Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

KNF: Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir sprendimų projektų tikslinimo

Spekuliantai.lt | 2011-07-15 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1320
Raktiniai žodžiai: Klaipedos Nafta AB, KNF
KNF: Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir sprendimų projektų tikslinimo

Klaipedos Nafta AB Pranešimas apie esminį įvykį 15.07.2011

Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir sprendimų
projektų tikslinimo

Tikslinama Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. liepos 27 d.
11.00 val. šaukiamo AB „Klaipėdos nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkė.

Tikslinamas sprendimo projektas 3 darbotvarkės klausimu: „Dėl pritarimo AB
„Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti sutartį su vadovaujančio
patarėjo paslaugų pirkimo skelbiamų derybų būdu konkurso nugalėtoju kompanija
Fluor S. A. “

Sprendimo projektas:

3. „Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui dėl paslaugų teikimo
sutarties su AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto
parengimo ir įgyvendinimo vadovaujančio patarėjo paslaugų pirkimo skelbiamų
derybų būdu konkurso nugalėtoju Fluor S. A. sudarymui, numatant, kad
suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projekto numatomas įgyvendinimo terminas
ne vėliau kaip 2014 m., o bendra sutarties kaina už (i) pagrindinių projekto
parametrų parinkimą; (ii) projekto verslo modelio ir aprūpinimo SGD strategijos
parengimą; (iii) projekto finansavimo modelio parinkimą; (iv) išsamių
projektinių pasiūlymų parengimą; (v) rizikos ir saugos vertinimą; (vi) poveikio
aplinkai vertinimą; (vii) projekto valdymo paslaugas; (viii) projekto
įgyvendinimo užtikrinimo paslaugas; (ix) nenumatytų paslaugų teikimą yra 9 229
228 (devyni milijonai du šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai
dvidešimt aštuoni) eurai neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Į nurodytą
sutarties kainą (pasiūlymų vertinimo tikslais) buvo įtrauktos 1 000 (vienas
tūkstantis) konkurso nugalėtojo Fluor S. A. specialistų darbo valandų
nenumatytų, bet projekto įgyvendinimui būtinų paslaugų teikimui, kurių tikslaus
pobūdžio ir apimties AB „Klaipėdos nafta“ pirkimo metu negalėjo prognozuoti, o
sutarties vykdymo metu pirks pagal poreikį, t.y. daugiau arba mažiau nei
numatytas 1000 (vienas tūkstantis) valandų.“

Patikslinta bendrojo balsavimo biuletenio forma pridedama. Taip pat įstatymų
nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai gali su tikslinamu sprendimo projektu
susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.oil.lt arba bendrovės
buveinėje, Burių g.19, Klaipėdoje, įmonės kodas 110648893, telefonas
informacijai: 8-46 391 636.


Apskaitos skyriaus vadovė Johana Bučienė, tel. 8 46 391636


1. Patiksl_biulet_LT.doc
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=356144)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI