Komentarai 24 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Japoniškos žvakės

kafka | 2006-11-05 | Techninė analizė | perskaitė: 23453
Japoniškos žvakės Japoniškos žvakės - krypties pasikeitimo modeliai

Įžanga
Techninės analizės (TA) priešininkams reikėtų žinoti, kad žvakės pradėtos naudoti 300 metų atgal. Ar tikrai tiek metų žmonės galėtų save mulkinti „kažkokiom nesąmonėm apie TA“?
Tais laikais Japonijoje jau gyvavo ryžių birža, kurioje dirbo japoniškų žvakių pradininkas M. Homma. Jis neapsiribojo žvakučių paišymų – buvo išanalizavęs visus istorinius duomenis apie ryžių kainą, vykdė orų prognozės tyrimus. Jis turėjo ryšių sistemą – tam tikru atstumu buvo išdėstęs žmones, kurie, užsilipę ant stogų, vėliavų pagalba perduodavo naujienas. Tai parodo, kad Homma visada miksavo fundamentinę analizę su technine.
Iš tikrųjų žvakės yra tik vienas iš būdų pavaizduoti keletą kintamųjų: atidarymo, uždarymo, aukščiausią ir žemiausią kainas. Vakaruose naudojami barai, rytuose žvakės. Bent jau taip buvo anksčiau.

Jei žvakė yra baltos spalvos – šios dienos tendencija - į viršų. Jei žvakė yra juodos spalvos - tai dienos tendencija - žemyn. Žvakės naudojamos dienos, savaitės, mėnesio, minučių grafikams piešti.
Žvakės ne tik parodo, kaip kaina kito praeityje. Japonai sugalvojo tam tikrus modelius, pagal kurios galima spėti, kaip kaina kis ateityje. Yra dvi pagrindinės modelių kryptys – tendencijos pasikeitimo (reversal patterns) modeliai ir tendencijos palaikymo (Continuation patterns) modeliai.

Tendencijos pasikeitimo modeliai

Biržoje galimos 3 tendencijos – į viršų (up), į apačią(down) ir horizantali (flat). Retai kada būna staigus tendencijos pasikeitimas. Dažniau kaina po truputį keičia judėjimo kryptį į priešingą tendenciją.

Plaktukas (Hammer)

Tendencijos patvirtinimas būtinai reikalingas. Bulių tendecijos modelis.Vienas iš svarbiausių krypties pasikeitimo indikatorių. Esant žemėjančiai tendencijai, jos apačioje atsiranda plaktukas, kuris pakeičia tendenciją į kylančią arba horizontalią.
Būtinas indikatoriaus patvirtinimas kitą dieną. Patvirtimas gaunamas, kai žvakė, einanti po plaktuko (nebūtinai pirma po plaktuko) turi aukštesnę uždarymo kainą nei plaktuko maksimali kaina. Tiek Hammer, tiek Hanging Man indikatorių sudaro nedidelis kūnas (atidarymo ir uždarymo kainos) ir ilgas šešėlis (minimali dienos kaina). Šešėlis turi būti du tris kartus didesnis už kūną. Kūno spalva nėra svarbi. Viršutinis šešėlis gali būti daugiausia 10 % bendro ilgio.APG, 2006 birželis ir liepa.


Pakaruoklis (Hanging man)
Tendencijos patvirtinimas būtinai reikalingas. Meškų tendecijos modelis.Esant kylančiai tendencijai jos viršuje susiformavus pakaruokliui, galimas tendencijos pasikeitimas. Būtinas indikatoriaus patvirtinimas kitą dieną. Hanging Man indikatorių sudaro nedidelis kūnas (atidarymo ir uždarymo kainos) ir ilgas šešėlis (minimali dienos kaina). Šešėlis turi būti du/tris kartus didesnis už kūną. Kūno spalva nėra svarbi. Viršutinis šešėlis gali būti daugiausia 10 % bendro ilgio.LFO, 2006, rugsėjis


Uždengimas (Engulfing)
Rekomenduojama sulaukti indikatoriaus patvirtinimoKaip galima matyti iš pavyzdžio, galimi du šio indikatoriaus variantai – meškų ir bulių uždengimas. Modelis susideda iš dviejų žvakių, kuriame antrosios žvakės kūnas visiškai uždengią pirmosios žvakės kūną. Žvakių šešėliai nedaro įtakos šiam modeliui.
Pirmos dienos žvakės spalva turi sutapti su tendencija – kylančioje tendencijoje balta žvakė, krentančioje - juoda. Antros dienos žvakės spalva turi būti priešinga. Pirmos dienos apyvarta turėtų būti nedidelė, o antrą dieną turi būti aiškus apyvartos padidėjimas. Trečios dienos žvakė turėtų patvirtinti tendencijos pasikeitimą.Teo, savaitinis grafikas, 2006 sausis.

Harami
Patvirtinimas privalomasHarami yra priešingybė Uždengimo modeliui – pirmos dienos žvakė yra didesnė, o antros dienos žvakė yra pirmos dienos žvakės rėmuose. Harami japonų kalboje reiškia „nėščia“. Nustatant šį modelį šešėliai neturi daryti įtakos.
Pirmos žvakės spalva turi sutampti su tendencija – kylančioje - balta, krentančioje – juoda. Pirmos dienos kūnas turi būti pakankamai didelis, o antros dienos žvakės kūnas turi būti pirmos dienos žvakės rėmuose. Žvakių minimumai arba maksimumai gali sutapti, tačiau ir minimumai ir maksimumai negali būti lygus. Didžiosios žvakės kūnas turi būti didesnis ne mažiau kaip 30 %. Mažosios žvakės spalva turi būti priešingos spalvos nei didžiosios žvakės.
Antros dienos apyvarta turi viršyti pirmos dienos apyvartą bulių modelyje, o meškų modelyje pirmos dienos apyvarta turi būti didesnė. Tendencijos lūžis meškų modelyje būtų patvirtintas tuomet, jei trečią dieną atidarymo kaina būtų mažesnė, o bulių modelyje atidarymo kaina aukštesnė už antrą dieną.SAB, 2005 m. spalio ir lapkričio mėn.

Harami kryžius (Harami cross)
Tendencijos pasikeitimo patvirtinimas rekomenduojamas, bet neprivalomas.Japoniškuose modeliuose Doji yra labai svarbus indikatorius. Doji žvakė yra ta, kurios atidarymo ir uždarymo kainos yra lygios arba labai panašios. Tokiu būdu sudaroma žvakė, kuri neturi kūno arba jis labai mažas. Tai parodo, kad rinkoje nėra aiškios krypties ir persvaros. O jei prieš tai buvo aiški tendencija, tai vienas iš ženklų, kad tendencija gali baigtis.
Šis modelis atpažįstamas, jei pirma dieną yra ilga žvakė, kurios spalva sutampa su tendencija. Antrą dieną atsiranda doji žvakė, kurios atidarymo ir uždarymo kainos panašios. Taip pat Doji žvakė yra pirmos žvakės kūno ribose. Doji žvakės dieną apyvarta būna sumažėjusi.TAL 2006 sausis

Apverstas plaktukas, krentanti žvaigždė (Inverted hammer, shooting star)
Patvirtinimas privalomas.Kairėje matome Apversto plaktuko (Inverted hammer) pavyzdį. Šis modelis pasireiškia krentančioje meškų tendencijoje. Turi ilgą šešėlį ir mažą kūną, kuris yra naujas minimumas. Šešelis turi būti ne ilgesnis nei 2 kartai kūno ilgio. Šis modelis tur būti patvirtintas kitą sesiją, kur atidarymo/uždarymo kainos turi būti aukščiau nei inverted hammer kūnas.
Kylančioje tendencijoje galime stebėti modelį „krentanti žvaigždė“ (shooting star), pavaizduotą paveiksliuko dešinėje pusėje. Šį modelį sudaro žvakė, kurios kūnas yra mažas, o šešėlis stiebiasi į viršų (virš kūno) ir turi būti tris kartus ilgesnis už kūną. Svarbu, kad žvakė turėtų langą su prieš tai buvusia žvake. Shooting star nėra pagrindinis tendencijos pasikeitimo modelis.INV, 2006 vasaris ir TAL, 2006 liepa

Prošvaistė debesyse (piercing line)
Patvirtinimas rekomenduojamas, bet nebūtinas. Krentančios tendencijos pasikeitimo modelisKaip matome iš paveiksliuko viršuje, tai krentančios tendencijos modelis, kurį sudaro dvi žvakės. Pirmoji žvakė palaiko tendenciją ir yra juodos spalvos. Antroji žvakė yra balta ir jos atidarymo kaina yra mažesnė nei juodos žvakės uždarymo kaina. Taip pat baltos žvakės uždarymo kaina yra aukščiau nei juodos žvakės kūno centras.UKB, 2006 birželis


Juodų debesų uždanga (dark-cloud cover)
Meškų tendencijos indikatorius. Patvirtinimas nebūtinasKrentančios tendencijos modelis, priešingybė Piercing line modeliui.
Šio modelio reiktų ieškoti kylančioje tendencijoje. Pirmą dieną turime baltą žvakę, kuri patvirtina kylančią tendenciją. Po jos seka juoda žvakė, kurios atidarymo kaina yra aukščiau nei baltos žvakės uždarymo kaina. Bet juodos žvakės uždarymo kaina yra žemiau nei baltos žvakės vidurys. Tokiu būdu yra uždengiama didelė dalis baltos žvakės ir vaizdas tampa panašus į juodų debesų uždangą.UKB, 2005 rugpjūčio mėn.

Doji žvaigždė (Doji star)
Patariama sulaukti patvirtinimoŠitą modelį sudaro viena ilga žvakė, kuri atspindi tendenciją – kylančioje - balta žvakė, krentančioje – juoda. Kitą dieną turime žvakę, kurios atidarymo ir uždarymo kainos yra vienodos, o su prieš tai buvusia žvake jas skiria langas. Doji žvakės šešėliai neturėtų būti labai dideli, ypač bulių modelyje.BLT, 2005 m. balandis


Rytinė ir vakarinė žvaigždės (Morning star and Evening Star)
Patvirtinimas nereikalingasRytinė žvaigždė – galima bulių tendencja, todėl ieškome šio modelio, kai yra žemėjanti tendencija (paveiksliukas kairėje pusėje). Rytinės žvaigždės modelį sudaro trys žvakės. Pirmą dieną turi būti ilga juoda žvakė. Kitą dieną matome žvakę, kurios kūnas yra mažas, ji yra žemiau nei juoda žvakė ir jas skiria langas (neužpildytas tarpas). Antros žvakės kūno spalva nėra svarbi. Trečią dieną – balta žvakė, kuri uždengia dalį juodos žvakės kūno. Būtų gerai, jei tarp antros ir trečios žvakės irgi būtų langas.

Meškų tendencijos pradžia - varakinė žvaigždė (paveiksliukas dešinėje pusėje), kurią sudaro trys žvakės. Pirmą dieną - ilga balta žvakė, kitą dieną - turime žvakę mažu kūnu. Tarp pirmos ir antros žvakės turi būti langas – kaina neužpildytas tarpas. Antros žvakės spalva neturi reikšmės.
Trečią dieną – juoda žvakė, kuri uždengia dalį pirmosios. Būtų idealu, jei trečios dienos žvakė būtų atitrūkusi nuo pirmos žvakės – turėtų langą. Šio modelio reikia ieškoti kylančioje tendencijoje.MNF, 2004 spalis-lapkritis
Rytinė doji ir vakarinė doji žvaigždės (Morning doji star and evening doji star)
Patvirtinimas nereikalingasŠie modeliai yra identiški prieš tai aprašytiesiems – skirtumas tik tas, kad antroji žvaigždė yra doji. Būtent šis skirtumas ir lemia, kad šie modeliai yra stipresni už prieš tai aprašytuosius.


Dvi pakilusios varnos (upside gap two crows)
Patvirtinimas nereikalingas, bet siūlomasKaip matome iš paveiksliuko, šį modelį sudaro trys žvakės. Tai yra meškų tendencijos modelis ir turi būti tik kylančioje tendencijoje, kuri bus pakeista. Pirma žvakė – ilga, balta, palaikainti tendenciją, po kurios seka dvi juodos žvakės. Antra ir trečia žvakės turi sudaryti langą su pirma žvake. Trečios žvakės atidarymo kaina yra aukščiau antros žvakės atidarymo kainos, bet trečios žvakės uždarymo kaina yra žemiau nei antros. Tokiu būdu trečia žvakė uždengia antrąją.APG, 2006 lapkritis


Kontrataka (counterattack or meeting lines)
Patvirtinimas pageidaujamasPagrindinė šio modelio idėja– dvi priešingos spalvos žvakės, kur pirmos ir antros žvakių uždarymo kainos yra vienodos. Žemėjančioje tendencijoje reikia ieškoti juodos ilgos žvakės. Kitą dieną turi būti balta žvakė, o jos uždarymo kaina labai panaši į pirmos dienos uždarymo kainą.
Kylančioje tendencijoje pirmą dieną yra balta ilga žvakė, po kurios seka ilga juoda žvakė, kurios uždarymo kaina sutampa su pirmos žvakės uždarymo kaina.
Pirmos dienos žvakė visada atspindi tendenciją – kylančioje - balta žvakė, krentančioje – juoda. Antros dienos žvakė turi būti priešingos spalvos pirmajai žvakei.PTR, 2005 spalis


Sugriebimas už diržo (belt hold)
Patvirtinimas būtinasŠio modelio žvakė visada bus be šešėlio viename gale. Krentančioje tendencijoje galime rasti ilgą baltą žvakę. Jos atidarymo kaina yra naujas minimumas, bet uždarymo kaina aukštesnė, bet nebūtinai dienos maksimumas. Šis modelis – tai bulių tendencijos modelis.
Meškų modelyje turi būti kylanti tendencija ir juoda žvakė, kurios atidarymo kaina yra naujas maksimumas, bet uždarymo kaina yra mažesnė, bet nebūtinai naujas maksimumas.
Kuo ilgesnė žvakė, tuo didesnė tikimybė, kad tendencija pasikeis. Jei šis indikatorius dažnai pasikartoja grafike – didelė tikimybė, kad indikatorius bus netikslus. Ši taisyklė galioja visiems modeliams.TEO, 2006 spalis


Trys balti kareiviai (Three white solders)
Patvirtinimas nereikalingas. Nauja bulių tendencija.Šis modelis turi būti krentančioje tendencijoje ir tris paskutines dienas - baltos žvakės, kurių uždarymo kaina sudaro vis naują maksimumą, o atidarymo kaina turi būti prieš tai buvusios žvakės kūno ribose (išskyrus pirmą baltą žvakę). Geriau būtų, kad atidarymo kaina būtų aukščiau buvusios žvakės kūno centro.PTR, 2006 gegužė

Priešakinis blokas arba Atmušta ataka (Advanced Block)
Siūloma sulaukti patvirtinimo. Nauja meškų tendencijaModelis labai panašus į prieš tai aprašytąjį. Esminis skirtumas yra tas, kad šio modelio reikėtų ieškoti kylančioje tendencijoje, tuo tarpų trijų baltų kareivių – krentančioje.
Šis modelis turi būti sudarytas iš baltų žvakių, kurių uždarymo kaina pasiekia vis naujus maksimumus, o atidarymo kaina yra prieš tai buvusios žvakės rėmuose. Antros ir trečios žvakių viršutinių šešėlių ilgėjimas yra blogas ženklas – galimas tendencijos pasikeitimas. Taip pat žvakių kūnai turėtų mažėti su kiekviena diena.INV, 2005 spalis

Trys juodos varnos (Three black crows)
Patvirtinimas nereikalingas. Meškų tendencijos pradžia.Trijų juodų varnų modelis yra priešingas trijų baltų kareivių modeliui. Šio modelio reikia ieškoti kylančioje tendencijoje, kurioje trys paskutinės žvakės yra juodos. Kiekvienos žvakės uždarymo kaina pasiekia naują maksimumą, o atidarymo kaina yra prieš tai buvusios žvakės rėmuose.IVL, 2006 balandis, savaitinis graf.

Dvi juodos varnos (two black crows)
Patariama sulaukti patvirtinimo. Nauja meškų tendencijaKylančioje tendencijoje matome baltą žvakę, po kurios seka juoda žvakė. Tarp jų turi būti langas. Trečios žvakės atidarymo kaina yra antros žvakės rėmuose, o uždarymo kaina uždengia dalį baltos žvakės.
Kaip matome iš šio modelio, langas į viršų yra uždaromas su trečia žvake, o tai tik parodo, kad meškų jėga didėja. Antros žvakės mažas kūnas ir juoda spalva parodo, kad nėra aiški kryptis, o trečią dieną meškos įgauna persvarą.MZN, 2006 spalis


Pabaigai

Šiame tekste buvo apžvelgti pagrindiniai tendencijos pasikeitimo modeliai. Jų yra daugiau, bet jie yra arba reti, arba esamų modelių praplėtimai.
Japoniškos žvakės nėra panacėja blogam investavimui. Tai tik vienas iš įrankių sėkmingam investavimui. Žvakes reikėtų naudoti kartu su kitais Vakarų modeliais ir indikatoriais. Bet apie tai, jei bus poreikis, jau kitame straipsnyje.

Taip pat skaitykite

Visą reikalingą informaciją mato akcijų kreivėje

Santykinio stiprumo linijos - ką jos parodo?

FRAMA – fraktalinis, adaptuotas slenkantis vidurkis

Ką galima įžvelgti grafikuose?

2014-03-26 | Techninė analizė 2010-07-01 | Techninė analizė 2009-06-05 | Techninė analizė 2008-02-18 | Techninė analizė

Komentarai2006 11 05 13:57     #376
Geras!! Laukiam kitu straipsniu!! :yes
2006 11 05 14:58     #377
Aciu laukiam tesinio
2006 11 05 17:15     #378
300 metų dar neįrodo, kad tai vertinga...
2006 11 05 17:17     #379
antra vertus, TA reikia išmanyti, o žvakės vienas iš geresnių instrumentų. Geras straipsnis.
2006 11 05 20:46     #381
Labai geras straipsnis!
2006 11 06 02:01     #383
Shaunuolis. Taip ir toliau.
2006 11 06 07:17     #385
Sauniai padirbeta.Zvakemis ir as duomiuosi. Cia ideta tikrai daug darbo. Atrinkta kas svarbiausia. Laukiam tesinio.
Tomas Kipišas
Tomas Kipišas

1 komentarai

2006 11 06 07:31     #386
Puikus straipnis-aiskus, suprantamas, neperdozuotas!Vienas klausimukas del "kontratakos": kaip pirmos ir antros zvakiu uzdarymo kainos gali buti vienodos? juk akivaizdziai antros zvakes uzdarymo kaina yra lygi pirmos zvakes atidarymo kainai..
2006 11 06 08:48     #387
O mazdaug pries 400 metu zmones tikejo kad zeme yra visatos centras ir viskas sukasi aplink ja. Argumentas tikrai 'rimtas'. Kaip ir pati technine analize. Jeigu skaitytum ne tik pop vadovelius, tai zinotum kad dauguma tyrimu finansu rinkose paneige technines analizes galimybes prognozuoti ateities kainas.
2006 11 06 09:20     #388
score - isivaizduok krentancia tendencija. Joje juoda zvake. Sekancia diena kaina atsidaro dar zemiau, nei juodos zvakes uzdarymo kaina. Bet per sesija kaina nekrenta o kyla i virsu. Tokiu budu turi balta zvake, kurios uzdarymo kaina lygi pries tai buvusios zvakes uzdarymo kainai Pabandyk nusibrazyti.
2006 11 06 09:34     #389
leper - jei as parasiau straipsni apie TA, tai as nebijau kaip velnias kryziaus FA. Ir pasakysiu tau paslapti, bet tu niekam nesakyk, nes kiti Tasnikai mane sugedys - as FA irgi naudoju Beje jau irodyta, kad zeme apvali (as tau galiu nuotrauku su ja atsiusti, gaila Gagarino parasas beveik nusitryne ), o zvakes vis dar gajos (300 metu), tokiu nesusiprateliu rankoseme kaip as. Beje, praleidau tavo straipsni ar dienorasti, kur rasai ne apie POP vadovelius.
2006 11 06 11:10     #390
Daznai atkreipiu demesi i "zvake" prekiaudamas Forex'e, bet pries 300 metu... , neivaziuoju, kur juos galima buvo panaudoti, o ypac pamatyti..., nes ko gero dar net laikrasciu nebuvo Japonijoje
2006 11 06 11:25     #391
Tai laikrasciu tam nereikia. Buvo tais laikais kotiruotes, o to ir tereikia Atidarymo kaina, uzdarymo, min, max vat ir zvakute Buvo net opcionai tai laikais
2006 11 06 17:21     #392
Lakoniškai, trumpai, bet gerai atskleista. Ačiū Kafka
2006 11 06 20:19     #393
Viskas gerai, aiškiai, gera lietuviška kalba aprašyta
2006 11 09 12:03     #402
kafka, MNF šiandien matom dvi pakylusias varnas, ar taip?
2006 11 09 14:31     #403
loko galima sakyti, kad varnos, bet siaip vakar turejom doji zvaigzde. Bet siandien nelabai ji pasitvirtino. Jei butu zvake zemyn, sakyciau kad pradzia langui uzpildyti, o dabar teks laukti kitos dienos.
2006 11 29 08:52     #461
nu va pries dvi dienas Aprangoje pakaruoklis susiformavo ir kainos zemyn. Manau kad yra tiesos tose zvakese, bet aisku negalima aklai vadovautis. Geras straipsnis
2006 11 30 15:55     #467
"Trijų juodų varnų modelis yra priešingas trijų baltų kareivių modeliui. Šio modelio reikia ieškoti kylančioje tendencijoje, kurioje trys paskutinės žvakės yra juodos. + duodamas INV 2006 bal pavyzdys. Kazkas man cia neaiskaus nes paziurejus metini INV grafika tai aiskiai matosi kad butent nuo balandzio kaina vaziavo zemyn!!! Tai kodel ieskoti kylancioj tendencijoj?
2006 12 04 20:53     #504
Ly - kai turime kylancia tendencija, visada yra tikimybe, kad ji pasikeis. Todel ir laukiame apsivertimo zenklu. Trys varnos pasirodo butent kai BUVO trendas up, nors jos pacios jau rodo krentancia tendencija. Visada kyla klausimas - ar nauja tendencija laikina, ar tai naujos ir ilgos tendencijos pradzia.
2007 01 05 14:32     #619
Nju bet ir pawadinimaj...Isradingi zmones japonai =D
2007 06 04 03:16     #1475
kaip teorija apsiginklaves pradedantysis noreciau paminet, kad tarkim Engulfing, Harami ar panasia logika besiremanciuose pattern'uose shadows vis tik turi itaka, t.y pvz jei Bullish Engulfing pattern'e baltasis body "uzdengia" juoda body ir dar shadows, skaitoma, kad signalas stipresnis. taip pat noreciau pasiulyti terminologija naudoti anglu kalba (arba bent lietuviu(anglu)), nes literatura sia tema rasoma ne lietuviskai ir dabar skaitant siek tiek sunku suprasti, apie ka kalba eina (langas=gap? etc)
2008 04 09 19:19     #3282
Forexui nelabai tinka nes is idejos kokia buna siandienos kainos pabaiga tokia pati buna kitos dienos kainos pradzia nes prekyba vyksta istisa para, tad didziosios daugumos zvakiu modeliu nepritaikysi..
2017 01 13 09:35     #36307
 There are generally a few useful items over time in the following paragraphs but We don’t learn if i discover them all center to heart. There is certainly a few validity but I am going to carry store opinion until eventually We look into this even more. Great post, cheers and we'd like more! Put into FeedBurner too 

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis