Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

KNF: Pranešimas įvykusį AB "Klaipėdos nafta" neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Spekuliantai.lt | 2012-09-28 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 767
Raktiniai žodžiai: Klaipedos Nafta AB, KNF
KNF: Pranešimas įvykusį AB "Klaipėdos nafta" neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Klaipedos Nafta AB Pranešimas apie esminį įvykį 28.09.2012

Pranešimas įvykusį AB "Klaipėdos nafta" neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota
adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir
sprendimu 2012 m. rugsėjo 28 d. 13.00 val. sušaukė Bendrovės neeilinį visuotinį
akcininkų susirinkimą. Susirinkimas įvyko bendrovės buveinėje Burių 19,
Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui, kuriuo nuspręsta vykdyti
Bendrovės tamsiųjų naftos produktų parko rekonstrukciją (dviejų po 32,250
tūkst. m3 talpyklų ir technologinių vamzdynų, taip pat jų elektros ir
automatikos įrangos montavimą).

2. Dėl Bendrovės įstatų keitimo.

Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. iki 12.50 val. Atvykstantiems į
susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui –
papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens
išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas).

Priimti sprendimai:1. Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui, kuriuo nuspręsta vykdyti
Bendrovės tamsiųjų naftos produktų parko rekonstrukciją (dviejų po 32,250
tūkst. m3 talpyklų ir technologinių vamzdynų, taip pat jų elektros ir
automatikos įrangos montavimą):

„Pritarti Bendrovės valdybos sprendimui, kuriuo nuspręsta Bendrovei vykdyti
tamsiųjų naftos produktų parko rekonstrukciją (dviejų po 32,250 tūkst. m3
talpyklų ir technologinių vamzdynų, taip pat jų elektros ir automatikos įrangos
montavimą) už bendrą kainą, ne didesnę kaip 28 mln. Lt, užtikrinant, kad už šią
kainą paskelbtus konkursus laimėję rangovai įvykdys Bendrovei visus darbus,
būtinus tinkamam nurodytų talpyklų ir technologinių vamzdynų eksploatavimui,
įskaitant, bet neapsiribojant, visus reikiamus darbus dėl talpyklų ir vamzdynų
sumontavimo / įrengimo pagal paruoštą ir suderintą darbo projektą, dėl naujų
talpyklų ir technologinių vamzdynų elektros ir automatikos įrangos montavimo,
taip pat būtinus dėl reikiamos su tuo susijusios dokumentacijos tinkamo
įforminimo/ sutvarkymo, bei nustatant, kad darbai pagal sutartis su konkursus
dėl aukščiau minėtų darbų pirkimo laimėjusiais rangovais turi būti įvykdyti iki
2013 m. gruodžio 31 d.“

2. Dėl Bendrovės įstatų keitimo:

„2.1. Pakeisti Bendrovės įstatų 17.2 punktą ir jį išdėstyti taip: 17.2. Su
valdybos nariais ir valdybos pirmininku, prieš jiems pradedant eiti pareigas,
gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje, kurių sąlygas nustato
stebėtojų taryba. Nepriklausomiems valdybos nariams stebėtojų tarybos sprendimu
gali būti nustatomas ir mokamas atlygis, kuris nepriklausytų nuo Bendrovės
veiklos rezultatų ir perspektyvų (kitoks atlygis nei tantjemos). Jeigu
Bendrovės valdybos narys ar valdybos pirmininkas išrenkamas į generalinio
direktoriaus pareigas ar paskiriamas Bendrovės padalinio vadovu, dėl šio darbo
su juo sudaroma darbo sutartis.

2.2. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtą Bendrovės įstatų pakeitimą, patvirtinti
naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama). Įgalioti (su teise perįgalioti)
Bendrovės vadovą pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir pateikti ją
registruoti Juridinių asmenų registre.“

Priedai:

1. Bendrovės įstatai (su jų vertimu į anglų kalbą).


Mantas Bartuška, finansų direktorius, 8 46 391 763


1. Istatai (Klaipedos nafta) (1.1).pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=404930)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital