Komentarai 63 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Klaidingi indikatorių signalai ir signalų patvirtinimas

spekuliantai.lt | 2005-05-11 | Techninė analizė | perskaitė: 11195
Klaidingi indikatorių signalai ir signalų patvirtinimas Straipsnis supažindinantis su keliatos TA indikatorių signalų naudojimu. Jame aprašyta, kaip atpažinti klaidingus ir teisingus signalus.

Kaip ir visas mūsų gyvenimas, akcijų kaina, kainos kitimas taipogi vadovaujasi ir yra apribotas tam tikrų taisyklių. Tačiau taip jau yra, kad beveik visos taisyklės turi išimtis arba papildymus, papildomų sąlygų. Kaip jau žinome įstatymu ir taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo kaltės ar bausmės, ne išimtis ir Techninės Analizės (toliau TA) taisyklės, tačiau jų bausmė yra labai skausminga, nes mes dėl to prarandame pinigus. Todėl manau, kad ši tema yra lygiai tokia pat, ar net dar svarbesnė už pačios TA žinojimą ir taikymą.

Taigi toliau pabandysiu apžvelgti tam tikras aplinkybes, kurios gali įtakoti TA rodmenis:

  1. Jei įvyko akcijos kainos Splitas (suskaldymas). Pvz.: nominalas yra pakeistas) tai gali iššaukti klaidingus, neteisingus indikatorių parodymus, splitus būtina ištaisyti, kadangi jie yra iššaukti ne be pačios rinkos pagalbos. (Splitus galima panaikinti su specialiomis programomis, koreguojančiomis pradinius duomenis. Pvz. "Adjuster v1.02", kurią galima rasti Yahoo grupėje)

  2. Paprastai savaitgalio arba kitos ne darbo dienos iš grafiko išmetamos.

  3. Kai kurie spekuliantai dividendus taip pat prideda prie akcijos kainos, tačiau to
  daryti taikant TA nepatartina.

  4. Yra keletas rūšių indikatorių, kurių svarbą reiktų žinoti ir jų nemaišyti:

  4.1. Prior (Remiasi tik artimai esančiais, artimiausiais grafiko taškais) - tai trumpo laikotarpio, trumpo poveikio indikatoriai. Indikatoriaus tam tikros aplinkybes, kurios nulemia jo rodomą signalą įvyksta dažniau, tačiau šių indikatorių signalai gali taip pat signalizuoti net apie broken trend (sulūžusią, pasikeitusią tendenciją). Šiam tipui priskiriami: Flags and pennants (vėliavos ir vėliavėlės), iš dalies support/ resistance/ channel (palaikymo/ pasipriešinimo/ kanalas (kitaip trading range (prekiavimo, svyravimų zona)), iš dalies ir triangle modelis (trikampių sistemos), šiam tipui taip pat galime priskirti ir daugelį top/ bottom modelių (viršūnių/dugnų) ir t.t..

  4.2. Trends (tendencijos) - tai tolimesnę akcijos kainos tendenciją nusakantys indikatoriai, paprastai jų veikimas ilgas ir monotoniškas, tai vieni iš svarbesniųjų indikatorių rūšių TA, tačiau yra ir trumpalaikių tendencijų... Šiam tipui priskiriami šie indikatoriai: Trend line (tendencijos linijos), moving average (slankusis vidurkis) (bei kiti panašūs indikatoriai kaip EMA, LR naudojami tendencijai nustatyti ir pan.), Bollinger bands (Bollingerio juostos, taip pat skaičiuojančios ir Overbought/ Oversold (perparduota/ perpirkta (perdaug)), kai kurie oscillator'iai (generatoriai), kurie parodo tendencijos/ netendencijos vyravimą, tendencijos stiprumą (dar vadinami Volume) - DMI, ROC ir panašūs..

  4.3. Momentum oscillator'iai (indikatoriai, kurie paremti tam tikra inercijos koncepcija, kuri remiasi kainos greičio arba dydžio pasikeitimu): RSI, LRS, Stochastics bei begalės kitų...

  4.4. Relative (giminingas, turintis ryšio) - tam tikri grafiko praeities taškai, kurie turi kažkokią reikšmę dabartiniams indikatorių rodmenims: turbūt vienintelis indikatorius priskiriamas šiai kategorijai tai support/ resistance...

  5. Dėl didelės indikatorių gausos tam tikroje situacijoje, vieni žmones naudoja vienus
  indikatorius kiti kitus, signalai taip pat atitinkami, kad taip neįvyktų daugelis autoritetų siūlo naudoti indikatorių sistemas, tačiau apie indikatorių tinkamumą naudojimui, bei jų sistemas gal kita kartą.Failed signals and signal's confirmation (klaidingi signalai bei signalo patvirtinimas)

1. Trend Line (tendencijos linijos)

Kartais kirtus trend liniją kainos kitimo tendencijos išlieka, tai sunku paaiškinti ir sunku nuspėti, tuo labiau, kad trend linijos kirtimas gali reikšti ir trendo apsivertimą.Pav.1.1. LTEL Trend linijų kitimas.Kaip matome iš 1.1 paveikslėlio, kainai kirtus trend liniją (žemėjančiame trende) ir nepasiekus naujų viršūnių yra braižoma nauja trend linija. Ir taip ligi tol, kol pagaliau kirstas trendas bus patvirtintas keliomis iš paskos sekančiomis aukštėjančiomis viršūnėmis ir dugnais, indikuojančiais naują trendą (žr. pav.4.2). Kita literatūroje dažnai siūloma išeitis yra sulaukti signalo patvirtinimo. Signalo patvirtinimu gali būti laikomas kainos užsidarymas žemiau trend linijos bent 5-6 kartus. Labai retai būna, kad kaina užsidariusi daugiau kartų žemiau trend linijos grįžtų virš jos (kylančiame trende). Taip pat siūloma stebėti white/ black soldiers (baltus juodus kareivėlius - žvakes) bei žvakių tendenciją- jei žvakės nors ir yra krentančios bet vis kyla į viršų (yra kylančiame trende). Jei daugiau tuščių (kylančių) žvakių, kurios atitinkamai ir juda link trend linijos - galime tikėti, kad kaina greitu metu bus ištraukta atgal virš trend linijos. Priešingu atveju galime tikėtis trendo apsivertimo. Paveikslėlis 1.2 kaip tik mums tai ir parodo.Pav.1.2 VBK trend linijaKaip matome nors ir kirtus trend liniją, akcijos kaina vis sugrįžta virš jos, tokie klaidingi signalai gali būti naudojami kaip potencialūs įėjimai į poziciją vidury trendo, kitaip sakant jie patvirtina trendą.

2.MA, moving average (slankusis vidurkis)Pav.2.1 LTEL MAKaip ir trend linijos MA nustato trendą. Vienintelis skirtumas, kad MA skaičiuoja kainos vidurkį tam tikrame periode. Vietoj MA galima naudoti ir EMA, LR ir kitus panašius indikatorius. Kaip ir trend linijoms taip ir MA galioja tas pats signalo patvirtinimas - 5,6 uždarymai žemiau MA linijos (jei trendas kyla). Vyraujant kylančiai tendencijai kainos kirtimas MA ir grįžimas virš jos, laikomas pirkimo signalu arba tendencijos patvirtinimu. Savo ruožtu norėčiau pridurti, kad su galimybe pasirinkti periodą galima gauti labai stulbinamų rezultatų, rinkdamiesi didelį periodą jūs pasirenkate konservatyvesnę taktiką, negaudot mažųjų bangelių, kita vertus pasirinkusius mažesnį periodą gundo greitesni pelnai dėl dažnesnių signalų, galų gale galima apsiskaičiuoti (testerio pagalba (tikiuosi tūrėsime kada nors straipsnį ir šia tema)) optimaliausią bei daugiausiai pelno nešantį periodą. Naudojant keletą, ne vieną MA pvz. skirtingų periodų, (kai kurie net taiko MA ant MA arba ant kitų indikatorių) galima gauti neįtikėtinų rezultatų tačiau tai jau kita tema...Pav.2.2 ROKS MAMA nepatartina taikyti kai nėra tendencijos. Kaip matome iš paveikslėlio nevyraujant jokiai ryškesnei tendencijai ir taikant signalo patvirtinimą galima ir pralošti...

3. Bollinger bands (bollingerio juostos)

Bollingerio juostos rodo netik kainos tendenciją (labai panašiai kaip ir MA), bet ir overbought/ oversold (perpirkta/ perparduota (perdaug)). Viršutinė (raudona linija) rodo overbought (perpirkta), kainai palietus arba kirtus šią linija laikoma, kad kaina šiam MOMENTUI yra per brangi, o kainai palietus ar kirtus oversold (žalia linija) (perparduota) laikoma, kad kaina šiam MOMENTUI yra per pigi... Vidurinei linijai taikomos lygiai tokios pat taisyklės kaip ir MA...
P.S. overbought/ oversold yra labai momentinis signalas, jis ilgesnio poveikio neturi...Pav.3.1 LITIN-10 ir Bollinger'io bandsTačiau, kaip matome ne visą laiką kainos prilietimas ar net kirtimas overbought/ oversold linijas garantuoja kainos atšokimą nuo jų (pav.3.1 mėlynais klaustukais pažymėta), tikslesnių taisyklių nustatant kada kaina atšoks nuo šių linijų, kada ne nėra.

4. "V" arba double (dviguba) viršūnė/ dugnas.

Tai vienas iš lengviausiai nustatomų viršūnių/ dugnų tipų, kitas viršūnes/ dugnus sunku net identifikuoti, tuo labiau jos dažniau paišo fail signalus negu tikrus...Pav.4.1 ENRG dviguba viršūnė.Kaip matome iš 4.1 paveikslėlio yra keletas Dvigubų viršūnių/ dugnų susiformavimo taisyklių. Viršūnė/ dugnas turėtų sudaryti iki 1/3 prieš tai buvusio ralio dydžio, tačiau viršūnės/ dugnai formuojasi dažniau po ilgų trendų. Trendu turėtų būti laikomas monotoniškas kainos augimas/ kritimas pasiekiant vis naujas viršūnes/ dugnus (žr. pav.4.2). Dviguba viršūnė/ dugnas priskiriamas prie prior indikatorių rūšies, t.y. signalas nustatomas remiantis tik artimiausiomis viršūnėmis bei dugnais...Pav.4.2 ALIT dviguba viršūnė, jos susidarymo etapai.Antroji viršūnės ketera dažniausiai būna žemesnė negu pirmoji, tai yra vienas pagrindinių kriterijų nustatant trendo lūžimą (žemėjančiame trend dvigubas dugnas nustatomas kaip ir viršūnė, tik jis yra nukreiptas į priešingą pusę). Kadangi kainos kilimas nutrūksta bandant pasiekti naują aukštumą (kalbame apie viršūnę (dugnui taikoma viskas atitinkamai)) (nekerta susidariusios resistance linijos (raudona linija)). Tačiau signalas turi būti užtvirtintas (confirmed), t.y. kaina turi pramušti prieš tai pasiektą dugną (jo sukurtą prior support (žalia linija)). Jei kaina pramuša prieš tai buvusį dugną laikoma, kad signalas yra užtvirtintas ir prasideda trendas žemyn... Dažnai prieš pat kertant prior support ar tuoj jį kirtus susiformuoja vėliava arba vėliavėle (pennant or flag) tai irgi laikoma dvigubos viršūnes/ dugno signalo patvirtinimu. Tuoj po prior support kirtimo susidaro wide-ranging (plataus diapazono) žvakės arba gap (plyšiai tarpai tarp žvakių), kurios taip pat liudija apie susidariusią ir patvirtintą dvigubą viršūnę/ dugną.Pav.4.3 VBK ir KBAL klaidingas dvigubos viršūnės signalas.Nepasiekus naujo dugno (kainai neužsidarius žemiau support), laikoma, kad signalas buvo klaidingas (failed), o klaidingas signalas gali būti laikomas potencialiu BUY signalu, kadangi trendas nėra lūžęs... Tačiau verta pabrėžti, kad viršūnė/ dugnas tik nustato trendo pabaigą, bet negarantuoja naujo trendo.

5. RSI (relative strenght index) (oscillatorius).Pav.5.1 LTEL ir RSIRSI vienas populiaresnių indikatorių nustatantis overbought/ oversold. RSI priskiriamas prie momentum indikatorių rūšies, tai indikatoriai, kurie paremti tam tikra inercijos koncepcija, kuri remiasi kainos greičio arba dydžio pasikeitimu. Kitaip tariant šie indikatoriai remiasi tam tikru STAIGESNIU kainos nukrypimu nuo jos tendencijos, tokiu būdu jie gali mums signalizuoti apie overbought/ oversold tačiau tik pastarajam MOMENTUI.Pav.5.2 LTEL ir RSIKaip matome iš pastarojo paveikslėlio, vyraujant tendencijai RSI panaudojimas tampa gana keblus. Akcijos kainai stabiliai augant RSI paišė tik sell signalus, tačiau verta pripažinti, kaskart atsiradus naujam sell signalui kaina šiek tiek pakrisdavo.

6. Prior Support and resistance (parama ir pasipriešinimas)

Dar vienas signalas reikalaujantis jo patvirtinimo. Kartais, o ypač po ilgų trendų, kainai įėjus į support/ resistance channel (kanalą) kaina staiga pramuša pasipriešinimą (pradeda kilti), bet nedaug tepakilusi būna įtraukta atgal į kanalą, o dar vėliau pramuša ir palaikymą (pradeda kristi). Tai vadinamieji bull-trap (bulių spąstai) ir bear-trap (meškų spąstai). Dažnai spąstai susidaro todėl, kad daugelis rinkos dalyvių po ilgo kilimo/ kritimo yra nusistatę sau ribą, kurią pasiekus iškart parduos.Pav.6.1 DKER support and resistanceKainos grįžimas tokiu atveju yra labai normalus dalykas kadangi signalas nebuvo patvirtintas. Patvirtinimu gali būti laikomas vėliavos arba vėliavėlės (flag or pennant) susidarymas virš arba ant pasipriešinimo linijos, ką ir matome pateiktame pavyzdėlyje. Patvirtinimo reiktų laukti visada, nors prieš tai ir nebuvo jokių bulių ar meškų spąstų. Dažnai po vėliavos ar vėliavėlės pralaužimo seka wide-ranging arba gaps kurie taip pat liudija apie kanalo pralaužimą.

7. Flags and pennants (vėliavos ir vėliavėlės)

Manoma, kad vėliavos ir vėliavėlės lydi trendą arba liudija jo buvimą. Jei kaina kerta vėliavėlę per viršų, tai laikoma buy signalu, jei kaina kerta vėliavėlę per apačią tai laikoma sell signalu. Vis dėlto šis indikatorius dažnai išpaišo klaidingus signalus, ypač tada kai nėra aiškaus trendo, todėl tikriausias signalo užtvirtinimas būtų antra sėkmingai išpaišyta vėliava arba vėliavėlė, o toliau kiekvienas signalas liudija apie nenutrūkstantį trendą. Naudojant kombinuotai su kitais indikatoriais šio signalo pagalba galima labai sėkmingai gaudyti trendus arba įeidinėti į poziciją vidury trendo. Šis signalas taip pat plačiai naudojamas kaip kitų signalų patvirtinimas, kadangi jis "lydi" prasidėjusią tendenciją.Pav.7.1 LTEL flags and pennants

 
Tai tiek šiam kartui. Kadangi lietuviškos literatūros apie techninę analizę praktiškai nėra, tai daugelis TA terminų šiame straipsnyje yra pateikti anglų kalba (pasvirusiu šriftu). Tikiuosi skaitytojai bus supratingi ir dėl to nepriekaištaus.

es-ne

Taip pat skaitykite

Visą reikalingą informaciją mato akcijų kreivėje

Santykinio stiprumo linijos - ką jos parodo?

FRAMA – fraktalinis, adaptuotas slenkantis vidurkis

Ką galima įžvelgti grafikuose?

2014-03-26 | Techninė analizė 2010-07-01 | Techninė analizė 2009-06-05 | Techninė analizė 2008-02-18 | Techninė analizė

Komentarai2006 08 15 14:51     #128
Geras straipsnis! O 1.1 paveikslelyje tas trendo linijas tu paisai is istorinio grafiko? Ar nubraizai jas is anksto?
2006 08 15 14:52     #129
Ir jai is anksto tai kaip? Aciu
2015 10 20 13:57     #35901
The acceptable affair about the Patek Philippe Swiss replica watches uk accumulating is a lot of the watches on affectation are created authoritative use of the exact aforementioned abstracts that go into the authoritative of an original. That makes assertive that this watch actively isn't in actuality a replica central faculty in the word, but an eye anchored that is appropriately able-bodied fabricated for the acumen that aboriginal itself. Several websites accommodate a answer if you buy several Swiss replica watches. The absolute could cause of this comes about because a lot of humans anyhow buy added you watch every time they appear online! Whenever you appraise on the account of amazing Patek Philippe Swiss replica watches on display, you cannot bind you to ultimately buy one - abnormally afterwards you appraise the retail price. Accepting a omega replica watches in this superior at such an affordable should absolutely be surprising, and it's aswell that agency which drives humans from globally to our website every time they seek for the best superior replica watches.
2018 09 03 12:45     #39778
 
Thank you for taking the time to publish this information very useful!
osteo bi flex
2018 09 30 18:17     #40141
 
I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post.
jovell showflat
2018 10 01 10:54     #40143
 
This article was written by a real thinking writer.  I agree many of the with the solid points made by the writer.  I’ll be back.
football news
2018 10 02 14:29     #40172
 
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic.
Vidare in till den aktuella sajten
2018 10 03 11:46     #40181
  
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.  
Boiler cover
2018 10 04 15:39     #40207
 
thanks for the tips and information..i really appreciate it..
juniper hill location
2018 10 06 12:47     #40221
 
You completed a few fine points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will go along with with your blog.
Internettipset
2018 10 07 09:33     #40272
 
I learn some new stuff from it too, thanks for sharing your information.
The Woodleigh residences showflat
2018 10 08 09:26     #40309
 
I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?
Buy organic website traffic
2018 10 08 12:54     #40321
 
Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts.
Encanador em São Paulo
2018 10 10 09:54     #40394
 
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
HTTPS: // WWW. SOLARLIGHTSHQ.NET
2018 10 12 16:34     #40482
 
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well.. 
Farbband kaufen
2018 10 13 13:44     #40499
 
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
reloj militar
2018 10 15 16:42     #40559
 
i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future.. 
Enjoy Mexico top desinations
2018 10 21 10:35     #40857
 
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories.
Nirvana Massage
2018 10 28 10:12     #40938
 
nice bLog! its interesting. thank you for sharing....
Transfer 16mm Film to DVD
2018 11 04 15:57     #41063
 
Best work you have done, this online website is really cool with great facts.
Spyware Tek
2018 11 05 17:12     #41081
https://warrenbarnett.com 
I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that...
Warren Barnett
2018 11 12 15:06     #41377
 
very interesting post.this is my first time visit here.i found so many interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post!
Bücher für plastische Chirurgie
2018 11 13 12:01     #41413
 
Thanks for the valuable information and insights you have so provided here...
Fernsehen

 
2018 12 01 10:22     #41585
 
Thanks  for every other informative site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal means? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information. 
affinity at serangoon showflat
2018 12 04 10:59     #41608
 
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. 
mayfair modern showflat
2018 12 05 12:55     #41624
 
I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well.  I am very impressed with your vision and insight.
Pavement Sign
2018 12 12 13:42     #41655
 
Interesting topic for a blog. I have been searching the Internet for fun and came upon your website. Fabulous post. Thanks a ton for sharing your knowledge! It is great to see that some people still put in an effort into managing their websites. I'll be sure to check back again real soon.
technicalustad.com
2018 12 13 11:28     #41663
 
I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. 
read more
2018 12 17 10:41     #41684
 
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!
illegal movie sites
2018 12 24 11:14     #41743
 
I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?
right geeky
2019 01 16 14:52     #41883
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...
More about the author
2019 01 19 11:28     #41896
 
Thank you very much for keep this information.
amazon product ranking service
2019 01 23 10:15     #41916
 
You completed a few fine points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will go along with with your blog.
kpop shop
2019 01 27 11:42     #41952
 
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog, I will keep visiting this blog very often.
labour jobs Toronto
2019 02 02 12:06     #41980
 
I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, i am always look for people to check out my web site. 
news 24 @ABC
2019 02 04 10:41     #41999
 
I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
SR&ED tax Consultant
2019 02 05 10:06     #42008
 
I got what you mean  , thanks  for posting .Woh I am happy  to find this website through google.
rasensamen kaufen
2019 03 05 11:13     #42232
 
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.
waterslide rentals cincinnati
2019 03 05 11:13     #42233
 
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.
waterslide rentals cincinnati
2019 03 07 09:12     #42249
 
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!
Read more
2019 03 10 13:21     #42281
 
Good article, but it would be better if in future you can share more about this subject. Keep posting.
Amber park showflat
2019 06 19 14:20     #42949
 
Friend, this web site might be fabolous, i just like it.
www.hfr-lab.com
2019 06 22 19:33     #42978
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...
telefoon reparatie
2019 06 24 09:04     #42987
thanks for the tips and information..i really appreciate it..
Water Damage Restoration Company
 
2019 06 26 16:21     #43028
 
I have bookmarked your blog, the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog!
international haulage
2019 06 29 18:05     #43063
 
Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks. 
melissabradshaw.net
2019 07 09 17:23     #43161
 
Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post.
<a href='https://www.ecocompositedecking.co.uk/'>eco composite decking</a>
2019 07 10 13:30     #43165
 
I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this..
Fluid Flow Systems
2019 07 16 14:41     #43204
 
Friend, this web site might be fabolous, i just like it. 
Now Entertainment
2019 07 18 12:13     #43223
 
Great post, and great website. Thanks for the information!
Salt Lake City barber
2019 07 20 15:59     #43235
 
Great content material and great layout. Your website deserves all of the positive feedback it’s been getting.
SEO Quantum Tech
2019 07 22 17:42     #43247
 
Great knowledge, do anyone mind merely reference back to it
Anime store
2019 07 23 14:35     #43251
 
I am no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what you are speaking about, and I can truly get behind that.  
A DiChristopher Appliance Service
2019 07 25 12:19     #43264
 
If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you, more readers would be interested in their writings.  Thank you for caring about your content.  
Top 100 Romania
2019 07 25 15:05     #43268
 You have some remarkable messages, in addition to I feel like I would most certainly be in a fantastic house or business structure. If you in the past prepared to take many of the bargains off, I would certainly most definitely value composing some product for your blog site. houston air conditioninghttps://bestairconditioningservice.tumblr.com/
2019 07 25 17:09     #43271
 
I read your blog frequently and I just thought I’d say keep up the amazing work!
Top 300 Romania
2019 07 28 18:11     #43293
 
I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers
nusa penida tour
2019 07 31 12:44     #43305
 
I read that Post and got it fine and informative.
xxx tentacion merch
2019 07 31 16:59     #43311
  
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post. 
Daily Bio News
2019 08 17 13:07     #43356
 
Great post, and great website. Thanks for the information!
sleepertrains
2019 08 20 10:40     #43382
 
Keep up the good  work , I read few posts  on this  web site  and I  conceive that your blog  is very   interesting and has   sets  of  fantastic   information.
hotel linen wholesale
2019 10 01 10:01     #43474
 I make use of to keep a trustworthy organization that routine me to make heaps of dollars moves week by week. As a result of aiding umpteen fx versions currently appropriately supplied, I required to acquire a worth framework which could take care of me while making use of the most believed medicines of bucks move to set apart.
 
2019 10 01 10:05     #43475
Much required to you for 2 or three distinct numerous other preparing internet journals. What various other areas would certainly I have the ability to recognize what kind of details written in such an outstanding treatment? I have a capability that I'm instead ahead of time seeking, along with I have extremely greater than susceptible to the message for such info.see this page
 

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis