Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

PZV: Akcininkų susirinkimo sprendimai

Spekuliantai.lt | 2009-04-23 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1726
Raktiniai žodžiai: Pieno Zvaigzdes AB, PZV
PZV: Akcininkų susirinkimo sprendimai

Pieno Zvaigzdes AB Pranešimas apie esminį įvykį 23.04.2009

Akcininkų susirinkimo sprendimai

2009 m. balandžio 23 d. 11.00 val. įvyko AB "Pieno žvaigždės" visuotinis
akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimai:

1. Bendrovės metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
3. Bendrovės audituotos 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.
6. Dėl akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ audito komiteto sudarymo ir veiklos
taisyklių patvirtinimo.
7. Dėl akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ audito komiteto narių rinkimų.
8. Audito įmonės rinkimai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2009 m. balandžio 16 d.

AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI:

1. Bendrovės metinis pranešimas.
Išklausyta.

2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Išklausyta.

3. Bendrovės audituotos 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Sprendimas:
Patvirtinti bendrovės audituotą 2008 m. metinę finansinę atskaitomybę

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimas:
Patvirtinti pelno (nuostolių) paskirstymą.
Dividendams skirti 5.917.221,00 milijonus litų (1.713.746 EUR) arba 0,1125 litų
(0,0326 EUR) akcijai.
Suformuoti rezervą savoms akcijoms įsigyti 6.000.000 litų (1.737.720 EUR).
Suformuoti rezervą paramai ir labdarai 250.000 litų (72.405 EUR).
Patvirtinta.

5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

Sprendimas:
5.1. Supirkti akcinės bendrovės “Pieno žvaigždės” akcijas per AB NASDAQ OMX
Vilnius oficialaus siūlymo subrinką, šią rinką reglamentuojančių taisyklių
nustatyta tvarka, netvirtinant cirkuliaro Vertybinių popierių komisijoje.
a) akcijų įsigijimo tikslas - stabilizuoti bendrovės akcijų kursą, padidinti
akcijų likvidumą ir išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso kritimo;
b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė
kartu su kitomis, jau turimomis savomis akcijomis, negali būti didesnė kaip
1/10 įstatinio kapitalo;
c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių;
d) minimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% mažesnė už paskutinės savaitės
Bendrovės akcijų kainų vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius
centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį, maksimali įsigyjamų akcijų
kaina - 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų NASDAQ OMX
Vilnius centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį;
e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - minimali akcijų
pardavimo kaina ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos. Užtikrinant
visiems akcininkams lygias galimybes įsigyti supirktas akcijas, jos bus
parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba aukciono būdu,
informuojant apie aukciono laiką ir tvarką visus akcininkus registruotais
laiškais arba viešai spaudoje.
5.2. Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir Lietuvos
Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu, bendrovės valdybai
pavedama priimti visus sprendimus, susijusius su akcijų supirkimo laiko, kainos
nustatymu, taip pat sprendimus dėl savų įsigytų akcijų pardavimo laiko, kainos
ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus, kurie nenumatyti šiame
sprendime.

6. Dėl akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ audito komiteto sudarymo ir veiklos
taisyklių patvirtinimo.

Sprendimas:
Sudaryti akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ audito komitetą ir patvirtinti jo
veiklos taisykles.

7. Dėl akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ audito komiteto narių rinkimų.

Sprendimas:
Į akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ audito komitetą vienerių metų kadencijai
išrinkti nepriklausomą narį - Ričardą Bagdoną, antrą narį - įmonės vidaus
auditorę Violetą Liutkuvienę.

8. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimas:
8.1. 2009 ir 2010 finansinių metų auditui atlikti išrinkta audito bendrovė KPMG
Baltic.
8.2. Nustatyti konkrečias audito paslaugų apmokėjimo ir kitas sutarties sąlygas
ir pasirašyti sutartį su auditoriumi įgaliojamas Bendrovės vadovas.


Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
(8 5)246 1419

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital