Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LNR: Lietuvos energija, AB preliminarus neaudituotas 2011 metų 9 mėn. veiklos rezultatas

Spekuliantai.lt | 2011-11-30 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 630
Raktiniai žodžiai: Lietuvos energija AB, LNR
LNR: Lietuvos energija, AB preliminarus neaudituotas 2011 metų 9 mėn. veiklos rezultatas

Lietuvos energija, AB Tarpinė informacija 30.11.2011

Lietuvos energija, AB preliminarus neaudituotas 2011 metų 9 mėn. veiklos
rezultatas

Elektrėnai, Lietuva, 2011-11-30 09:57 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Lietuvos
energija, AB yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Lietuvos
energija, AB (toliau – Įmonė arba Bendrovė) - ribotos civilinės atsakomybės
pelno siekiantis ūkio subjektas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, šio
registro tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras“. Įmonės registravimo data 2011
m. liepos 21 d. Bendrovės registruotos buveinės adresas yra Elektrinės g. 21,
LT-26108, Elektrėnai, Lietuva.

Lietuvos energija, AB buvo įsteigta įgyvendinant Nacionalinę energetikos
strategiją, reorganizuojant dvi bendroves. Akcinės bendrovės - AB „Lietuvos
energija“, įmonės kodas 220551550, įskaitant jos filialus Kruonio HAE bei Kauno
HE ir AB Lietuvos elektrinė, įmonės kodas 110870933 buvo reorganizuotos
sujungimo būdu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4
dalį. Po reorganizavimo bendrovės baigė savo veiklą kaip juridiniai asmenys.
Naujai įsteigta bendrovė Lietuvos energija, AB, po reorganizavimo tęsia
reorganizuotų bendrovių veiklą. Jai perėjo visas reorganizuotų bendrovių
turtas, teisės ir pareigos.

2010 m. rugpjūčio 18 d. AB „Lietuvos energija“ įgijo AB Lietuvos elektrinės
kontrolę, todėl palyginamoji 2010 m. informacija yra pateikta taip, lyg AB
„Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė būtų buvusios sujungtos nuo to
momento, kai AB „Lietuvos energija“ įgijo AB Lietuvos elektrinės kontrolę, t.y.
nuo 2010 m. rugpjūčio 18 d. (konsoliduojamas laikotarpis – nuo 2010 m. rugsėjo
1 d.). 2011 m. informacija yra pateikiama taip, lyg AB „Lietuvos energija“ ir
AB Lietuvos elektrinė būtų buvusios sujungtos visą laiką (konsoliduojamas
laikotarpis - nuo 2011 m. sausio 1 d.).

Finansinė ataskaita yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus. Lietuvos energija, AB finansinę ataskaitą galite rasti vertybinių
popierių biržos Nasdaq OMX svetainėje ir bendrovės svetainėje www.le.lt

Pagrindiniai Lietuvos energija, AB 2011 m. 9 mėn. veiklos rezultatai:

-- pajamos – 99
2
mln. litų (287 mln. eurų), 2010 m. 9 mėn. – 752 mln. litų (218 mln.
eurų);
-- sąnaudos – 943 mln. litų (273 mln. eurų) , 2010 m. 9 mėn. – 689 mln. litų
(200 mln. eurų);
-- EBITDA – 95 mln. litų (28 mln. eurų), 2010 m. 9 mėn.– 82 mln. litų (24 mln.
eurų);
-- grynasis pelnas – 45 mln. litų (13 mln. eurų), 2010 m. 9 mėn.– 38 mln. litų
(11 mln. eurų);
-- Investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą per ataskaitinį laikotarpį
sudarė 225 mln. litų. (65 mln. eurų), 2010 m. 9 mėn. investicijos 119 mln.
litų (34 mln. eurų)

Per 2011 metų 9 mėn. bendrovės grupės grynasis pelnas sudaro 56 mln. Lt. Kitų
grupės įmonių grynasis pelnas sudaro 11 mln. Lt.


Jūratė Kavaliauskaitė
Lietuvos energija, AB
Komunikacijos vadovė
Tel. +370 528 33691
el. paštas: [email protected]


1. Atsakingu asmenu patvirtinimas ir 2011 m. 9 men. finansine ataskaita.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=370503)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI