Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

TEO: Pranešimas apie „TeliaSonera AB (publ)“ savanoriško oficialaus siūlymo ir pirkimo rinkoje pabaigą

Spekuliantai.lt | 2012-07-02 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 501
Raktiniai žodžiai: TEO LT, TEO
TEO: Pranešimas apie „TeliaSonera AB (publ)“ savanoriško oficialaus siūlymo ir pirkimo rinkoje pabaigą

TEO LT, AB Pranešimas apie esminį įvykį 02.07.2012

Pranešimas apie „TeliaSonera AB (publ)“ savanoriško oficialaus siūlymo ir
pirkimo rinkoje pabaigą

2012 m. liepos 2 d. TEO LT, AB (toliau – Bendrovė arba TEO) akcininkas
„TeliaSonera AB (publ)“ informavo Bendrovę apie tai, kad 2012 m. birželio 29 d.
pasibaigusio savanoriško nekonkurencinio oficialaus siūlymo supirkti likusias
balsavimo teisę suteikiančias Bendrovės akcijas (toliau – Siūlymas) metu,
pardavimui buvo pateikta 12 719 908 Bendrovės akcijų. Taip pat, per laikotarpį
nuo 2012 m. gegužės 8 iki 2012 m. birželio 29 d. „TeliaSonera AB (publ)“
įsigijo 80 437 785 Bendrovės akcijas, sudarydama sandorius vertybinių popierių
biržoje.

Atsiskaitymas už Siūlymo metu supirktas Bendrovės akcijas įvyks 2012 m. liepos
4 d., po ko „TeliaSonera AB (publ)“ iš viso turės 88,15 proc. viso Bendrovės
įstatinio kapitalo.

Baigdama Siūlymą, „TeliaSonera AB (publ)“ taip pat baigė Bendrovės akcijų
pirkimą vertybinių popierių biržoje.DRAUDŽIAMA PLATINTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE,
JAPONIJOJE AR ITALIJOJE

Oficialus siūlymas yra teikiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir nebus
reikalaujama pateikti jokių dokumentų jokiai užsienio reguliavimo institucijai
ar gauti patvirtinimą iš jos.

Šis pranešimas nėra siūlymas ar kvietimas (ar jo dalis) parduoti vertybinius
popierius ir nėra joks tarpininkavimas juos perkant kokioje nors
jurisdikcijoje. Nei šis pranešimas (nei jo dalis), nei jo išplatinimo faktas
nesudaro pagrindo ar priežasties sudaryti kokį nors sandorį. Oficialus siūlymas
nėra ir nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, nei paštu, nei tarptautinės
arba užsienio prekybos priemonėmis ar būdais, nei per nacionalinę vertybinių
popierių biržą teikiamas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šie būdai, jais
neapsiribojant, apima informacijos perdavimą faksimiliniu ryšiu, elektroniniu
paštu, teleksu, telefonu ir internetu. Atitinkamai, šio pranešimo kopijas bei
kitus su oficialiu siūlymu susijusius dokumentus draudžiama siųsti paštu ar
kitaip persiųsti, platinti ar perduoti Jungtinėse Amerikos Valstijose ar į
Jungtines Amerikos Valstijas. Bet koks sąmoningas oficialaus siūlymo priėmimas,
tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su šių apribojimų nesilaikymu, bus
negaliojantis. Jokie vertybiniai popieriai ar kitoks atlygis nėra siūlomi ir
nebus priimami, jeigu jie bus siunčiami Jungtinių Amerikos Valstijų nuolatinio
gyventojo. Šiuo pranešimu nesiekiama gauti atsiliepimų į oficialų siūlymą.

Šio pranešimo paskelbimas ar išplatinimas kai kuriose jurisdikcijose gali būti
ribojamas įstatymų, todėl visų jurisdikcijų, kuriose šis pranešimas bus
skelbiamas ar platinamas, asmenys turėtų sužinoti apie šiuos apribojimus ir į
juos atsižvelgti. Šio pranešimo gavimas kurioje nors jurisdikcijoje, kur
oficialus siūlymas draudžiamas, nelaikytinas oficialiu siūlymu, o tik
informaciniu pranešimu.

Oficialus siūlymas nebus teikiamas ir jo nebus galima priimti tiesiogiai ar
netiesiogiai Kanadoje, Australijoje, Japonijoje ar Italijoje arba iš Kanados,
Australijos, Japonijos ar Italijos. Bet koks sąmoningas oficialaus siūlymo
priėmimas tiesiogiai ar netiesiogiai pažeidžiant šiuos apribojimus bus
negaliojantis.

Šį dokumentą ar kitus susijusius dokumentus gaunantys asmenys (įskaitant
saugotojus, įgaliotinius ar patikėtinius) turėtų nepažeisti šių apribojimų ir
draudimo siųsti šį dokumentą į Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą,
Australiją, Japoniją ar Italiją arba jį ten platinti. Priešingu atveju bet koks
sąmoningas priėmimas gali tapti negaliojančiu.
Eglė Gudelytė-Harvey,
Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
tel. (8 5) 236 7292

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI