Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LDJ: Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir kitų valdybos priimtų sprendimų

Spekuliantai.lt | 2011-11-18 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 944
Raktiniai žodžiai: Lietuvos Dujos AB, LDJ
LDJ: Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir kitų valdybos priimtų sprendimų

Lietuvos Dujos AB Pranešimas apie esminį įvykį 18.11.2011

Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir
kitų valdybos priimtų sprendimų

Vilnius, Lietuva, 2011-11-18 14:46 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 1. Dėl neeilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų

Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės
adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos
iniciatyva ir sprendimu, 2011 m. gruodžio 9 d. (penktadienį) 10.00 val. AB
„Lietuvos dujos“ (toliau - Bendrovė) būstinėje, trečio aukšto salėje, Aguonų g.
24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų
susirinkimas.

Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. gruodžio 9 d. 9.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. gruodžio 9 d. 9.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2011 m. gruodžio 2 d. Dalyvauti ir
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2011 m.
gruodžio 2 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ bendras akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt,
skaičius lygus 469 068 254. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę visuotinio
akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 469 068 254.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų
susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Bendrovės valdyba 2011 m. lapkričio 18 d. pritarė šiems neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimų projektams ir teikia juos akcininkų
susirinkimui:

1.1. Atsižvelgiant į Valdybos nario Romo Švedo pranešimą apie atsistatydinimą,
patvirtinti Romo Švedo atsistatydinimą iš Bendrovės Valdybos nuo 2011 m. spalio
11 d.

1.2. Išrinkti naują Valdybos narį Kęstutį Žilėną, kuris eis Valdybos nario
pareigas iki veikiančios Bendrovės Valdybos kadencijos pabaigos.

Su neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais, bei kita
papildoma medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių
įgyvendinimu, nuo 2011 m. lapkričio 18 d. Bendrovės akcininkai gali susipažinti
darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.),
Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0135, 236
0216. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos
informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.

2. Dėl naujų gamtinių dujų kainų (tarifų)

AB „Lietuvos dujos“ valdyba 2011 m. lapkričio 18 d. protokolu Nr.6 patvirtino
gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas bei gamtinių dujų tarifus
buitiniams vartotojams, įsigaliosiančius nuo 2012 m. sausio 1 d. Šios kainos ir
tarifai pateikti patikrinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės
komisijai.Priedai:

1. Balsavimo biuletenis (.pdf)

2. Įgaliojimo forma (.pdf)

3. Akcininkų teisės (.pdf)

4. CV K. Žilėnas (.pdf)

Įgalioti asmenys:
Justinas Stašinskas
Juridinio skyriaus vyresnysis teisininkas
tel. (8 5) 236 01 45
Mindaugas Kirslys
Kainodaros skyriaus viršininkas
tel. (8 5) 236 02 52


1. akcininku_teises_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=369282)
2. igaliojimas_atstovauti_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=369285)
3. balsavimo_biuletenis_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=369283)
4. Zileno CV (LT).pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=369286)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI