Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

IVL: AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Spekuliantai.lt | 2012-05-24 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 453
Raktiniai žodžiai: Invalda AB, IVL
IVL: AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Invalda AB Pranešimas apie esminį įvykį 24.05.2012

AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2012-05-24 09:32 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2012 m. gegužės 24
d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime
priimti sprendimai:

1. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant akcijas, nuspręsta:
1. Sumažinti AB „Invalda“ įstatinį kapitalą, siekiant anuliuoti bendrovės
įsigytas savas akcijas. Įstatinis kapitalas mažinamas 5 755 794 (penkiais
milijonais septyniais šimtais penkiasdešimt penkiais tūkstančiais septyniais
šimtais devyniasdešimt keturiais) litais, anuliuojant 5 755 794 (penkis
milijonus septynis šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus
devyniasdešimt keturias) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės
bendrovės akcijas. Anuliavus savas supirktas akcijas AB „Invalda“ įstatinį
kapitalą sudarys 51 802 146 (penkiasdešimt vienas milijonas aštuoni šimtai du
tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt šeši) litai. Jis bus padalytas į 51
802 146 (penkiasdešimt vieną milijoną aštuonis šimtus du tūkstančius vieną
šimtą keturiasdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos
nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

2. Dėl bendrovės įstatų pakeitimo nuspręsta:
2.1. Patvirtinti pakeistus AB „Invalda“ įstatus, bendrovės įstatų 12 ir 15
punktus išdėstant sekančiai:
„12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 51 802 146 (penkiasdešimt vienas
milijonas aštuoni šimtai du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt šeši)
litai.“
„15. Bendrovės įstatinis padalytas į 51 802 146 (penkiasdešimt vieną milijoną
aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt šešias) paprastąsias
vardines akcijas.“
2.2. Įgalioti prezidentą Dalių Kaziūną pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus
ir atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių
asmenų registre susijusius veiksmus.
Įstatų projektas pridedamas.

3. Dėl savų akcijų supirkimo nuspręsta:
3.1. Supirkti akcinės bendrovės „Invalda“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius
vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką
reglamentuojančias taisykles.
1) Savų akcijų įsigijimo tikslas – (i) išmokėti akcininkams dalį laisvų lėšų,
kartu sudarant galimybę jiems patiems nuspręsti dėl akcijų pardavimo; (ii)
sumažinti bendrovės valdomo turto vertės nuolaidą, lyginant su esama jos akcijų
kaina rinkoje.
2) Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė
negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
3) Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėnesių nuo
šio sprendimo priėmimo dienos.
4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 eurai (17,26 lito), minimali
vienos akcijos įsigijimo kaina yra 1 euras (3,45 lito).
5) Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos. Tuo atveju, jeigu įsigytos
savos akcijos bus parduodamos, minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo
kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams
įsigyti šių akcijų.
3.2. Pavesti bendrovės valdybai laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir
LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir
pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų
skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius
veiksmus.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas
Dalius Kaziūnas
Tel. (8 5) 273 3278
El.paštas dalius@invalda.lt


1. Istatai_2012 05 24_projektas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=393782)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital