Pamokėlės pradedantiesiems

chamas | 2006-03-05 | Investavimo ABC | perskaitė: 64439
Pamokėlės pradedantiesiems Studentų darbelis, supažindinantis su investavimu.

Kažkur radau straipsnelių rinkinį, padarytą berods sse riga studentu. Nuo turinio kaip ne autorius atsiriboju, bet manau pasiskaityt naujokams tikrai ne prosal.

1.Akcininkai – žmonės, kuriems priklauso tam tikra bendrovės kapitalo dalis. Neretai žmonės, nutarę uždirbti investuodami į akcijas laiko tai tiesiog lošimu ir praranda pinigų. Tačiau nors ir būdama rizikinga, prekyba akcijomis nėra žaidimas. Net ir, atrodo, nepastoviose ir jokioms sistemoms nepaklūstančiose akcijų rinkose egzistuoja tam tikros taisyklės.

Akcijos kainą nustato rinkos dalyviai. Akcijos paklausą ir pasiūlą daugiausiai lemia bendrovės perspektyvumas, stabilumas, geri rezultatai. Norint išanalizuoti įmonės finansinius rodiklius ir įvertinti akcijas, naudojami du pagrindiniai būdai: fundamentalinė ir techninė akcijų analizė.

Techninės analizės metodai yra paremti akcijos kainų grafikų nagrinėjimu. Taip pat vertinga informacija yra prekybos apimtys (apyvarta).

Akcijų kainų grafikai analizuojami taikant palaikymo ir pasipriešinimo lygių, kainų krypties linijų ir formuočių metodus.

Apyvarta atspindi pirkėjų ir pardavėjų aktyvumą. Aktyvumas dažnai padidėja kainai smarkiai kintant ar esant svarbių žinių. Per staigius kilimus ar kritimus, kurie dažniausiai seka po svarbių naujienų pasirodymo, prekybos apimtis labai padidėja.

Pagrindinės tendencijos:
1. Didelė apyvarta patvirtina tendenciją.
2. Jeigu apyvarta mažėja, o kainos kryptis išlieka, tai tikėtina, kad kaina pakeis kryptį.
3. Mažėjanti apyvarta dažniausiai reiškia korekcijos pabaigą.

Atskirų akcijų kainoms labai įtakos turi ir visos rinkos tendencijos. Bendrai rinkos analizei dažniausiai naudojami rinkos indeksai.

2. Fundamentali analizė yra išsamesnė už techninę. Remiantis šiuo metodu, siekiama ne tik prognozuoti galimą akcijos kainos kitimą, bet ir nustatyti kitimo priežastis. Akcijų rinkos analitikai prognozuoja bendrovės rezultatus remdamiesi rinkos galimybėmis, bendrovės vaidmeniu rinkoje, vadovų kompetencija, kompanijos produkto paklausa, finansiniais duomenimis. Pagrindiniai rodikliai ir vertinimo metodai:
• Vienos akcijos pelno skaičiavimas
• P/E (price earnings ratio) – akcijos kainos ir pelno santykio skaičiavimas. (Pavyzdžiui, padauginus laukiamą firmos pelningumą iš kainos/pelno santykio, galima gauti akcijos kainą)
• Nuosavojo kapitalo pajamingumas
• Dividendinis pajamingumas
• Diskontuotų pinigų srautai
• Investavimo į akcijas (palyginus su kitomis investavimo formomis) pelningumas:
a) im.pelnas /įm. bendr. turtas
b) dividendai/akcijos kaina

Fundamentalios analizės eiga:
1. Finansinių ataskaitų analizė
2. Rodiklių analizė
3. Rinkos analizė
4. Ateities perspektyvos

Investuotojai dažniausiai naudoja abu metodus (fundamentalinę ir techninę akcijų analizę). Žinoma, tam, kad būtų galima kokybiškai išanalizuoti firmos situaciją ir galimus kainos pokyčius, reikia ir žinių, ir įgūdžių, ir laiko. Profesionalūs akcijų rinkos analitikai pagalbon pasitelkia ir kompiuterines programas. Pavyzdžiui, diskontuotų pinigų skaičiavimo metodas yra vienas sudėtingiausių fundamentalinės analizės vertinimo aspektų.

3.P/E apskaičiavimas:

P/E = kompanijos vienos akcijos dabartinė rinkos kaina / laukiamas pelnas vienai akcijai

Jeigu kainos ir pelno santykis (toliau: P/E) lygus 10, tai reiškia,kad firma uždirba 1 litą (ar kitą piniginį vienetą) kiekvieniems 10 litų akcijos kainos per metus. Pelnu laikomas uždarbis atskaičius visas išlaidas ir mokesčius.

Pavyzdžiui, firma „Sėkmė“ uždirbo 5 milijonus litų per 2004 metus ir turi milijoną akcijų. Šiuo atveju pelnas, tenkantis vienai akcijai, lygus 5 litams. Jeigu vienos akcijos kaina yra 50 litų, P/E lygus 10. Tai reiškia, kad esant dabartinei rinkos kainai, investuotojai yra pasiruošę mokėti 10 litų už kiekvieną litą, uždirbtą per 2004 metus.

Nors paprastai skaičiuojant P/E, laukiamas pelnas nustatomas pagal pelną per praėjusius metus (angliškai Trailing P/E), tačiau kartais naudojami duomenys ateinantiems 12 mėnesių, t.y. nustatomas tikimasis pelnas (angl. Leading P/E). Skaičiuodami laukiamą pelną, vieni analitikai nekreipia dėmesio į galimus vienkartinius trumpalaikius nuostolius ar didesnį nei vidutinį pelną, atsižvelgdami tik į vidutinius duomenis. Tačiau kiti analitikai elgiasi priešingai. Tikėtino P/E skaičiavimas yra gana keblus ir dažnai klaidinantis dalykas ne tik dėl šios priežasties. Pavyzdžiui, jei firma dirba nuostolingai, remiantis vienais metodais, skaičiuojami neigiami P/E; kiti metodai tokiu atveju paprasčiausiai nustato P/E lygų 0. Yra daugybė būdų skaičiuoti P/E. Negana to, nustatyti, kokiu būdu buvo suskaičiuotas rodiklis yra neįmanoma.

Nepaisant to, kad naudojami įvairūs skaičiavimo metodai, P/E rodiklis gali būti labai naudingas vertinimo metodas, efektyvesnis už akcijos kainą.

4.Kaip ir daugelis kitų rodiklių akcijų rinkose, geriausi duomenys gaunami stebint P/E ilgesnį laiką. Didesnė tikimybė, kad firma, turinti nuolat kylantį P/E, bus patikimesnė ir geresnė investicija. Taip pat firmos, kurios turėtų augti ir gauti didesnį pelną, dažniausiai turi didesnį P/E, nei mažą pelną gaunančios ir nuosmukį patiriančios (ar galinčios greitu laiku patirti) firmos.

P/E yra daug geresnis rodiklis palyginimui nei akcijos kaina. Pavyzdžiui, akcija, kainuojanti 10 litų ir turinti P/E=40 yra daug “brangesnė” nei akcija, kainuojanti 100 litų ir turinti P/E lygų 6. Šiame pavyzdyje akcija, kainuojanti 10 litų, galėtų priklausyti mažai, gaminančiai paklausų produktą ir turinčiai nedaug konkurentų firmai. O 100 litų kainuojanti akcija galėtų būti, pavyzdžiui, didelės, nedaug augančios kompanijos.

Konkrečiu atveju sunku įvertinti P/E dydį. Tačiau yra keletas kriterijų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti:
• Vertinant akcijos kainą, P/E turėtų būti lyginamas su visos firmos augimu. Jeigu P/E didėja daug sparčiau, tai reiškia, kad akcijos kaina yra gana didelė palyginus su istorine jos kaina; jei P/E didėja lėčiau, tada dabartinė akcijos kaina yra palyginus žema.
• Taip pat visuomet yra naudinga atkreipti dėmesį ir palyginti būsimą ir istorinį pelno augimą. Pavyzdžiui, jei firmos augimas buvo vertinamas 10% per metus, o P/E lygus 75, akcija yra brangi.
• Trečias dalykas, norint išsamiau išanalizuoti P/E, vienos firmos P/E turėtų būti lyginamas su kitų tokia pačia veikla užsiimančių firmų P/E. Pavyzdžiui, firmos maisto pramonėje turėtų turėti visiškai skirtingą P/E nei kompanijos, gaminančios kompiuterius.
• Prognozuojamas P/E gali būti gana didelis, tačiau metų pabaigoje, padidėjus pelnui ir paskelbus įmonės metų ataskaitą, rodiklis gali žymiai sumažėti. Todėl, jei P/E yra mažas, akcija gali būti laikoma pigia tik tada, jei prognozuojamas P/E ateinantiems metams taip pat yra mažas. Jeigu P/E yra nedidelis tik skaičiuojant pagal praėjusių metų duomenis, mažą akcijos kainą gali nulemti investuotojų pasitraukimas iš pozicijos, o ne reali akcijos vertė.


5. Kiekvienas, investuojantis į akcijų rinkas susiduria su akcijų rinkos indeksais. Akcijų rinkų indeksai atspindi ilgalaikius rinkos pokyčius, tai yra, tam tikros akcijų grupės vidutinės kainos svyravimą. Tačiau nors indeksai parodo tendencijas, priežasčių iš jų nustatyti neįmanoma.

Iš esmės indeksai skiriasi dviem kriterijais: akcijų, pagal kurias apskaičiuojama indeksų vertė, grupę arba pagal apskaičiavimo metodą. Norėčiau plačiau aptarti tris svarbiausius indeksų skaičiavimo metodus.

• Aritmetinis kainų įvertinimo metodas: pasirinktų akcijų kainos sudedamos ir dalinamos iš pasirinkto daliklio. Tokiu būd apskaičiuojamas, pavyzdžiui, Dow Jones Industrial Average (DIJA) indeksas. Šio metodo trūkumas, kad net labia skiriantis akcijų kainoms, indekso pokytį lemia ne procentinis kainos pokytis, o akcijos kainos pokytis piniginiais vienetais.
• Akcijų vertės nustatymas, arba įvertinimas pagal kapitalizaciją. Apskaičiuojama bendra apyvartoje esančių akcijų vertė (akcijos kaina * akcijų skaičius). Bendra visų akcijų, pagal kurias skaičiuojamas indeksas, vertė dalinama iš bendros akcijų rinkos kainos per pirmą apskaičiavimo dieną ir dauginama iš nustatytos pradinės indekso reikšmės. Šiuo metodu yra apskaičiuojamas, pavyzdžiui, S&P indeksas.
• Trečias indeksų apskaičiavimo būdas - lygaus vertinimo metodas. Indeksas skaičiuojamas kasdien padauginant praeitos dienos indekso reikšmę iš kainų santykinių reikšmių aritmetinio vidurkio (kainos santykinė reikšmė - dabartinės kainos santykis su praėjusios dienos kaina).


Vilniaus vertybinių popierių biržoje naudojami du pagrindiniai indeksai:
• VILSE* indeksą sudaro visų VVPB listinguojamų bendrovių akcijos. Didesnės kapitalizacijos bendrovės turi didesnį svorį indekse ir daro svaresnę įtaką indekso pokyčiams. Bendrovių išmokėti dividendai įskaičiuojami į indeksą.
• LITIN-10* indeksą sudaro 10 aktyviausiai VVPB prekiaujamų bendrovių akcijos. Visos bendrovės turi vienodą svorį indekse. Jokie su dividendais susiję pakeitimai nėra atliekami.

6.Nuo pat spekuliacijos akcijų rinkose atsiradimo tiek pradedantys, tiek labiau patyrę investuotojai ieškojo taisyklių ar dėsningumų akcijų kainos pokyčiuose tam, kad daugiau uždirbtų iš savo investicijų. Galbūt pasipriešinant šitiems bandymams, ne kartą buvo įrodyta, kad akcijų rinkos iš esmės nepaklūsta jokioms taisyklėms, kad neįmanoma nuspėti akcijos kainos ilgesniam laikui ir kad ji nepriklauso nuo istorinių svyravimų. Tikėti viena ar kita puse – Jūsų reikalas. Tačiau sėkmingai investuojantys žmonės mano, kad yra tam tikros investavimo taisyklės. Būtent investavimo, konkrečios akcijos pasirinkimo. Jūsų įdomumui šią savaitė pateikiame keletą profesionalių investuotojų patarimų.

1. Atkreipkite dėmesį į tas akcijas, kurių kaina per paskutinius trejus metus vidutiniškai kilo 25% ar daugiau, įplaukos iš investuoto kapitalo didesnės ar lygios 17% ir paskutiniu metu didėjančios firmos pajamos ir prekybos apimtys.
2. Per paskutinį ketvirtį įplaukos ir pardavimų apimtis padidėjusi 25% ar daugiau.
3. Venkite pigių akcijų. Investuokite į geresnę kokybę..
4. Mokykitės naudotis akcijų istorinių kainų grafikais, ypač nustatant palankiausią akcijos pirkimo ir pardavimo momentą. Atkreipkite dėmesį, kad kartu su kainos grafiku dažniausiai būna duoti apyvartos duomenys. Staigus apyvartos padidėjimas dažnai prognozuoja galimą greitą akcijos kainą kilimą.
5. Jei akcijos kaina nukrito daugiau nei 8% nuo kainos, kuria pirkote, parduokite akciją! Nedarykite jokių išimčių – išvengsite didelių nuostolių.
6. Turėkite savo taisykles, kada parduoti akcijas. Domėkite tuo – teisingai parinktas pardavimo laikas ne mažiau svarbus, o gal net svarbesnis už pirkimo laiką – pinigus uždirbate parduodami akciją, o ne ja pirkdami.
7. Pirkite, kai rinkos indeksai kyla.
8. Jei norite tapti porfesionaliu ir sėkmingu investuotoju, domėkitės investavimu. Skaitykite specialią literatūrą. Tobulėkite: mokykitės iš savo klaidų ir sukurkite taisykles, kaip jų išvengti ateityje. Pasižymėkite grafike, kada pirkote ir pardavėte akciją. Beje, labai daug informacijos galite rasti internete.
9. Niekada nepirkite tik dėl dividendų ar gerų P/E rodiklių (apie pastaruosius kalbėjome vienoje iš pamokėlių). Rinkitės vienas iš stipriausių savo pramonės šakoje firmas pagal pelną ir pardavimo apimtis, ROE (Return on equity) rodiklį (apie jį rasite informacijos ateinančiose pamokėlėse) ir paties produkto kokybę.
10. Rinkitės kompanijas, siūlančias naują produktą ar paslaugą.

Ir keletas patarimų apskritai apie investavimą:
11. Neinvestuokite visų turimų pinigų. Nors investavimas gali pasirodyti kaip azartinis žaidimas, prisiminkite, kad turite sumokėti už būstą ir maistą. Neinvestuokite visų investavimui skirtų pinigų iš karto.
12. Daugelis investuotojų savo investicijų portfelį suformuoja diversifikuodami, t.y. perkama skirtingos akcijos ar net skirtingi investiciniai instrumentai, siekint sumažinti riziką. Nuo to, kas įtraukta į portfelį, priklauso uždarbis ir rizika. Skirtingi vertybiniai popieriai padeda sumažinti portfelio grąžos svyravimus skirtingais ekonominiais periodais.
13. Norėdami aktyviai investuoti, naudokite fundamentalinę ir techninę akcijų analizes. Labai svarbu domėtis pačia firma, jos vadovybe. Būtent vadovaujantys žmonės lemia, ar ilgalaikėje perspektyvoje įmonė patiria sėkmę, ar pateikiamos sąžiningos ataskaitos, ar diegiamos naujovės.
14. Norint sėkmingai investuoti, svarbu suvokti makroekonominę šalies situaciją, cikliškumą, prognozuoti investuotojų veiksmus.
15. Nepasikliaukite vien rinkos apžvalgomis, perskaitytomis dienraštyje ar internete. Pirma, yra gana didelė tikimybė, kad nemažai investuotojų pasinados tais pačiais patarimais. Antra, jūs negalite būti tikri, ar prognozės, pateiktos apžvalgoje, yra teisingos.


7. Akcijos gali būti dviejų pagrindinių rūšių – paprastosios ir privilegijuotosios. Abi rūšys turi savų privalumų ir trūkumų, kuriuos aptarsime.

Paprastosios vardinės akcijos (PVA) paprastai sudaro didesnę kompanijos akcijų dalį. Paprastosios akcijos savininkui priklauso dalis bendrovės. Taip pat PVA savininkai turi balsavimo teisę (viena akcija suteikia vieną balsą) ir gali gauti dalį bendrovės pelno dividendų pavidalu (jei jie yra mokami). Dividendai gali svyruoti priklausomai nuo uždirbto pelno ir bendrovės vadybos priimamų sprendimų. Akcininkas turi teisę gauti dividendų proporcingai turimų akcijų skaičiui. PVA savininkai balsuoja renkant direktorių tarybą, kuri prižiūri ir kontroliuoja bendrovės direkcijos priimamus sprendimus. Ilgalaikėje perspektyvoje, didėjant įmonės kapitalui, paprastosios akcijos garantuoja didesnį atlygį nei kiti investavimo instrumentai. Tačiau didesnis pelnas reiškia ir didesnę riziką. Jeigu bendrovė yra likviduojama (bankrotas ar kitos priežastys), su PVA savininkais nebus atsiskaityta, kol pinigai nebus išmokėti valstybei, kreditoriams, obligacijų ir privilegijuotojų akcijų turėtojams.

Paprastųjų vardinių akcijų privalumai ir trūkumai.
Privalumai:
• PVA galima labai paprastai įsigyti ir parduoti;
• Vystantis technologijoms, ypač Internetui, vis labiau prieinama tampa patikima informacija apie akcines bendroves ir jų finansinę padėtį. Taip pat Internete galima sekti prekybą akcijų biržose;
• Nors Vilniaus vertybinių popierių biržoje galima pirkti ir parduoti nedaugelio įmonių akcijas, tačiau, pavyzdžiui, Šiaures Amerikoje yra virš 10000 akcinių bendrovių, iš kurių galima pasirinkti.
Trūkumai:
• Perkant akciją yra rizika, kad akcijos kaina sumažės. Suma, kurią mokate už akciją, yra didžiausia, kurią galite prarasti.
• Akcija yra vertinga tik tiek, kiek bendrovė, į kurią investuojate. Prastai dirbančios firmos akcijos vargiai gali uždirbti pelno.

Privilegijuotoji vardinė akcija (PrVA) suteikia jos turėtojui papildomų teisių:
• PrVA savininkams yra išmokami fiksuoti dividendai. Paprastai dividendai skaičiuojami kaip tam tikra pradinės investicijos (akcijos kainos) dalis.
• Jei firma yra likviduojama, PrVA savininkai turi pirmumo teisę skirstant pelną.
• Nors dažniausiai PrVA nesuteikia balsavimo teisių visuotiniame akcininkų susirinkime, tačiau kartais jų savininkai turi daugiau balsų priimant specialius sprendimus, pavyzdžiui, naujo akcijų paketo išleidimą.
• Privilegijuotosios akcijos gali būti konvertuotos į paprastąsias vardines akcijas.

Taip pat skaitykite

Kiek dažnai verta peržiūrėti investicinio portfelio sudėtį?

Pagrindiniai prekybos CFD principai

Rinkos psichologija: mitas apie racionalų investuotoją

Su akcijomis susietos CFD leidžia taikyti finansinį svertą ir uždirbti iš kainos skritumo

2014-05-14 | Investavimo ABC 2014-03-04 | Investavimo ABC 2014-01-13 | Investavimo ABC 2013-12-16 | Investavimo ABC

Komentarai2006 03 05 19:15     #52
O kas autorius?
chamas
chamas

93 komentarai

2006 03 07 20:07     #57
ghm, prie skyreles 'autorius' nedrysau saves yrasyt, o pasirodo kad ir isvis manis neuzfiksavo
2006 03 07 20:20     #58
Tai įsirašyk, nesikuklink
chamas
chamas

93 komentarai

2006 03 07 20:57     #59
kad jau nebera ir kur as dabar ta straipsni valdau tiek pat kaip ir bet koks prasalietis teks jam vaiduokliu pabut
2006 03 08 17:24     #61
po paskutinio pusmecio turbut nemazai kas net ir is labiau patyrusiu pasijuto tikrais naujokais
2006 03 26 07:55     #77
Abejoju, ar iš viso paskutinius porą metų LT rinkoje dirbo ne naujokai pavieniai spekuliantai (iš LT pusės, apie estus ir kitus užsieniečius bei institucinius kita kalba). 98% iš jų , galvoju, ir yra naujokai, turintys šiuo metu maksimum 2-3 metų stažą. Labiau patyrę (su 5-10 metų stažu) buvo atsargesni ir į daugelį avantiūrų žiūrėjo su šypsena Akcijų kaina ir vertė yra skirtingi dalykai. Vertė nedidėja ir nemažėja taip staigiai, kaip kaina biržose. O mokėti kainą, kuri pradeda vis labiau ir labiau neatitikri akcijos vertės patyrę nelinkę, nes suvokia kainos kilimo trumpalaikiškumą. 2-3 metų periodas akcijų rinkose vadinamas trumpalaikiu ir dar nieko nesako apie sekančių 2-3 metų tendencijas. Bet kokiu atveju staigus 2-3 metų kilimas paprastai pereina į tokio pat laikotarpio ar netgi trumpesnio ir staigesnio kritimą.
2010 01 16 18:51     #32965

chamas  nematai 
 
2014 05 11 17:30     #35732
jus zmones tikrai labai padedat.. puikus straipsniai!   pdf converter for mac provides the software to convert pdf  ,  pdf to flash converter 
2014 08 08 13:20     #35777
Switzerland Comprehensive Edition uk replica watch: maximum size synthetic version watch: When did you miss because of its elegant design of a person's true Swiss watch, why do not you meet the aspirations of your Swiss watch synthetic version. Alone in the choice of repetition,
2016 03 10 09:57     #35944
The Rolex is the exceptional bandage of wrist watches is acclaimed for the hublot replica agitating arete it have, and this is attainable with an adamant amount which makes it in the aforementioned way adorable as well. If we say that a Rolex is chichi representation aback it is actually is. With the amount affection which is absolute high, every accepting is on the clue that is from area to replica watches access a Rolex watch. Online purchasing is no best a botheration to buy those cher absolute Rolex. Smart client is accustomed with what they crave and websites that advance replica watches do not action what they are in seek of. The Internet has at the present developed into an according befalling of trading that the http://www.rolexreplicauk.co.uk well-designed substitutes blow actually on the consumer. Whether you are acquainted of it or not, Tag Heuer watches accept afresh become anxiously associated with the sports world. Although just afresh acceptable apparent, Tag Heuer has been the omega replica official alarm for the Formula 1 Apple Championship aback 1969. All over the apple you will see sports stars antic Tag Heuer replica watches while participating. Some of the a lot of notable sports stars today cover Jeff Gordon and Golf brilliant Tiger Woods. It is the accent that Tag Heuer puts in accurateness in time that intrigues so abounding sports stars and organizations to put their assurance in the company. Added places that accept acclimated Tag Heuer watches for aloft antic contest cover timekeeping for the rolex replica Olympics aback the 1920's and the FIS Ski Apple Cup aback 1992.
2016 09 06 11:07     #36072
 geras straipsnis!
2017 07 04 06:39     #36868
The sticky rubber on cheap oakley sunglasses the arms and nosepiece, which goes by the name Unobtainium, holds the glasses securely in place, even if things oakley replica gets sweaty (in fact, it gets grippier) and that’s not just a good thing when you’re riding hard — these are so light that at certain angles the wind can get behind the lenses and you feel oakley outlet them ‘float’ slightly off your face.
2017 07 04 06:41     #36871
La gossip news ci rivelano infatti che repliche orologi la fidanzata di Iannone ha pubblicizzato una famosa marca di orologi. Poche ore fa Belen ha postato un'immagine in repliche rolex bikini in cui mette in mostra un orologio, un post 'sponsorizzato' che però la Rodriguez non ha rivisto attentamente prima di repliche orologi rolex pubblicare Prima Pagina
2017 10 20 19:54     #37224
  KJHGFC

halloween costumes to make halloween invitations best halloween jokes adultshalloween pictures halloween make up coloring pages halloween freehalloween songs easy halloween recipes halloween games ideas halloween stories best 2018 calendar for free

 

 

 

the best halloween costumes halloween cards best funny halloween jokeshalloween images halloween makeup free pumpkin coloring pages Best halloween songs halloween recipes ideas halloween games history of halloween 2018 yearly calendar

 

 

 

unusual halloween costumes halloween party invitations free halloween jokeshalloween clipart halloween makeup ideas free halloween coloring sheetshalloween music easy halloween treats halloween games for kids halloween origin 2018 calendar HD

 

 

 

 

popular halloween costumes halloween birthday invitations free funny halloween jokes halloween wallpaper makeup halloween free halloween coloring pictures Best halloween music halloween snacks halloween party games story of halloween free calendar 2018

 

 

 

creative halloween costumes halloween invitations free halloween jokes adultsfree halloween wallpaper horror make up free halloween coloring bookhalloween music for kids halloween treat ideas kids halloween games origin of halloween free 2018 calendar

 

 

 

top halloween costumes free halloween cards free kids halloween jokeshalloween screensavers halloween face paint kids halloween music halloween party music halloween dinner ideas halloween party games for kids halloween spirit 2018 printable calendar templates

 

 

 

ideas for halloween costumes free halloween invitations free halloween humorhalloween desktop wallpaper how to do halloween makeup free halloween coloring pages halloween music playlist halloween desserts halloween activities for kids halloween history 2018 printable calendar

 

 

 

 

cheap halloween costume ideas free halloween cards free ghost jokeswallpaper halloween printable calendar 2017 coloring pages halloween scary halloween music halloween party food ideas halloween games for adults the history of halloween printable calendar 2018

 

 

 

halloween costume ideas top free halloween cards halloween jokes best pictures of halloween easy horror make up halloween coloring pages scary halloween sounds halloween food Free halloween activities for kids halloween city Halloween calendar

 

 

 

funny halloween costumes best halloween invitations funny halloween jokesfree happy halloween pictures halloween make up ideas halloween coloring book spooky halloween music halloween food ideas Free halloween gameshalloween horror nights free Halloween calendar

 

 

 

best halloween costumes best halloween party invitations halloween jokes adults happy halloween images free makeup halloween free halloween printables kids halloween songs halloween recipes halloween activitiesHalloweentown best halloween calendar

 

 

 

cool halloween costumes free halloween cards kids halloween jokes happy halloween pictures easy scary make up best halloween invitations halloween playlist halloween party food halloween party games for adults halloween ghosttop Halloween calendar

 

 

 

awesome halloween costumes free halloween invitations halloween humorpictures of halloween scary make up ideas halloween coloring pictureshalloween music list halloween treats kids halloween party games the story of halloween Halloween calendar printable

 

 

unique halloween costumes free halloween birthday invitations ghost jokeshalloween pics easy horror make up halloween coloring sheets 

2018 08 03 11:28     #39443
I am really enjoyed to use the blog provided services for good education. These educational reviews are so much helpful to all our new blog writers and essay editors. These are all improves our student knowledge
dissertation writing service

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis