Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LEL: Dėl akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ ir Lietuvos energija, AB 2011 m. liepos 4 d. neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimtų sprendimų

Spekuliantai.lt | 2011-07-04 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 802
Raktiniai žodžiai: Lietuvos Elektrine AB, LEL
LEL: Dėl akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ ir Lietuvos energija, AB 2011 m. liepos 4 d. neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimtų sprendimų

Lietuvos Elektrine AB Pranešimas apie esminį įvykį 04.07.2011

Dėl akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ ir Lietuvos energija, AB 2011 m. liepos
4 d. neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimtų sprendimų

Elektrėnai, Lithuania, 2011-07-04 16:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

2011 m. liepos 4 d. įvykusiame akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ (juridinio
asmens kodas - 110870933, teisinė forma - akcinė bendrovė, registruotos
buveinės adresas: Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, duomenys
apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių
asmenų registravimo skyriuje) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime
buvo priimti šie alternatyvūs sprendimai:
1. Dėl AB Lietuvos elektrinės reorganizavimo
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalimi
ir AB „Lietuvos energija“ (įmonės kodas 220551550) ir AB Lietuvos elektrinė
(įmonės kodas 110870933) reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti AB „Lietuvos
energiją“ ir AB Lietuvos elektrinę (toliau - Bendrovės) Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalyje numatytu sujungimo būdu, sujungiant
reorganizuojamas Bendroves (po reorganizacijos baigsiančias savo veiklą kaip
juridiniai asmenys) į Lietuvos energija, AB, kuri pradės veiklą po
reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis visas reorganizuojamų
Bendrovių turtas, teisės ir pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti Bendrovių
pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo - Lietuvos
energija, AB.
2. Patvirtinti AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė reorganizavimo
sąlygas, pagal kurias reorganizuojamos Bendrovės yra sujungiamos į naują
juridinį asmenį Lietuvos energija, AB, tęsiantį veiklą po Bendrovių
reorganizavimo (pridedama).
3. Patvirtinti po Bendrovių reorganizavimo tęsiančios veiklą Lietuvos energija,
AB įstatų redakciją (pridedama).
4. Įgalioti AB “Lietuvos energija” generalinį direktorių Dalių Misiūną
pasirašyti patvirtintą Lietuvos energija, AB įstatų redakciją, teisės aktų
nustatyta tvarka viešai paskelbti, pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui
bei akcininkams Bendrovių reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją
ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus
dėl Lietuvos energija, AB įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre, taip
pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei Bendrovių
reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę AB “Lietuvos energija”
generaliniam direktoriui perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime
nurodytus veiksmus pilna apimtimi.
2. Dėl AB Lietuvos elektrinės audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymo
1. Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ (įmonės kodas 111473315,
adresas J. Jasinskio g. 16 B, LT-01112 Vilnius) laikotarpio nuo 2011 m. sausio
1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir
nustatyti ne didesnį kaip 20 000 (dvidešimt tūkstančių) litų, neįskaitant PVM,
atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas faktiškai suteikus
paslaugas per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo
dienos.
2011 m. liepos 4 d. įvykusiame Lietuvos Energija, AB neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime buvo priimtas šis sprendimas:
1. Dėl Lietuvos energija, AB valdybos narių išrinkimo

1. Lietuvos energija, AB, kuri po AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos
elektrinė reorganizavimo pradės savo veiklą, valdybos nariais 4 (keturių) metų
kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

1.1. Arvydą Darulį (asmens kodas , gyvenamosios vietos
adresas );

1.2. Kęstutį Žilėną (asmens kodas , gyvenamosios vietos
adresas );

1.3. Aloyzą Vitkauską (asmens kodas , gyvenamosios vietos
adresas );

1.4. Šarūną Vasiliauską (asmens kodas , gyvenamosios
vietos adresas );

1.5. Dalių Misiūną (asmens kodas , gyvenamosios vietos
adresas ).

Daugiau informacijos apie neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės LIETUVOS
ELEKTRINĖ ir Lietuvos energija, AB akcininkų susirinkimuose priimtus sprendimus
pateikiama akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ interneto svetainėje
http://www.lelektrine.lt/.


Jūratė Kavaliauskaitė
AB „Lietuvos energija” komunikacijos vadovė
Tel.: +370 619 62019
El. paštas: jurate.kavaliauskaite@lpc.lt


1. Reorganizavimo salygos su priedais_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=355103)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital