Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

ANK: Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos priimto sprendimo

Spekuliantai.lt | 2011-01-10 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1474
Raktiniai žodžiai: Anyksciu Vynas AB, ANK
ANK: Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos priimto sprendimo

Anyksciu Vynas AB Pranešimas apie esminį įvykį 10.01.2011

Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos priimto sprendimoAnykščiai, Lietuva, AB "Anykščių vynas", 2011-01-10 14:40 CET (GLOBE NEWSWIRE)
--AB „Anykščių vynas“, kodas 254111650, buveinės Dariaus ir Girėno g. 8,
Anykščiai, Lietuvos Respublika.

Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos priimto sprendimo dėl
teisės pažeidimo bylos Nr. 12K-21.

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija (toliau - Komisija) atliko AB
„Anykščių vynas“ 2009 m. finansinių ataskaitų patikrinimą ir nusprendė, kad AB
„Anykščių vynas“ 2009 m. metinės finansinės ataskaitos neatitinka kai kurių
tarptautinių apskaitos standartų (toliau - TAS) nuostatų, kaip nurodyta toliau:

(a) 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ 29 straipsnio
nuostatų - t.y., kad bendrovės nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai
finansinėse ataskaitose yra apskaityti ne pagal TAS reikalavimus;

(b) 39 TAS „Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas“ 63 straipsnio
nuostatų - t.y., kad nebuvo įvertinta bendrovės būsimųjų pinigų srautų
(gautinos sumos iš susijusių šalių), diskontuotų taikant pradinę faktinę šio
finansinio turto palūkanų normą, dabartinė vertė;

(c) 36 TAS „Turto vertės sumažėjimas“ 9 straipsnio nuostatų - t.y., kad
nebuvo įvertinta ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo bendrovės veikloje,
atsiperkamoji vertė.

Už tai AB „Anykščių vynas“ skirtas įspėjimas.

Bendrovės vadovybė atkreipia dėmesį, kad jos nuomone:

(a) ilgalaikis materialius turtas (nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai)
2009 m. gruodžio 31 d. yra apskaitytas teisingai, nepažeidžiant 16 TAS
reikalavimų, remiantis 16 TAS 31 ir 32 straipsnių nuostatomis, nurodant jo
tikrąją vertę pagal atliktą šio turto vertinimą, tačiau 2009 metų metinėje
ataskaitoje pastabose dalyje „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“
bendrovė nenurodė, jog turtas finansinėje atskaitomybėje apskaitytas remiantis
16 TAS 31 ir 32 straipsnių nuostatomis. Todėl pateikiant 2010 m. metinę
ataskaitą, pastabose bus įvardinta, kad finansinėse atskaitose nekilnojamasis
turtas, įranga bei įrengimai atspindėti teisingai, laikantis 16 TAS 31 ir 32
straipsnių nuostatų;

(b) 39 TAS reikalavimai yra susiję su susijusia įmone UAB „A.L.D“, kurios
atžvilgiu, kaip jau buvo pranešta anksčiau, yra pateiktas prašymas dėl bankroto
bylos iškėlimo (šios aplinkybės nebuvo žinomos rengiant 2009 m. finansines
ataskaitas). Todėl bendrovė papildomai vertins su ja susijusių bendrovių
finansinės būklės galimą įtaką ir apie tai informuos skelbdama 2010 m.
rezultatus. Be to, vadovybės nuomone, ši aplinkybė ir galima jos įtaka
finansinėms ataskaitoms yra tinkamai atskleistos nepriklausomo auditoriaus
išvadoje dėl bendrovės 2009 m. finansinių ataskaitų;

(c) aplinkybės susijusios su 36 TAS reikalavimais ir galima jų įtaka
finansinėms ataskaitoms yra tinkamai atskleistos nepriklausomo auditoriaus
išvadoje dėl bendrovės 2009 m. finansinių ataskaitų.

Bendrovės vadovybės nuomone, iš karto apskaičiuoti ir įvertinti galimą
Komisijos nurodytų aplinkybių įtaką 2009 m. finansinėms atskaitoms neįmanoma,
todėl bendrovė, rengdama finansines ataskaitas už 2010 m., atliks papildomą šių
aplinkybių įtakos 2009 m. finansinėms ataskaitoms įvertinimą ir retrospektyviai
ištaisys finansines ataskaitas už 2009 m. bei paskelbs jas viešai iki 2011 m.
balandžio 30 d. (imtinai), kartu su metinėmis finansinėmis atskaitomis už 2010
m.

Komisijos sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti
skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Teikti papildomą informaciją įgaliota direktorė Violeta Labutienė, (8 381)
50299.
Direktorė Violeta Labutienė, (8 381) 50299

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital