Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

RST: 2010 m. gruodžio 13 d. įvykusio neeilinio AB "Rytų skirstomieji tinklai" visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Spekuliantai.lt | 2010-12-13 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1224
Raktiniai žodžiai: Rytu Skirstomieji Tinklai AB, RST
RST: 2010 m. gruodžio 13 d. įvykusio neeilinio AB "Rytų skirstomieji tinklai" visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Rytu Skirstomieji Tinklai AB Pranešimas apie esminį įvykį 13.12.2010

2010 m. gruodžio 13 d. įvykusio neeilinio AB "Rytų skirstomieji tinklai"
visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai2010 m. gruodžio 13 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės
Rytų skirstomųjų tinklų (kodas 110870890, registruotos buveinės adresas P.
Lukšio g. 5B, LT--08221, Vilnius, faktinės buveinės ir korespondencijos adresas
Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti šie
sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir
akcinės bendrovės „VST" reorganizavimas sujungimo būdu, įsteigiant AB
LESTO":
1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4
dalimi bei akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės
„VST" reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti akcinę bendrovę Rytų
skirstomuosius tinklus ir akcinę bendrovę „VST" sujungimo būdu,
sujungiant akcinę bendrovę Rytų skirstomuosius tinklus su akcine bendrove
„VST", kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai
asmenys, į AB LESTO, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po
reorganizavimo pereis akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST" turtas, teisės ir pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti
akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST"
pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo -- AB LESTO.
1.2. Patvirtinti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės
„VST" reorganizavimo sąlygas, pagal kurias reorganizuojant akcinę
bendrovę Rytų skirstomuosius tinklus ir akcinę bendrovę „VST" sujungimo
būdu, reorganizavimo sąlygose nustatytomis sąlygomis sukuriama tos pačios
teisinės formos nauja bendrovė AB LESTO, kuri po reorganizavimo tęs akcinės
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST" vykdytą
veiklą ir kuriai po reorganizavimo, reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka,
pereis akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės
„VST" turtas, teisės ir pareigos (pridedama).
1.3. Patvirtinti AB LESTO, kuri po akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir
akcinės bendrovės „VST" reorganizavimo pradės savo veiklą, įstatus
(pridedama) ir įgalioti p. Arvydą Tarasevičių pasirašyti AB LESTO įstatus.
1.4. Pavesti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir (arba) akcinės
bendrovės „VST" generaliniams direktoriams bei po AB LESTO įregistravimo
AB LESTO vadovui (kiek taikoma) (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai)
įgyvendinant teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų
registrui, Vertybinių popierių komisijai ir kitiems subjektams akcinės
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST"
reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų
nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl AB LESTO įregistravimo
Juridinių asmenų registre, teikti paraišką dėl AB LESTO akcijų įtraukimo į AB
NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašą, taip pat atlikti visus kitus veiksmus,
susijusius su šio sprendimo bei akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir
akcinės bendrovės „VST" reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę
aukščiau nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai)
perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna
apimtimi.

Informacija apie neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų
tinklų akcininkų susirinkime priimtus sprendimus taip pat pateikiama akcinės
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų interneto svetainėje http://www.rst.lt/.


Pranešimas laikomas nekonfidencialiu.

Kristina Mažeikytė, tel. 251 4500

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI