Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

VST: Dėl akcinės bendrovės „VST“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų

Spekuliantai.lt | 2009-04-20 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1638
Raktiniai žodžiai: VST AB, VST
VST: Dėl akcinės bendrovės „VST“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų

VST AB Pranešimas apie esminį įvykį 20.04.2009

Dėl akcinės bendrovės „VST“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų

Akcinės bendrovės „VST“ valdybos nutarimu 2009 m. balandžio 30 d. 9.00 val.
šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „VST“ akcininkų susirinkimas,
kuris įvyks akcinės bendrovės „VST“ patalpose Vilniuje, J. Jasinskio 16C, 5
aukšte. Akcininkams bus siūloma pritarti šiems sprendimų projektams:

1. Darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės „VST“ 2008 metų metinio pranešimo
svarstymas“:
1.1. Pritarti akcinės bendrovės „VST“ 2008 metų metiniam pranešimui (pridedama).

2. Darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės „VST“ 2008 metų finansinės
atskaitomybės tvirtinimas“:
2.1. Patvirtinti auditoriaus UAB „Ernst & Young Baltic“ audituotą akcinės
bendrovės „VST“ 2008 metų finansinę atskaitomybę (pridedama).

3. Darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės „VST“ 2008 metų pelno (nuostolio)
paskirstymas“:
3.1. Patvirtinti akcinės bendrovės „VST“ 2008 metų pelno (nuostolio)
paskirstymą:

1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje
0 Lt (0 EUR);
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 11 674 755 Lt (3
381 242,76 EUR);
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) 168 248 792 Lt (48 728 218,25 EUR);
4. Pervedimai iš rezervų 0 Lt (0 EUR);
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 Lt (0 EUR);
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 179 923 547 Lt (52 109 461,01
EUR);
7. Pelno paskirstymas:
7.1. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt (0 EUR);
7.2. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);
7.3. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt (0 EUR);
8. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (Lt už 1 akciją) 0 Lt (0 EUR);
9. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt (0 EUR);
10. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 179 923 547 Lt (52 109 461,01
EUR).

4. Darbotvarkės klausimas „2009 metų bendrovės finansinės atskaitomybės auditą
atliksiančios audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas“:
4.1. Audito įmone, kuri atliks 2009 metų akcinės bendrovės „VST“ finansinės
atskaitomybės auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir už 2009 metų
finansinės atskaitomybės audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 80 000 litų
sumą (be pridėtinės vertės mokesčio).

Su akcinės bendrovės „VST“ metiniu pranešimu ir finansinės atskaitomybės
projektu galima susipažinti akcinės bendrovės „VST“ internetiniame puslapyje
http://www.vst.lt ir Vilniaus vertybinių popierių biržos internetiniame
puslapyje http://www.baltic.omxgroup.com.


Aidas Ignatavičius
Generalinis direktorius

Daugiau informacijos suteiks:
Rasa Kruopaitė-Lalienė
Marketingo ir viešųjų ryšių departamento vadovė
Tel. (8~5) 27812311. metinis pranesimas 2008_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=221503)
2. finansine atskaitomybe_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=221502)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital