Komentarai 11 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Investiciniai fondai pradedantiesiems

siMS | 2006-07-26 | Investavimo ABC | perskaitė: 57836
Investiciniai fondai pradedantiesiems Straipsnis apie investinių fondų rūšis, privalumus, trūkumus, kainas, reklamas.

Investicinis Fondas – kas tai ?

Investicinis fondas (i.f.) tai ne kas kitas kaip akcijų ir/ar obligacijų rinkinys. Investicinio fondo idėja yra paprasta: daug žmonių sudeda savo pinigus į fondą, kuris investuoja į įvairius vertybinius popierius. Kiekvienam investuotojui tenka proporcinga investicinio fondo uždarbio dalis – pajamos (dividendai ar palūkanos), gautos iš vertybinių popierių; taip pat ir finansinė nauda ar nuostolis, patirtas pardavus investicinio fondo turimus vertybinius popierius.

Investicinio Fondo Privalumai

Profesionalus valdymas – pirmutinis fondo privalumas (bent jau teorinis) tai, kad jūsų lėšas valdo profesionalūs fondo valdytojai. Investuotojai perka fondo vienetus dėl to, kad jie neturi laiko ir/ar patirties valdant savo pačių portfelius. Investicinis fondas ganėtinai nebrangus kelias smulkiam investuotojui gauti pilnavertį valdymą ir investicijų kontroliavimą.

Diversifikacija – perkant fondo vienetus, vietoj to, kad pirktum atskiras akcijas/obligacijas, jūsų investicijų rizika sumažėja. Diversifikavimo idėja paprasta – investuoti į didelį skaičių akcijų norint išskaidyti atskirų investicijų riziką. Tačiau didelė diversifikacija sumažina ir galima augimą.

Likvidumas – kaip ir kiekvieną akciją, investicinis fondas leidžia jums paduoti prašymą, kad jūsų akcijos būtų išpirktos bet kuriuo metu.

Paprastumas – pirki investicinį fondą paprasta. Beveik kiekvienas bankas/Finansų Maklerio Įmonė(FMĮ) turi investicinį fondą ir minimali investavimo suma nėra didelė.

Ekonominis privalumas – lengviausias būdas suprasti ekonominį privalumą – galvoti apie apyvartos nuolaidas: daugelyje parduotuvių, kuo daugiau perki, tuo pigesnis produktas tampa. Tas pats ir su investiciniu fondu. Kuo daugiau akcijų iškarto perkama tuo pigiau jos atsieina.

Investicinio Fondo Trūkumai

Profesionalus valdymas – daugelis investuotojų diskutuoja, kuo taip vadinami profesionalūs fondo valdytojai geresni už jus ar mane. Net jeigu fondas ir patiria nuostolių, valdyba gauna savo pelno dalį.

Kainos – investicinis fondas neegzistuoja, vien tam, kad jums palengvintų gyvenimą – visi fondai daro tai, kad gautų pelną.

Diversifikacija – galimas daiktas fondas per daug diversifikuotas. Dėl to, kad fondas turi mažas dalis daugelyje kompanijų, didelis pelnas iš vienos jų, bendros grąžos perdaug nepakeis.

Pinigai – kaip žinote į fondą lėšas suneša daugybė žmonių, taigi kiekviena diena pinigai yra įnešami ir išimami. Norint palaikyti likvidumą, fondas turi turėti nemažą kiekį grynųjų pinigų, kurie nėra investuojami.

Mokesčiai investiciniam fondui

Mokesčiai didžiausia investicinių fondų problema. Mokesčiai suvalgo didelę investicijos grąžos dalį, štai kodėl žmonės ryžtasi investuoti patys.

Valdymo mokestis – fondo valdytojo samdymo kaina. Šis mokestis dažniausiai būna nuo 0.5% iki 2% viso fondo turto. Skamba nedaug, tačiau pažvelkime atidžiau. Pamąstykite apie fondą kurio turtas 100mln. 1% tai jau 1mln pelno. Tai yra tiesa, kad fondo valdytojui mokėti būtina, tačiau nemanykite, kad dideli mokesčiai garantuoja puikius rezultatus. Fondo valdytojas uždirbs ir tada kai fondas patirs nuostolių.

Administravimo mokestis – čia įskaičiuojamos būtinos išlaidos (pašto išlaidos, duomenų saugojimas, klientų aptarnavimas ir t.t.)

Sėkmės mokestis – kai kurie fondai ima taip vadinamą „Sėkmės mokestį“. Šis mokestis svyruoja nuo 10% iki 20% nuo bendrojo turto prieaugio. Pabandysiu parodyti kaip veikia šis mokestis. Tarkime vieną dieną fondas (10% sėkmės mokestis) vienam savo vienetui uždirba 1lt, sėkmės mokestis nuskaičiuoja 10ct nuo prieaugio. Tačiau jeigu kitą dieną fondas patiria 2lt nuostolį, fondas gražina 20ct.

Apibendrinant visus kasdieninius mokesčius, išlaidos svyruoja nuo 1% iki 5% turto vertės kasmet.Internete skelbiami i.f. vienetų vertės jau būna atskaičius mokesčius.

Ar aukštos kainos vertos to? Jūs gaunate tai už ką mokate? Netiesa.

Mokslu įrodyta, kad nėra jokios koreliacijos tarp aukštų mokesčių ir aukštos investicijų grąžos. Tai yra faktas.

Platinimo/Išpirkimo mokestis – tai mokestis skirtas kompensuoti makleriams ar kitiems i.f. platintojams, už tai, kad pardavė jums i.f. vienetų.

Platinimo mokestis – tai paprastas mokestis, jūs sumokate šį vienkartinį mokestį, kai įsigyjate investicinio fondų vienetus. Jeigu investuojate 1000lt į i.f. su 2% platinimo mokesčiu, jūs turėsite sumokėti 20lt., o likusi suma bus investuota į fondą.

Išpirkimo mokestis – dažniausiai taikomas, tam, kad investuotojai investuotų ilgesniam laikotarpiui. Einant laikui šis mokestis mažėja, o vėliau ir išvis išnyksta.

Parduodamas be antkainio – tai tokie fondai kurie netaiko platino/išpirkimo mokesčio.Tokio tipo fondų Lietuvoje dar nėra.

Nebūk apgautas rinkdamasis investicinį fondą

Jūs tikriausiai pastebėjote, kad kai kurie fondai nurodo savo didelę vienų metų grąžą, tačiau 3 ar 5 metų vidurkis smarkiai sumažėjęs. Kodėl?

Panagrinėkime pavyzdį:
1metų grąža – 53% ; 3 metų - 20% ; 5metų - 11%

Paskutiniais metais fondas uždirbo išties gražią grąžą, bet per paskutinius trejus metus vidutinis metinis prieauglis buvo 20%. Kiek fondas uždirbo antrus, trečius metus, kad vidurkis nukrito iki 20%. Paprasta matematika parodo, kad fondas per tuos du metus fondas uždirbo apie 3.5% kasmet : 20% = (53% +3.5% + 3.5%)/3. Vien dėl to, kad čia paprasčiausias vidurkis, gali būti, kad per kažkuriuos metus fondas patyrė nuostolį.

Pažvelgus į penkerių metų grąžą matome, kad vidurkis dar labiau pakrito. Paskaičiuokime, kiek i.f. uždirbo ketvirtus ir penktus metus. Pirmi metai 53%, antri ir treti po 3.5%. Taigi 11% = (53% + 3.5% + 3.5% -2.5% - 2.5%) dabar i.f. grąža nebeatrodo tokia įspūdinga.

Šis paprastas skaičiavimas tik parodo, kad negalima žiūrėti į vienerių metų grąžą. Ir reiktų prisiminti: „Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.“

Fondų tipai

Nesvarbu koks investuotojas jūs esate, jūs tikrai atrasite fondą kuris tiktų jums.Reikėtų suprasti, kad skirtingi fondai sukuria skirtingą riziką ir grąžą. Nors kai kurie fondai yra mažiau rizikingi už kitus, visi turi rizikos laipsnį – nėra įmanoma taip diversifikuoti, kad rizika pranyktų. Taip yra su visoms investicijoms.

Pinigų rinkos fondai – Pinigų rinkos fondai dažniausiai susideda pagrindine iš trumpalaikių iždo vekselių. Tai yra saugi vieta pinigų investavimui. Jūs negausite aukštos grąžos, bet ir nereikės rūpintis, kad galite prarasti pradinę investuotą sumą.

Obligacijų fondai – dažniausiai investuojama į vyriausybės ir bendrovių skolas. Obligacijų fondai uždirba iš obligacijų vertės padidėjimo ir mokamų palūkanų

Akcijų fondai – Fondai kurie investuoja į akcijas didžiausią savo turto dalį. Pagrindinis investavimo tikslas ilgalaikis kapitalo prieaugis su šiek tiek papildomų pajamų (dividendai). Fondai skiriasi, pagal savo turto dydį, investavimo strategiją, investavimo regioną.

Mišrūs fondai – tokių fondų tikslas teikti saugumo, pajamų ir kapitalo prieaugio mišinį.
Mišrūs fondai investuoja ir į obligacijų ir į akcijų fondus. Dažniausia mišriojo fondo sudėtis 60% akcijų ir 40% obligacijų fondų

Fondų Fondai – investuoja į kitus fondus. Labai diversifikuoti, kas sumažina rizika ir galimą grąžą.

Indeksų fondai – šitos rūšies fondai atspindi indekso pokyčius. Fondo mokesčiai paprastai būna mažesni, nes jie nėra aktyviai valdomi. Kaip pavyzdžiui NSEL30 indekso fondas atspindi NSEL30 indeksą.

Rizikos draudimo („hedge&ldquo fondai – rizikingi fondai siūlantys aukštą investicijos grąžą, bet taip pat ir aukštą rizikos laipsnį. Šie fondai gali naudoti skolintas lėtas. Pelnui gauti naudoja tiek aktyvų padidėjimą, tiek sumažėjimą, gali uždirbti ir „meškos“ rinkoje, gali naudoti finansinį svertą.

Nekilnojamojo turto fondai – investuoja į nekilnojamąjį turtą arba į ipotekos vertybinius popierius, užtikrintus nekilnojamuoju turtu.

Specializuoti fondai – tai gali sudaryti tie patys anksčiau paminėti fondai, tik labiau specializuoti: Šakos(sektoriaus) fondai, regiono fondai ir t.t.

Fondai taip pat skirstomi į atviro/uždaro tipo investicinius fondus.

Atviro tipo investiciniai fondai:

  Veiklos terminas nenustatytas.
  Valdymo įmonė privalo išpirkti fondo vienetus pagal pirmą investuotojo pareikalavimą.
  Pirkimo ir išpirkimo kainos skirtingos (priklauso nuo mokesčių)
  Aktyvų vertė = grynųjų aktyvų vertė, padalinta iš visų išleistų vienetų kiekio.


Uždaro tipo investiciniai fondai:

  Fondo veiklos terminas yra nustatytas.
  Terminui pasibaigus, fondo aktyvai parduodami, o gauti pinigai išdalinami tarp fondo dalininkų.
  Fondo veiklai nepasibaigus, valdymo įmonė neprivalo išpirkti aktyvų
  Likvidumui padidinti uždarų fondų vienetais gali būti prekiaujama biržoje.


Apibendrinant

  Investuotojų pajamos susidaro augant fondo aktyvų vertei bei iš gautų palūkanų ir dividendų. Visos fondo pajamos dalinamos tarp fondo dalyvių proporcingai jų turimai fondo daliai.
  Fondo privalumai: profesionalus valdymas, diversifikacija, ekonominė nauda, paprastumas ir likvidumas
  Fondo trūkumai: dideli mokesčiai, perdaug diversifikuota, dideli mokesčiai negarantuoja didelės grąžos.
  Yra daugybė fondų rūšių. Jūs galite juos skirstyti pagal turtą klasę,investavimo strategija, regioną, t.t.
  Fondai turi daugybę mokesčių.
  Fondus nesunku pirkti ir parduoti. Jūs galite juos pirkti tiesiai iš valdymo įmonės arba per trečiąjį asmenįSėkmės,
Justas Šaltinis, (siMS)

Taip pat skaitykite

Kiek dažnai verta peržiūrėti investicinio portfelio sudėtį?

Pagrindiniai prekybos CFD principai

Rinkos psichologija: mitas apie racionalų investuotoją

Su akcijomis susietos CFD leidžia taikyti finansinį svertą ir uždirbti iš kainos skritumo

2014-05-14 | Investavimo ABC 2014-03-04 | Investavimo ABC 2014-01-13 | Investavimo ABC 2013-12-16 | Investavimo ABC

Komentaraichamas
chamas

93 komentarai

2006 07 26 21:32     #118
puikus straipsniukas. tik nepritarciau ekonominiam privalumui - kuo daugiau akciju perkama, tuo mazesnis pirkimo mokestis - bet juk tuo didesne kaina turi siulyti valdytojas. o atsiradus didelei paklausai isikisa spekuliantai, kaina dar labiau uzkelia ir kartais akciju isigyt tiesiog nebepavyksta patys zinom kad mazesni fodukai yra palankiai vertinami kaip lankstesni ir sugebantys geriau suktis..
2006 07 27 00:06     #119
Geras straipsnis :yes Atkreipkit demesi kad ji parase 17m. moksleivis. Sveikinu!
2006 10 18 16:13     #272
ispudinga. Tikrai esu sužavėtas
2007 02 25 10:40     #931
siMS, norejau paklausti apie misrius fondus, jie investuoja i kitus fondus?
2007 02 25 13:13     #934
Taip. O tie kiti fondai būna ne tik akcijų, bet ir obligacijų dar gali būti įtraukta pinigų rinkos fondai.
2014 05 11 17:35     #35733
jus zmones tikrai labai padedat.. puikus straipsniai!   pdf converter for mac provides the software to convert pdf  ,  pdf to flash converter   soft
2014 08 08 13:19     #35775
Can still help you the most elegant wardrobe look more chic fake Swiss watches, add-ons you can find from time to time. However, you will not have to use all the time $ 1,000 investment is the ability to replica watch uk a complete waste of money. It goes without saying, especially if you are those who own suppliers. If you choose this type of person thats living a simple life, you really do not need fancy Swiss watches.
2014 12 21 15:28     #35826
Geriausias dalis išlaidų strategija naujokams būtų skiriama dalis pinigų, kaip geriausia dalis išlaidų išlaikyti tai nesudėtinga, taip pat atkreipia mandagumas išlaidų, strategiją virš akcijų išvados. Jūs neturėtumėte pasirinkti geriausią dalį ar galbūt labiausiai naudingas akcijų pinigus daryti gerai, jei turite labai brangiai kainuoja strategiją, kad bus išlaikyti niekam iš bėdų. Čia yra geriausias būdas išlaikyti tai nesudėtinga, taip pat uždirbti pinigus, kartu su mažesnio dydžio galimybe.
2017 06 29 17:11     #36858
2017 10 20 19:53     #37221
  KJHGFC

halloween costumes to make halloween invitations best halloween jokes adultshalloween pictures halloween make up coloring pages halloween freehalloween songs easy halloween recipes halloween games ideas halloween stories best 2018 calendar for free

 

 

 

the best halloween costumes halloween cards best funny halloween jokeshalloween images halloween makeup free pumpkin coloring pages Best halloween songs halloween recipes ideas halloween games history of halloween 2018 yearly calendar

 

 

 

unusual halloween costumes halloween party invitations free halloween jokeshalloween clipart halloween makeup ideas free halloween coloring sheetshalloween music easy halloween treats halloween games for kids halloween origin 2018 calendar HD

 

 

 

 

popular halloween costumes halloween birthday invitations free funny halloween jokes halloween wallpaper makeup halloween free halloween coloring pictures Best halloween music halloween snacks halloween party games story of halloween free calendar 2018

 

 

 

creative halloween costumes halloween invitations free halloween jokes adultsfree halloween wallpaper horror make up free halloween coloring bookhalloween music for kids halloween treat ideas kids halloween games origin of halloween free 2018 calendar

 

 

 

top halloween costumes free halloween cards free kids halloween jokeshalloween screensavers halloween face paint kids halloween music halloween party music halloween dinner ideas halloween party games for kids halloween spirit 2018 printable calendar templates

 

 

 

ideas for halloween costumes free halloween invitations free halloween humorhalloween desktop wallpaper how to do halloween makeup free halloween coloring pages halloween music playlist halloween desserts halloween activities for kids halloween history 2018 printable calendar

 

 

 

 

cheap halloween costume ideas free halloween cards free ghost jokeswallpaper halloween printable calendar 2017 coloring pages halloween scary halloween music halloween party food ideas halloween games for adults the history of halloween printable calendar 2018

 

 

 

halloween costume ideas top free halloween cards halloween jokes best pictures of halloween easy horror make up halloween coloring pages scary halloween sounds halloween food Free halloween activities for kids halloween city Halloween calendar

 

 

 

funny halloween costumes best halloween invitations funny halloween jokesfree happy halloween pictures halloween make up ideas halloween coloring book spooky halloween music halloween food ideas Free halloween gameshalloween horror nights free Halloween calendar

 

 

 

best halloween costumes best halloween party invitations halloween jokes adults happy halloween images free makeup halloween free halloween printables kids halloween songs halloween recipes halloween activitiesHalloweentown best halloween calendar

 

 

 

cool halloween costumes free halloween cards kids halloween jokes happy halloween pictures easy scary make up best halloween invitations halloween playlist halloween party food halloween party games for adults halloween ghosttop Halloween calendar

 

 

 

awesome halloween costumes free halloween invitations halloween humorpictures of halloween scary make up ideas halloween coloring pictureshalloween music list halloween treats kids halloween party games the story of halloween Halloween calendar printable

 

 

unique halloween costumes free halloween birthday invitations ghost jokeshalloween pics easy horror make up halloween coloring sheets 

2018 05 26 21:10     #38854
 Interessante este fundo de investimento para quem está começando neste mundo.https://mundotop10.com

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis