Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LDJ: Dėl AB „Lietuvos dujos“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų

Spekuliantai.lt | 2011-03-25 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1218
Raktiniai žodžiai: Lietuvos Dujos AB, LDJ
LDJ: Dėl AB „Lietuvos dujos“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų

Lietuvos Dujos AB Pranešimas apie esminį įvykį 25.03.2011

Dėl AB „Lietuvos dujos“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo
darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektųVilnius, Lietuva, 2011-03-25 13:14 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g.
24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu,
2011 m. balandžio 20 d. (trečiadienį) 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ (toliau -
Bendrovė) būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius,
šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. balandžio 20 d. 9.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. balandžio 20 d. 9.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2011 m. balandžio 13 d. Dalyvauti ir
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie susirinkimo
apskaitos dienos, t.y. 2011 m. balandžio 13 d., pabaigoje yra Bendrovės
akcininkai.

Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ bendras akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt,
skaičius lygus 469 068 254. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę visuotinio
akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 469 068 254.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų
susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Bendrovės valdyba 2011 m. kovo 24 d. pritarė akcininkų susirinkimo darbotvarkei
bei darbotvarkėje siūlomų klausimų sprendimų projektams ir teikia juos
akcininkų susirinkimui:

1. Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotąsias ir
Bendrovės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotąjį
metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“
akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Lietuvos dujos“ 2010
m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo
AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

2. Audito komiteto informacija.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.

3. AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.

Sprendimo projektas:

Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

4. AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų
tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės
finansines ataskaitas.

5. AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2010 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą.

6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Lietuvos dujos“ 2011 m.
gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų auditui atlikti ir
nustatyti 104,0 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų
ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai už 2010
m. sudaro 0,256 Lt (0,074 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių
apskaitos diena yra 2011 m. gegužės 5 d. Teisę gauti dividendus turės tie
asmenys, kurie 2011 m. gegužės 5 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais, bei kita papildoma
medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių
įgyvendinimu, nuo 2011 m. kovo 30 d. Bendrovės akcininkai gali susipažinti
darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.),
Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0135, 236
0216. Šie dokumentai patalpinti Registrų centro leidžiamame elektroniniame
leidinyje, Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje (www.crib.lt) bei
Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.Įgalioti asmenys:

Jolita Butkienė

Strateginio vystymo skyriaus Išorės ryšių grupės vadybininkė, tel. (8 5) 236 01
35

Algirdas Mikulėnas

Sekretoriato viršininkas, tel. (8 5) 236 02 16


1. Audito komiteto informacija_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=341650)
2. patvirtinimas_2010.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=341645)
3. Balsavimo biuletenis_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=341651)
4. akcininku teises_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=341657)
5. Kodekso forma_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=341644)
6. pelno_paskirstymas_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=341647)
7. Igaliojimas atstovauti_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=341652)
8. metinis_pranesimas_2010_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=341643)
9. Finansine atskaitomybe_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=341646)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital