Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

IVL: AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Spekuliantai.lt | 2012-04-06 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 772
Raktiniai žodžiai: Invalda AB, IVL
IVL: AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Invalda AB Pranešimas apie esminį įvykį 06.04.2012

AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2012-04-06 22:06 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Bendrovės valdyba
patvirtino šiuos 2012 m. balandžio 30 d. įvyksiančio eilinio visuotinio AB
„Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:

1. Bendrovės auditoriaus išvada.
1. Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su auditoriaus išvada.

2. Konsoliduotas 2011 m. metinis pranešimas.
2. Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su 2011 metų
konsoliduotu metiniu pranešimu.

3. 2011 m. bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti bendrovės ir konsoliduotas 2011 m. metines finansines ataskaitas.

4. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Sprendimo projektas:
4. Patvirtinti bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
finansinių metų pabaigoje: 0 litų (0 eurų);
2) grynasis ataskaitinių finansnių metų pelnas (nuostoliai): 274 870 348 litų
(79 607 955 eurų);
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai): 0 litų (0 eurų);
4) pervedimai iš rezervų: 0 litų (0 eurų);
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį
nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 litų (0 eurų);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 274 870 348 litų (79 607 955
eurų);
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 5 755 794 litų (1 666 993 eurų);
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 269 114 554 litų
(77 940 962 eurų);
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 litų (0 eurų);
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 litų (0 eurų);
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 litų (0 eurų);
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 0 litų (0 eurų).

5. Dėl savų akcijų įsigijimo.
Sprendimo projektas:
5.1. Supirkti akcinės bendrovės „Invalda“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius
vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką
reglamentuojančias taisykles.
1) Savų akcijų įsigijimo tikslas – (i) išmokėti akcininkams dalį laisvų lėšų,
kartu sudarant galimybę jiems patiems nuspręsti dėl akcijų pardavimo; (ii)
sumažinti skirtumą tarp esamos akcijų kainos rinkoje ir bendrovės valdomo turto
vertės.
2) Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė
negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
3) Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėnesių nuo
šio sprendimo priėmimo dienos.
4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 eurai (17,26 lito), minimali
vienos akcijos įsigijimo kaina yra 1 euras (3,45 lito).
5) Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos. Tuo atveju, jeigu įsigytos
savos akcijos bus parduodamos, minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo
kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams
įsigyti šių akcijų.
5.2. Pavesti bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir
LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir
pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų
skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius
veiksmus.

6. Valdybos nario rinkimai.
Sprendimo projektas:
6. Išrinkti _______________________ į bendrovės valdybą iki esamos valdybos
kadencijos pabaigos.


Prezidentas
Dalius Kaziūnas
Tel. (8 5) 273 3278


1. IVL1L_metinis pranesimas_2011.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=386748)
2. Invalda IFRS LT2011_.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=386750)
3. Atsakingu asmenu patvirtinimas_2011.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=386749)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital