0 EUR);
8) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0 litų (0 EUR);
9) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas
į kitus finansinius metus - 618 808 tūkst. litų (179 219 tūkst. EUR).
5. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
5.1.Patvirtinti UAB “Pricewaterhouse Coopers“ 2009 m. Bendrovės veiklos audito
įmone.
5.2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Joną Dastiką sudaryti su audito
įmone audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių
sutarta suma, bet ne daugiau kaip 145 tūkst. Lt (41 995 tūkst. EUR) neįskaitant
PVM.
6. Bendrovės valdybos nario atsistatydinimo patvirtinimas ir naujo valdybos
nario rinkimai.
6.1.Patvirtinti valdybos nario Stanislavo Duriagino atsistatydinimą.
6.2.Valdybos nariu išrinkti OAO “MCK „EuroChem“ Juridinės valdybos viršininką
Andrejų Popovą.
6.3.Nustatyti, kad A. Popovas įgyja Bendrovės valdybos nario įgaliojimus
pasibaigus visuotiniam akcininkų susirinkimui.
7. Bendrovės Audito komiteto veiklos reglamento tvirtinimas.
7.1. Patvirtinti AB „Lifosa“ Audito komiteto veiklos reglamentą.
7.2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Joną Dastiką pasirašyti
patvirtintą Audito komiteto veiklos reglamentą.
8. Bendrovės Audito komiteto sudarymas ir komiteto narių rinkimai.
1) Sudaryti Audito komitetą iš trijų narių.
2) Komiteto nariais iki valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Editą Malūkienę
(nepriklausomas narys), Astą Žirgulienę ir Linaldą Mickevičienę.
9. Apmokėjimo sąlygų Audito komiteto nariams tvirtinimas.
9.1.Nustatyti 5 tūkst. litų metinį atlyginimą kiekvienam komiteto nariui.
9.2.Pavesti valdybai nustatyti atlyginimo išmokėjimo tvarką.

Finansų direktorė
Regvita Ivanovienė
+370-347-663311. ak_veiklos_reglamentas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=223457)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital