Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

ANK: Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos priimto sprendimo

Spekuliantai.lt | 2011-10-28 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 747
Raktiniai žodžiai: Anyksciu Vynas AB, ANK
ANK: Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos priimto sprendimo

Anyksciu Vynas AB Pranešimas apie esminį įvykį 28.10.2011

Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos priimto sprendimo

Anykščiai, Lietuva, AB "Anykščių vynas", 2011-10-28 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE)
-- Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos priimto sprendimo Nr.
2K-188.

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija (toliau - Komisija) uždarame
posėdyje išnagrinėjo teisės pažeidimo bylą Nr. 12K-14 dėl to, kad AB „Anykščių
vynas“ ( toliau - Bendrovė) nepilnai įvykdė Komisijos nurodymus ir paskyrė
10.000 litų baudą už vertybinių popierių įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 4
punkto pažeidimą bei įpareigojo Bendrovę, rengiant metines finansines
ataskaitas už 2011m. laikotarpį, pilnai įvykdyti Komisijos 2011 m. sausio 6 d.
sprendimu Nr. 2K-4 duotą įpareigojimą, t.y. retrospektyviai ištaisyti
finansines ataskaitas pagal 16 TAS „Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai“
ir 36 TAS „Turto vertės sumažėjimas“ reikalavimus, nes :1. 2009 m. Finansinės ataskaitos bei 2009 m. lyginamieji duomenys, įtraukti į
2010 m. AB „Anykščių vynas“ finansines ataskaitas, neatitinka 16 TAS
„Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ 29 straipsnio ir 36 TAS „turto
vertės sumažėjimas „ 9 straipsnio nuostatų,
2. 36 TAS „Turto vertės sumažėjimas“ 9 straipsnio nuostatų - t.y., kad nebuvo
įvertinta ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo Bendrovės veikloje,
atsiperkamoji vertė.Bendrovės vadovybė atkreipia dėmesį, kad jos nuomone:1. ilgalaikis materialus turtas (nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai)
2009 m. gruodžio 31 d. yra apskaitytas teisingai, nepažeidžiant 16 TAS
reikalavimų, remiantis 16 TAS 31 ir 32 straipsnių nuostatomis, nurodant jo
tikrąją vertę pagal atliktą šio turto vertinimą, tačiau 2009 metų metinėje
ataskaitoje pastabų dalyje „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“
Bendrovė neišsamiai atskleidė, nenurodė, jog turtas finansinėje
atskaitomybėje apskaitytas remiantis 16 TAS 31 ir 32 straipsnių
nuostatomis, o 2010 metų finansinėse ataskaitose pateikta formuluotė nėra
tiksli. Todėl pateikiant 2011 m. metinę finansinę ataskaitą, pastabose
Bendrovė patikslins apskaitos politikos formuluotę.
2. aplinkybės susijusios su 36 TAS reikalavimais ir galima jų įtaka
finansinėms ataskaitoms yra tinkamai atskleistos nepriklausomo auditoriaus
išvadoje dėl Bendrovės 2009 m. finansinių ataskaitų.Bendrovė, rengdama finansines ataskaitas už 2011 m., atliks papildomą šių
aplinkybių įtakos 2009 m. finansinėms ataskaitoms įvertinimą ir retrospektyviai
ištaisys finansines ataskaitas už 2009 m. bei paskelbs jas viešai iki 2012 m.
balandžio 30 d. (imtinai), kartu su metinėmis finansinėmis atskaitomis už 2011
m.

Komisijos sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti
skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Teikti papildomą informaciją įgaliota vyr. buhalterė Audronė Zemlevičienė, (8
381) 50391.

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital