Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LEL: Pranešimas apie parengtas akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ ir akcinės benrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ reorganizavimo sąlygas

Spekuliantai.lt | 2011-05-12 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 840
Raktiniai žodžiai: Lietuvos Elektrine AB, LEL
LEL: Pranešimas apie parengtas akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ ir akcinės benrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ reorganizavimo sąlygas

Lietuvos Elektrine AB Pranešimas apie esminį įvykį 12.05.2011

Pranešimas apie parengtas akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ ir akcinės
benrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ reorganizavimo sąlygas

Elektrėnai, Lietuva, 2011-05-12 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinė bendrovė
LIETUVOS ELEKTRINĖ (juridinio asmens kodas - 110870933, teisinė forma - akcinė
bendrovė, registruotos buveinės adresas: Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos
Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro
Vilniaus filiale Juridinių asmenų registravimo skyriuje, PVM mokėtojo kodas
LT108709314, akcijų emisijos (ISIN) kodas LT0000126351) (toliau - Bendrovė)
informuoja, kad 2011 m. gegužės 11 d. Bendrovės valdyba apsvarstė ir pritarė
parengtam Bendrovės ir akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ reorganizavimo
sąlygų projektui. Reorganizavimo sąlygų projektą Bendrovės valdyba parengė
vadovaudamasi 2011 m. sausio 19 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimu.

Šių Bendrovės ir akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ reorganizavimo sąlygų
projekto pagrindu Bendrovė ir akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“ (toliau -
Bendrovės) yra reorganizuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97
straipsnio 4 dalyje numatytu sujungimo būdu, sujungiant reorganizuojamas
Bendroves (po reorganizavimo baigsiančias savo veiklą kaip juridiniai asmenys)
į Lietuvos energija, AB, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po
reorganizavimo pereis visas reorganizuojamų Bendrovių turtas, teisės ir
pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti Bendrovių pagrindu atsiras ir veiklą
toliau tęs naujas juridinis asmuo - Lietuvos energija, AB (juridinio asmens
kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių
asmenų registre įregistravus Lietuvos energija, AB, teisinė forma - akcinė
bendrovė, būsimas buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos
Respublika, akcijų emisijos (ISIN) kodas bus suteiktas Lietuvos energija, AB
akcijų emisiją įregistravus Centriniame vertybinių popierių depozitoriume)
(toliau - Lietuvos energija, AB).

Po Reorganizavimo pasibaigiančios Bendrovės - Bendrovė ir akcinė bendrovė
„LIETUVOS ENERGIJA“.

Bendrovių sujungimas bus vykdomas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka Bendrovių visuotiniai akcininkų susirinkimai priims sprendimą
dėl Bendrovių sujungimo, sujungimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių
klausimų.

Lietuvos energija, AB perims visą Bendrovių ilgalaikį ir trumpalaikį turtą,
taip pat ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus,
gautinas ir mokėtinas sumas pagal Bendrovių sudarytas sutartis ar kitais
pagrindais kylančias prievoles. Lietuvos energija, AB taip pat perims visas
kitas Bendrovių teises ir pareigas pagal sandorius bei kitais pagrindais
atsiradusias prievoles bei teises ir pareigas kylančias iš kitų Bendrovių
sudarytų dokumentų (techninių sąlygų, projektavimo sąlygų ir kt.), išskyrus
Bendrovių teises ir pareigas, kurias Lietuvos Respublikos imperatyviomis teisės
normomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo
metu. Lietuvos energija, AB taip pat perims visas teises į Bendrovių naudotas
licencijas, leidimus bei atestatus (toliau - Licencijos), jeigu teisės aktai
numato tokio teisių perdavimo galimybę (toliau aukščiau nurodytas Lietuvos
energija, AB perimamas turtas, teisės ir pareigos įvardijami kaip Perduodamas
turtas, teisės ir pareigos). Perduodamas turtas, teisės ir pareigos bei visi
Bendrovių sandoriai bus įtraukti į Lietuvos energija, AB buhalterinę apskaitą
iki to momento, kai Lietuvos energija, AB įgis Licencijas ir kai šios
Licencijos įsigalios (toliau - Perdavimo diena). Paaiškėjus Licencijų
įsigaliojimo dienai, Perdavimo dieną (t.y. atitinkamą dieną iki Licencijų
įsigaliojimo dienos) bus pasirašyti atskiri Perduodamo turto, teisių bei
pareigų perdavimo-priėmimo aktai tarp Lietuvos energija, AB ir Bendrovių.

Su Bendrovių reorganizavimo sąlygomis (tame tarpe ir visais jų priedais), po
sujungimo tęsiančios veiklą Lietuvos energija, AB įstatų projektu, Bendrovių
praėjusių 3 paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkiniais ir
metiniais pranešimais, reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita bei Bendrovės
valdybos parengta ataskaita apie numatomą reorganizavimą galima susipažinti nuo
2011 m. gegužės 12 d. iki įvyksiančio Bendrovės visuotinio akcininkų
susirinkimo, kuriame bus sprendžiama dėl Bendrovių reorganizavimo sąlygų
patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų ir apie kurį bus pranešta Lietuvos
Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, pirmadieniais - ketvirtadieniais
nuo 7.30 val. iki 16.30 val., penktadienį nuo 7.30 val. iki 15.15 val., adresu:
Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika. Bendrovių reorganizavimo
sąlygomis ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais taip pat bus
skelbiami Lietuvos Respublikos vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius
bei Bendrovių internetinėse svetainėse http://www.le.lt ir
http://www.lelektrine.lt.


Jūratė Kavaliauskaitė
Komunikacijos vadovė
Tel. +370 619 62019
El. paštas: jurate.kavaliauskaite@lpc.lt


1. LEL valdybos ataskaita_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=349389)
2. Reorganizavimo salygos su priedais_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=349390)
3. auditoriaus laiskas ir vertinimo ataskaita.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=349391)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital