Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

AGP: 2011 m. rugpjūčio 2 d. įvykusio Įmonių grupės „ALITA“,AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Spekuliantai.lt | 2011-08-02 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1296
Raktiniai žodžiai: Imoniu grupe ALITA, AB, AGP
AGP: 2011 m. rugpjūčio 2 d. įvykusio Įmonių grupės „ALITA“,AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Imoniu grupe ALITA, AB Pranešimas apie esminį įvykį 02.08.2011

2011 m. rugpjūčio 2 d. įvykusio Įmonių grupės „ALITA“,AB neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Alytus,Lietuva, 2011-08-02 14:07 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Įmonių grupės
„ALITA“,AB (toliau - Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo,
įvykusio 2011 m. rugpjūčio 2 d., priimti sprendimai:

1. Bendrovės valdybos narių rinkimai
1. Iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos išrinkti
Bendrovės valdybos nariais šiuos žemiau nurodytus kandidatus:

-- Paulių Kibišą;
-- Loretą Nagulevičienę;
-- Martyną Grigalavičių.

1. Naujai išrinkti Bendrovės valdybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus
juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Paulius Kibiša (g.1964 m.) - Išsilavinimas - Kauno Medicinos Akademija,
gydytojas, Baltijos vadybos Instituto (BMI) EMBA. Darbovietė - Įmonių grupės
„ALITA“, AB generalinis direktorius. Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“
(į.k.302595471) stebėtojų tarybos narys. Įmonių grupės „ALITA“, AB, akcijų
neturi.

Loreta Nagulevičienė (g.1967m.) - Išsilavinimas - Vilniaus universitetas -
Ekonominė kibernetikos specialybė, ekonomistės-matematikės išsilavinimas,
Ekonomikos fakultetas, Verslo finansų specialybe, magistrantūra. Darbovietė -
Įmonių grupės „ALITA“, AB finansų ir administracijos direktorė. Dalyvauja UAB
„Audilona“ veikloje, savininkė (50 proc. akcijų). Įmonių grupės „ALITA“, AB,
akcijų neturi.

Martynas Grigalavičius (g.1979 m.) - Išsilavinimas - Klaipėdos Universitetas
Gamtos mokslų fakultetas, taikomoji matematika, Kauno Technologijos
universitetas Verslo vadybos ir ekonomikos fakultetas, marketingo vadyba.
Darbovietė - Įmonių grupės „ALITA“, AB rinkodaros ir pardavimo direktorius.
Dalyvauja UAB „Merkat“ veikloje, savininkas (50 proc. akcijų). Įmonių grupės
„ALITA“, AB, akcijų neturi.

1. Sprendimų vykdymas

Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui atlikti visus veiksmus, susijusius
su pasikeitusių Bendrovės duomenų registravimu Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registre , taip pat parengti, pasirašyti ir pateikti Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registrui ir (arba) kitoms institucijoms visus
reikalingus dokumentus bei atlikti visus būtinus veiksmus, reikalingus pirmiau
nurodytiems sprendimams įgyvendinti. Bendrovės generalinis direktorius turi
teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) bet kuriuos kitus asmenis atlikti bet
kuriuos iš aukščiau nurodytų veiksmų.


Papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Paulius Kibiša
8-315 57243, 8-618-90202

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI