Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

VST: Pranešimas apie 2010 m. gruodžio 13 d. įvykusiame visuotiniame AB LESTO akcininkų susirinkime priimtus sprendimus

Spekuliantai.lt | 2010-12-13 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1523
Raktiniai žodžiai: VST AB, VST
VST: Pranešimas apie 2010 m. gruodžio 13 d. įvykusiame visuotiniame AB LESTO akcininkų susirinkime priimtus sprendimus

VST AB Pranešimas apie esminį įvykį 13.12.2010

Pranešimas apie 2010 m. gruodžio 13 d. įvykusiame visuotiniame AB LESTO
akcininkų susirinkime priimtus sprendimus2010 m. gruodžio 13 d. įvykusiame neeiliniame akcinės bendrovės „VST"
(kodas 110870748, registruotos buveinės adresas J. Jasinskio g. 16C,LT--01112,
Vilnius, faktinės buveinės ir korespondencijos adresas Žvejų g. 14, LT-09310,
Vilnius) visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas
reorganizuoti akcinę bendrovę Rytų skirstomuosius tinklus ir akcinę bendrovę
„VST" sujungimo būdu, įsteigiant AB LESTO.

2010 m. lapkričio 19d. akcinės bendrovės „VST" valdybos iniciatyva ir
sprendimu, 2010 m. gruodžio 13 d. įvyko visuotinis AB LESTO akcininkų
susirinkimas, kuriame buvo priimti šie sprendimai:

1. AB LESTO, kuri po akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST" reorganizavimo pradės savo veiklą, valdybos nariais 4
(ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

1.1. p. Arvydą Darulį;

1.2. p. Kęstutį Žilėną;

1.3. p. Aloyzą Vitkauską;

1.4. p. Dalių Misiūną;

1.5. p. Šarūną Vasiliauską.

2. Nustatyti, kad AB LESTO valdybos nariai pradeda savo veiklą
pasibaigus juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

3. Pavesti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir (arba) akcinės
bendrovės „VST" generaliniams direktoriams bei po AB LESTO įregistravimo
AB LESTO vadovui (kiek taikoma) (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai)
įgyvendinant teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų
registrui, Vertybinių popierių komisijai ir kitiems subjektams akcinės
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST"
reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų
nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl AB LESTO įregistravimo
Juridinių asmenų registre, teikti paraišką dėl AB LESTO akcijų įtraukimo į AB
NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašą, taip pat atlikti visus kitus veiksmus,
susijusius su šio sprendimo bei akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir
akcinės bendrovės „VST" reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę
aukščiau nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai)
perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna
apimtimi.

Informacija apie visuotiniame AB LESTO akcininkų susirinkime priimtus
sprendimus taip pat pateikiama akcinės bendrovės „VST" interneto
svetainėje http://www.vst.lt/.

Informacija nekonfidenciali.

Generalinis direktorius Rimantas Vaitkus

Marketingo ir viešųjų ryšių departamento vadovė Kristina Mažeikytė,
tel. (8~5) 251 4500

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI