Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Ekonominės sąvokos (1 dalis)

spekuliantai.lt | 2010-03-09 | Forex | perskaitė: 4996
Raktiniai žodžiai: forex, ekonomines, savokos
Ekonominės sąvokos (1 dalis) Pateikiame trumpą teminį pagrindinių ekonominių sąvokų rinkinį, kuris padės Forex rinkos pradedantiesiems ne tik labiau suprasti šiame tinklalapyje ir

Pateikiame trumpą teminį pagrindinių ekonominių sąvokų rinkinį, kuris padės Forex rinkos pradedantiesiems ne tik labiau suprasti šiame tinklalapyje ir kituose FX šaltiniuose naudojamą terminologiją, bet ir įvertinti konkrečių ekonominių rodiklių įtaką valiutų kursų kitimams (prie kai kurių sąvokų žemiau taip pat pateikiama informacija apie valiutų rinkos reakciją į kai kuriuos rodiklius). Pažymėtina, jog pateiktos sąvokos nėra būdingos vien tik valiutų rinkai. Jos plačiai naudojamos visoje ekonomikos teorijoje bei praktikoje. Išimtinai su prekyba Forex rinkoje susijusias sąvokas galite rasti skyriuje - Forex sąvokos.

Kadangi finansų pasaulyje įprasta naudoti anglų kalbos terminologiją, o kai kurių sąvokų vertimas į lietuvių kalbą skirtinguose šaltiniuose gali būti netapatus (arba netgi skirtingas), sąvokas toliau pateiksime anglų kalba, šalia nurodydami mūsų vertimą į lietuvių kalbą bei paaiškinimą.

Sąvokų žodynas pateikiamas abėcėlės tvarka:

A

Average earnings growth - vidutinio darbo užmokesčio augimas. Indikatorius apskaičiuojamas atsižvelgiant į darbo užmokesčių augimą per pastaruosius tris mėnesius (atsižvelgiama į visas išmokas, kurios iš tikrųjų buvo išmokėtos, o ne „paskirtos“ ). Tai geras būsimo infliacijos lygio rodiklis, kadangi darbo užmokesčių augimas, jei jis nėra kompensuojamas darbo našumo augimu, yra kainų augimo priežastis. Jis yra vienas iš nustatančių indikatorių, pagal kuriuos Anglijos Bankas nustato palūkanų normų lygį. Pasirodo kiekvieną mėnesį. Ženkliai įtakoją rinką.

Average hourly earning (AHE) – vidutinis valandinis darbo užmokestis.Išreiškiamas kaip absoliuti reikšmė ir kaip indeksas ankstesnio periodo svarstymo atžvilgiu. Tai potencialios infliacijos indikatorius, susijęs su darbo jėgos vertės augimu. Jis itin reikšmingai įtakoja rinką. Pagrindinių palūkanų normų padidėjimo laukimo sąlygomis jo vertės augimas gali sukelti dolerio kurso augimą. Publikuojamas pirmąjį kiekvieno mėnesio penktadienį 08.30 EST (Niujorkas) kartu su „Nonfarm payrolls" rodikliu.

B

Balance of payments (BOP) – mokėjimų balansas. Duomenys apie sandorius ir finansus tarp šalies ir užsieno sistemingai apibendrinami mokėjimų balanse, kuris yra pagrindinis dokumentas, pasitelkiamas analizuojant šalies užsienio ekonominių ryšių situaciją ir ekonominės politikos korekcijos poveikį. BOP – tai statistinė ataskaita, parodanti atitinkamo laikotarpio šalies ekonominių operacijų su kitomis šalimis vertę. Pagrindinis mokėjimo balanso tikslas – parodyti šalies užsienio ekonominių ryšių subalansuotumo lygį. BOP sudarymas remiasi srautų, o ne likučio principu ir registruoja sandorių srautus dvigubo buhalterinio įrašo pagrindu. Tai reiškia, kad kiekviena ūkinė operacija balanse parodoma du kartus: vieno straipsnio - debete, o kito - kredite. Šios taisyklės ekonominė interpretacija paprasta: daugelis ekonominių operacijų yra ne kas kita, kaip ekonominių vertybių mainai. Todėl kiekvienas sandoris, įtraukiamas į apskaitą pagal šį principą, išreiškiamas dviem įrašais, kurių vertė vienoda, bet ženklai - priešingi, t.y. debetas (-) ir kreditas (+).

Balance of payments - mokėjimų balansas. Šis indikatorius yra iš užsienio gautos išmokų sumos ir siunčiamų į užsienį mokėjimų sumos santykis. Jei į šalį patenkantys mokėjimai viršija išmokas kitoms šalims ir tarptautinėms organizacijoms, mokėjimo balansas yra aktyvus (teigiamas saldo), jei priešingai - tuomet pasyvus (neigiamas saldo). Teigiamas saldo (arba neigiamo saldo dydžio sumažinimas) yra palankus nacionalinės valiutos augimo faktorius. Pasirodo kas mėnesį. Rinka atsižvelgia į indikatorių.

Balance of trade - prekybos balansas. Kainomis išreikštas skirtumas tarp eksporto ir importo. Pasirodo kas mėnesį. Turi nedidelę įtaką rinkai.

Beige book - ją atlieka dvylika JAV Federalinių rezervų bankų. Apžvalga apima pramoninės gamybos, paslaugų, žemės ūkio, finansų institutų, darbo rinkos, nekilnojamojo turto rinkos sferas. Rinką įtakoja ribotai. Kai rinkoje pasigirsta gandai apie galimą palūkanų normų pasikeitimą, tuomet dėmesys kreipiamas į tą apžvalgos dalį, kurioje kalbama apie darbo užmokesčio bei kainų padėtį. Apžvalga naudinga ekonomikoje jau susidariusios tendencijos patvirtinimo atžvilgiu. Jos reikšmė spausdinama 8 kartus per metus, trečiadieniais, dvi savaites prieš eilinį JAV Federalinės rezervų sistemos Atvirosios rinkos komiteto (FOMC) posėdį 14.00 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

Building permits - leidimai statyboms. Indikatorius parodo leidimų kiekį naujų namų statyboms. Indikatorius yra itin jautrus pagrindinių palūkanų normų pokyčiams, kadangi statyboms būtina paimti kreditus iš bankų. Šie duomenys dėl nekilnojamojo turto rinkos ypatumų yra sąlygojami sezoninių svyravimų. Statybų procesas yra tiesiogiai susijęs su gyventojų pajamų padėtimi. Todėl statybų apimties didinimas apibūdina gyventojų gerovės pagerėjimą bei sveiką ekonomikos vystymąsi. Ribotai įtakoja rinką. Jo reikšmės augimas teigiamai įtakoja nacionalinės valiutos kursą. Jo reikšmė spausdinama kiekvieno mėnesio trečią savaitę 08.30 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas) kartu su „Housing starts" rodikliu.

Business inventories - pagamintų, komplektuojančių prekių bei pusfabrikačių atsargos sandėliuose.Egzistuoja toks dėsningumas: atsargų didinimas per kelis mėnesius gali liudyti apie esamus sustingusius reiškinius ekonomikoje. Šio indikatoriaus įtaką rinkai ribota. Tačiau stabili tendencija jo dinamikoje turi itin didelę įtaką rinkai. Indekso augimo reikšmė neigiamai įtakoja dolerio kursą. Jo reikšmė spausdinama kiekvieno mėnesio viduryje 08.30 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

C

Capacity utilization - pajėgumų panaudojimo imlumas.Nustato šalies ekonomikos gamybos potencialo panaudojimo laipsnį. Matuoja, kokiu intensyvumu kapitalas panaudojamas gamybai. Ši panaudojimo norma kyla ir smunka kartu su ekonomikos ciklu. Didėjant gamybai, didėja pajėgumų išnaudojimas. Didesnis nei prognozuota rodiklis arba rodiklio reikšmės augimas per laiką traktuojamas kaip infliacinis, dėl kurio kyla palūkanų normos ir smunka obligacijų kainos. Šį rodiklį ekonomistai atidžiai seka kaip infliacinio spaudimo ženklą.Lygis 85% liudija apie gerą balansą tarp ekonomikos augimo ir infliacijos lygio. Šio lygio viršijimas sukelia infliacinius procesus šalies ekonomikoje. Ribotai įtakoja rinką. Rodiklio augimas sukelia nacionalinės valiutos augimą. Jo reikšmė spausdinama kiekvieno mėnesio viduryje 09.15 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas) kartu su „Industrial production" (Pramonės gamyba) indikatoriumi, skelbia Federalinės Rezervų Sistemos taryba

Car sales - automobilių pardavimų indikatorius prognozuoja ekonomikos kitimo tempus. Skelbiamas kas mėnesį.

CBI distributive trades - Britanijos Pramonininkų Konfederacijos ekonominė apžvalga. Apžvalga (skaičių forma) atspindi verslininkų dalykinius nusiteikimus prekybos sferos atžvilgiu. Apžvalga nėra tiesiogiai susijusi su realiomis ekonomikos vystymosi perspektyvomis. Pasirodo kiekvieną mėnesį. Rinka atsižvelgia į indikatorių.

CBI industrial trends - britanijos Pramonininkų Konfederacijos ekonominė apžvalga. Apžvalga (skaičių forma) atspindi verslininkų dalykinius nusiteikimus ekonomikos gamybos sektoriaus būklės atžvilgiu. Apžvalga nėra tiesiogiai susijusi su realiomis ekonomikos vystymosi perspektyvomis. Pasirodo kiekvieną mėnesį. Rinka atsižvelgia į indikatorių.

Chicago PMI index - Čikagos Pirkimų Vadybininkų Asociacijos verslo aktyvumo indeksas. Tai Čikagos pirkimų vadybininkų pramonės sferoje apklausos rezultatai. Šis indeksas susijęs su gamybos užsakymų, gaminamos produkcijos kainų bei prekių atsargų sandėliuose būsena ir apima tik vieną regioną - Mičigano, Ilinojaus ir Indianos valstijas. Skaičiai, esantys žemiau „45-50", yra ekonomikos vystymosi tempų lėtėjimo indikatorius. Jis atidžiai stebimas, kadangi yra spausdinamas neužilgo prieš pasirodant Nacionalinės Vadybininkų Asociacijos (NAPM) verslo aktyvumo indeksui. Šis indeksas itin reikšmingai įtakoja rinką, kadangi gali informuoti apie tai, koks bus nacionalinio lygio (NAPM) verslo aktyvumo indikatorius. Indekso reikšmės augimas sukelia dolerio kurso augimą. Jo reikšmė spausdinama paskutinę kiekvieno mėnesio verslo dieną 10.00 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

Consumer Price Index (CPI) – vartotojų kainų indeksas. Nustato prekių ir paslaugų „krepšelio“ mažmeninių kainų lygio pokytį. Vartotojų kainų indeksas laikomas labiau patikimu, jei jame neatsižvelgiama į maisto ir energetikos pramonės šakas. Apskaičiuojant indeksą, atsižvelgiama į importo prekių ir paslaugų kainas. Vartotojų kainų indeksas yra pagrindinis šalies infliacijos lygio indikatorius. Šis indeksas analizuojamas kartu su „PPI“ (Pramonės kainų indeksas) rodikliu. Jei ekonomika vystosi normaliomis sąlygomis, tai CPI ir PPI augimas gali sukelti pagrindinių palūkanų normų šalyje didėjimą. Tai, savo ruožtu, sukelia dolerio kurso augimą, kadangi padidėja lėšų investavimo į valiutos didesne palūkanų norma patrauklumas. Jo reikšmė spausdinama kiekvieno mėnesio viduryje (netrukus po PPI rodiklio pasirodymo) 08.30 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

Consumer price index (CPI) - vartotojų kainų indeksas. Lemia prekių vartojimo "krepšelio" kainų lygio pokyčius. Vartotojų kainų indeksas yra pagrindinis šalies infliacijos lygio indikatorius. Pasirodo kas mėnesį. Rinka atsižvelgia į indikatorių.

Consumer Confidence - vartotojų pasitikėjimo indeksas. Tai yra suminis indeksas, sudarytas iš kelių rodiklių, atspindinčių vartotojų nuotaikas. Iš jo sprendžiama, kaip gyventojai vertina dabartinę ekonomikos būklę ir jos perspektyvas, ar ketina didinti vartojimą ir pan. Indeksas skaičiuojamas nuo 1967 metų ir yra vienas svarbiausių JAV makroekonominių rodiklių. Pradinė indekso skaitinė vertė buvo lygi „100". Turi ribotą įtaką rinkai, kadangi jis gali neatspindėti realios ekonomikos padėties. Tačiau tradiciškai jis naudojamas tendencijų užimtumo srityje bei bendros ekonomikos padėties prognozavimui. Indekso reikšmės augimas yra teigiamas veiksnys nacionalinės ekonomikos vystymuisi ir sukelia dolerio kurso augimą. Jo reikšmė spausdinama po kiekvieno mėnesio 20-tos dienos 10.00 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

Construction spending - statybų ir renovacijų išlaidos. Indikatorius išreiškiamas kaip indeksas ankstesnio svarstymo periodo atžvilgiu ir kaip absoliuti išlaidų dydžio reikšmė. Indikatorius itin jautrus pagrindinių palūkanų normų pokyčiams, kadangi statyboms būtina paimti kreditus iš bankų. Šie duomenys dėl nekilnojamojo turto rinkos ypatumų yra sąlygojami sezoninių svyravimų. Statybų procesas tiesiogiai susijęs su gyventojų pajamų būsena. Todėl statybų apimties didinimas apibūdina gyventojų gerovės pagerėjimą bei sveiką ekonomikos vystymąsi. Ribotai įtakoja rinką. Jo reikšmės augimas teigiamai įtakoja nacionalinės valiutos kursą. Jo reikšmė spausdinama pirmą kiekvieno mėnesio verslo dieną 10.00 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

Core Retail Sales – grynieji mažmeniniai pardavimai. Šalies mažmeniniai pardavimai, išeliminavus automobilių pardavimus. Paprastai turi svarią įtaką valiutų kursų pokyčiams

Corporate Profits - kompanijų pelnas. Kompanijos pelną skelbia kas ketvirtį. Skelbia Komercijos departamento ekonominės analizės biuras. Duomenys koreguojami kas mėnesį kartu su BVP. Korporacijų pelnai paprastai iš anksto signalizuoja apie jų investicijų dalies padidėjimą ar sumažėjimą realiajame BVP.

Crude Oil Inventories – naftos atsargų lygis. Kiekvieną trečiadienį JAV Energetikos departamentas skelbia savaitinius naftos atsargų duomenis. Šie duomenys gali stipriai paveikti naftos žaliavos kainą. Jei atsargų lygis mažėja, tuomet tai gali būti vienas signalų apie augančią paklausą ir teigiamai veikti naftos kainą. Kaip žinia, naftos kaina pakankamai stipriai koreliuoja su euro ir JAV dolerio valiutų poros kursu.

Current account (Balance of payments) - mokėjimo balansas. Tai mokėjimų, įplaukiančių iš užsienio, bei mokėjimų, išplaukiančių į užsienį, sumų santykis. Jei į šalį įplaukiantys mokėjimai viršija išmokas kitoms šalims ir tarptautinėms organizacijoms, mokėjimo balansas yra aktyvus (teigiamas saldo), o jei atvirkščiai – tuomet pasyvus (neigiamas saldo). Teigiamas saldo (arba neigiamo saldo dydžio sumažinimas) yra palankus veiksnys nacionalinės valiutos kurso augimui. Ribotai daro įtaką rinką. Jo reikšmė spausdinama kiekvieną ketvirtį, publikacijos mėnesio viduryje 10.00 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

Current account - mokėjimų balansas. Santykis tarp iš užsienio gautų išmokų sumos ir į užsienį siunčiamų mokėjimų sumos. Pasirodo kas mėnesį. Turi nedidelę įtaką rinkoje.

Current Economic Conditions (beige book) - ataskaita apie dabartines ekonomikos situaciją („rusvoji knyga“ (angl. beige book arba tan book). Skelbiama kas šešias - aštuonias savaites, antrą trečiadienį prieš Federalinio atviros rinkos komiteto posėdį. Skelbia Federalinės rezervų sistemos taryba. Ataskaitoje apžvelgiami bankininkystės, mažmeninės prekybos, gamybos, statybos, nekilnojamo turto rinkos, žemės ūkio pokyčiai.

D

Durable goods orders - ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai matuoja šalies gamintojams pateiktų užsakymų apimtis ilgalaikio vartojimo prekėms. Ilgalaikio vartojimo prekėms priskiriamos prekės, kurių tarnystės laikas – virš trijų metų. Joms priskiriami: automobiliai, baldai ir kt. Tam, kad būtų išskirtas kariniams ir transporto užsakymams būdingas kintamumas, iš šio indikatoriaus išskiriami rodikliai, kurie neatsižvelgia į gynybos pramonės (Durable goods orders excluding defence) ir transporto užsakymus (Durable goods orders excluding transportation). Šis indikatorius yra svarbus rinkai, kadangi jis suteikia informaciją apie šios produkcijos vartotojų tikrumą einamojoje ekonominėje situacijoje. Kadangi ilgalaikio vartojimo prekės ganėtinai daug kainuoja, užsakymų joms skaičiaus padidėjimas rodo vartotojų pasiruošimą išleisti joms savo lėšas. Tokiu būdu šio rodiklio augimas yra teigiamas veiksnys ekonomikos vystymuisi, sukeliantis nacionalinės valiutos kurso augimą. Kartu su šia ataskaita pateikiami išankstiniai ilgalaikių prekių tiekimo ir neįvykdytų užsakymų skaičiai. Jo reikšmė spausdinama kiekvieno mėnesio ketvirtą savaitę 08.30 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

E

Earnings Growth Rates - tai uždarbio augimo indeksas. Rodo ekonominį stiprumą.

Economic growth - ilgalaikis valstybės gamybinio potencialo plėtojimas, išreiškiamas realiojo BVP (BNP) dinamikoje. Ekonominis augimas - tai pagamintų prekių ir suteiktų paslaugų apimties padidėjimas per tam tikrą laikotarpį.

Employment cost model – darbo kainos modelis. Ekonominė serija, detalizuojanti darbo jėgos kainų pakeitimus šalies ekonomikoje.

Employment Cost Index (ECI) – darbo jėgos vertės indeksas. Jį sudaro darbo užmokestis ir nedarbingumo pašalpos. Jis gali tarnauti kaip infliacinių procesų šalies ekonomikoje indikatorius. Darbo jėgos vertės indeksas yra vienas iš tų indikatorių, kurį Federalinė rezervų sistema įdėmiai stebi, vykdydama savo pinigų politiką (o tai liudija apie daug ką). Pagrindinių palūkanų normų pakilimo laukimo sąlygomis jo reikšmės augimas sukelia dolerio kurso augimą. Naudojamas vidutinės ir ilgalaikės trukmės prognozėms. Jo reikšmė spausdinama kiekvieną ketvirtį, po 20-os dienos mėnesio publikacijos 08.30 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

European central bank (ECB) – Europos centrinis bankas. Europos bendrai valiutai, eurui, įsteigtas centrinis bankas. Pagrindinis ECB uždavinys – palaikyti euro perkamąją galią taip palaikant kainų stabilumą euro zonoje. Euro zoną sudaro 16 Europos Sąjungos valstybių, kurios nuo 1999 m. įsivedė eurą.

Existing Home sales - parduotų namų, pastatytų anksčiau, skaičius. Rodo parduotų namų skaičių antrinėje nekilnojamojo turto rinkoje per metus. Gali teikti informaciją apie vartotojų optimizmą (pirkėjų tikrumą) ir apie jų sugebėjimus pirkti brangiai kainuojančius daiktus. Šie duomenys dėl nekilnojamojo turto rinkos ypatumų yra sąlygojami sezoninių svyravimų. Statybų procesas tiesiogiai susijęs su gyventojų pajamų būsena. Todėl statybų apimties padidėjimas apibūdina gyventojų gerovės pagerėjimą ir sveiką ekonomikos vystymąsi. Ribotai daro įtaką rinkai. Jo reikšmės augimas teigiamai veikia nacionalinės valiutos kursą. Jo reikšmė spausdinama kiekvieną mėnesį po 20-os dienos 10.00 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

Export prices - eksporto kainos. Indeksas atspindi eksporto kainų pokytį per mėnesį. Tai infliacijos indikatorius. Ribotai įtakoja rinką. Pagrindinių palūkanų normų pakilimo laukimo sąlygomis indekso reikšmės augimas sukelia dolerio kurso augimą. Jo reikšmė spausdinama kiekvieną mėnesį apie 10-ą dieną 08.30 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas) kartu su „Import prices" rodikliu.

F

Factory orders and manufacturing inventories - gamybos užsakymai ir atsargos. Gamybos užsakymus sudaro ilgalaikio (daugiau nei 50% visų užsakymų) ir trumpalaikio vartojimo prekių užsakymai. Trumpalaikio vartojimo prekėms priskiriami mitybos produktai, rūbai, lengvosios pramonės prekės ir prekės, skirtos eksploatavimui kartu su ilgalaikio vartojimo prekėmis. Ilgalaikio vartojimo prekėms priskiriamos prekės, kurių tarnystės laikas virš trijų metų. Joms priskiriami: automobiliai, baldai ir kt. Rodiklis „Gamybos užsakymai“ ribotai veikia rinką. Ypatingas dėmesys kreipiamas į jo vystymosi tendencijas. Indekso reikšmės augimas yra teigiamas veiksnys nacionalinės ekonomikos vystymuisi ir jis sukelia dolerio kurso augimą. Jo reikšmė spausdinama pirmomis kiekvieno mėnesio dienomis 10.00 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

Federal budget - valstybės biudžetas, dar vadinamas Iždo Biudžetu (angl. treasury budget). Apibūdina valstybės pajamų ir jos išlaidų (neto) santykį. Valstybės pajamų lygiui viršijus savo išlaidas, susidaro teigiamas saldo. Valstybės išlaidų lygiui viršijus savo pajamas, susidaro neigiamas saldo (deficitas). Šis rodiklis daro ne itin reikšmingą įtaką rinkai. Paprastai jis naudojamas ilgalaikei ekonomikos analizei. Biudžeto deficitas nagrinėjamas kitų indikatorių kontekste: pramonės kainų indekso (PPI), vartotojų kainų indekso (CPI), pinigų agregatų (M1, M2, M3) ir kt. Jo reikšmė spausdinama apie 20-ą kiekvieno mėnesio dieną 14.00 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

Federal reserve bank (FED) – Federalinis rezervų bankas. JAV centrinis bankas, įkurtas 1913 metais, priėmus Federalinį rezervų aktą. Federalinis Rezervas yra pusiau valstybinė bankų sistema (vyriausybės subjektas su privačiais interesais) sudaryta iš valstybės prezidento paskirtos Federalinės valdytojų tarybos, Federalinio atvirosios rinkos komiteto, dvylikos regioninių Federalinių Rezervų bankų įsikūrusių didžiuosiuose JAV miestuose, turinčiu po devynis direktorių tarybos narius, daugybės privačių JAV bankų bei įvairių patariamųjų tarybų.

FOMC (Federal Open Market Committee) - JAV Federalinis atvirosios rinkos komitetas. Tai centrinio banko vykdomoji valdžia kuri priima sprendimus dėl palūkanų normos keitimo. Valdyba taip pat inicijuoja kitus sprendimus reikalingus finansų sistemai ir ekonomikai vystyti. Rinkos dalyviai atkreipia dėmesį į FOMC komentarus apie ekonomikos padėtį bei pateikiamas posėdžių ataskaitas.

G

GDP advance - bendras vidaus produktas (BVP) – išankstinė reikšmė. Šis indikatorius yra pirmoji trijų duomenų apie BVP. Jie susidaro tokia seka: advance - provisional (revised) – final (išankstinė – peržiūrėta – galutinė). Jo reikšmė spausdinama kiekvieną ketvirtį, po 20-os mėnesio dienos publikacijos 08.30 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

GDP deflator – BVP defliatorius. Tai einamosios BVP reikšmės su savo bazine reikšme santykis. Atspindi sudedamosios infliacijos dalies dydį BVP reikšmėje. Spausdinamas kartu su BVP. Turi itin didelę įtaką rinkai. Pagrindinių palūkanų normų pakilimo laukimo sąlygomis jo reikšmės augimas sukelia dolerio kurso augimą.

GDP final - bendras vidaus produktas (BVP) – galutinė reikšmė. Tai BVP „peržiūrėtos reikšmės“ (provisional) atnaujinimas. Skirtumai tarp jų dažniausiai būna minimalūs. Todėl šie skaičiai nestebina rinkos. Jos reikšmė spausdinama kitą mėnesį po „GDP provisional" publikacijos po 20-os dienos 08.30 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

GDP provisional (revised) - bendras vidaus produktas (BVP) – peržiūrėta reikšmė. Tai BVP „išankstinės reikšmės“ (advance) atnaujinimas (peržiūrėjimas). Spausdinama kitą mėnesį po „GDP advance" publikacijos po 20-os dienos 08.30 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

Global trade, Non-EU trade balance - prekybos balansas. Skirtumas tarp eksporto ir importo, išreikštas kainomis. Indeksas palaipsniui netenka savo įtakos rinkai, kadangi didesnę reikšmę įgauna kapitalų, o ne prekių srautai. Tuo pat metu importo augimas liudija vartojimo šalyje lygio padidėjimą, o eksporto augimas – gamybos lygio augimą. Didžiojoje Britanijoje įprasta atskirai išskirti prekybos balanso reikšmę su šalimis, neįeinančiomis į Europos Sąjungą. Pasirodo kas mėnesį.

Gross domestic product (GDP) – bendras vidaus produktas (BVP). Tai pagrindinis indikatorius, atspindintis nacionalinės ekonomikos padėtį. BVP gali būti apibūdinamas kaip visų galutinių prekių ir paslaugų, pagamintų per metus, suma. Galutinis produktas – tai prekė ar paslauga, skirta vartojimui. Remiantis Keinso ekonomikos vystymosi modeliu, BVP galima įsivaizduoti taip: BVP = C + I + S + E – M, kai C – vartojimas, I – investicijos, S – valstybės išlaidos, E – eksportas, M – importas. BVP išreškiamas kaip indeksas ankstesnio svarstymo periodo atžvilgiu ir kaip absoliuti pagamintų prekių ir paslaugų kainų sumų reikšmė. Įtaka rinkai itin didelė. BVP augimas sukelia nacionalinės valiutos augimą.

Gross domestic product (GDP) - bendrasis vidaus produktas. Šalyje pagamintų prekių ir paslaugų suma, išreikšta kainomis. Nežiūrint indikatoriaus reikšmingumo, jo įtaka rinkai mažėja dėl to, kad jo reikšmę rinka prognozuoja remiantis kitais duomenimis, o taip pat kaip daugkartinių BVP reikšmės peržiūrėjimo po jo pirmojo pasirodymo rezultatas. Pasirodo kas mėnesį.

Gross domestic product (GDP) - bendras vidaus produktas. Kainomis išreikštų šalyje pagamintų prekių ir paslaugų suma. Tai greičiau rinkos lūkesčius patvirtinantis, bet ne juos prognozuojantis rodiklis. Pasirodo kas ketvirtį. Rinka atsižvelgia į indikatorių.

Gross domestic product (GDP) - bendras vidaus produktas. Kainomis išreikštų šalyje pagamintų prekių ir paslaugų suma. Rinka, remdamasi kitais duomenimis, paprastai sėkmingai prognozuoja indikatoriaus reikšmę jam pasirodant, todėl didelės įtakos jis rinkai neturi. Pasirodo kas ketvirtį. Indekso reikšmė nuolat peržiūrima.

Gross national product (GNP) - bendrasis nacionalinis produktas yra vienas svarbiausių ekonomikos indikatorių, stipriausiai atspindintis ekonomikos aktyvumą. GNP - tai visų galutinių prekių ir paslaugų, pagamintų šalies piliečių per tam tikrą laikotarpį (paprastai per metus) rinkos kainų suma. Skelbiamas kas ketvirtį, tikslinamas kas mėnesį.

H

Home loans – suteiktų būsto paskolų skaičius. Tai yra vienas iš nekilnojamojo turto rinkos indikatorių, tai pat atspindi vartotojų pasitikėjimą. Jei vartotojai ima dideles paskolas būstui įsigyti, tai reiškia jie tiki būsimu ekonomikos stabilumu ir augimu. Būsto paskolų skaičiaus ir apimčių augimas yra palankus veiksnys šalies valiutai.

Housing starts - naujų namų statyba. Indikatorius rodo naujų namų kiekį, kurių statybą jau prasidėjusi. Jis itin jautrus pagrindinių palūkanų normų šalyje pokyčiui, kadangi statyboms būtina paimti kreditus iš bankų. Šie duomenys dėl nekilnojamojo turto rinkos ypatumų sąlygojami sezoninių svyravimų. Statybų procesas tiesiogiai susijęs su gyventojų pajamų būsena. Todėl statybų apimčių padidėjimas apibūdina gyventojų gerovės pagerėjimą ir sveiką ekonomikos vystymąsi. Ribotai įtakoja rinką. Jo reikšmė spausdinama trečią kiekvieno mėnesio savaitę 08.30 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas) kartu su „Building permits" rodikliu.

Housing starts - naujų namų statyba. Parodo naujų namų skaičių, kurių statyba jau yra prasidėjusi. Ribotai įtakoja rinką.

Humphrey-Hawkins testimony - tai JAV Federalinės rezervų sistemos (Federal Reserve) pirmininko pasisakymas (dabar tai Ben Bernanke) prieš du JAV Kongreso bankų komitetus. Šis pasisakymas vyksta du kartus per metus: žiemą ir vasarą. Dveji Kongresų rūmai (The Senate ir House) keičiasi vietomis dėl to, kieno komitetas eilinį sykį pirmasis klauso pranešimą. Pranešimas nušviečia Federalinės rezervų sistemos naujus planus ir tikslus, vykdant pinigų politiką. Jį įdėmiai stebi visi rinkos dalyviai ir bando surasti užuominą apie galimus FRS veiksmus, ateityje kintant pagrindinėms palūkanų normos. Pasisakymas turi itin didelį poveikį rinkai. Tai vienas iš pačių svarbiausių ir reikšmingiausių įvykių finansų rinkai.

I

IFO survey - Vokietijos tyrimų instituto IFO (Institut für Wirtschaftsforschung – Ekonomikos tyrimo institutas) apžvalga. Apklausa vertina verslo aktyvumo lygį šalyje. Rodiklio reikšmė gali svyruoti nuo 80 iki 120 ribose, 100 laikomas verslo aktyvumo lygis 1991 metais. Pasirodo kas mėnesį. Turi didelį poveikį rinkai.

Import prices - importo kainos. Indeksas atspindi importo kainų pokytį per mėnesį. Tai infliacijos indikatorius. Kadangi apskaičiuojant vartotojų kainų indeksą (CPI), atsižvelgiama į importo prekių ir paslaugų kainas, ši reikšmė apibūdina importo kainų indėlį į bendrą prekių ir paslaugų „krepšelio“ mažmeninių kainų pokyčio vaizdą. Ribotai įtakoja rinką. Pagrindinių palūkanų normų pakilimo laukimo sąlygomis indekso reikšmės augimas sukelia dolerio kurso augimą. Jo reikšmė spausdinama kiekvieną mėnesį apie 10-ą dieną 08.30 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas) kartu su „Export prices“ (Eksporto kainos) rodikliu.

Import prices - importo kainos. Šis indikatorius atspindi importo kainų pokyčius per mėnesį. Tai infliacijos rodiklis. Pasirodo kas mėnesį. Rinka atsižvelgia į indikatorių.

Industrial output (Industrial production) - pramoninės gamybos apimtis. Į ją įeina apdirbamos pramonės gamybos apimtis (manufacturing output), o taip pat atsižvelgiama į gamybos apimtis tokiose šakose kaip naudingų iškasenų gavimas ir perdirbimas, komunalinis ūkis. Tai ekonominio augimo indikatorius. Indikatorius nėra reikšmingas ekonominio vystymosi krypčiai, kadangi daugiau nei 60% bendrojo vidaus produkto šiuo metu aprūpina paslaugų sfera. Pasirodo kas mėnesį. Rinka atsižvelgia į indikatorių.

Industrial production – pramonės gamyba. Tai vienas iš pagrindinių ekonominių pranešimų, atspindinčių nacionalinės ekonomikos padėtį. Indeksas parodo pramonės gamybos ir komunalinių paslaugų šalyje apimties pokyčio lygį. Jo reikšmė spausdinama kiekvieno mėnesio viduryje 09.15 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas). Turi nemažą įtaką rinkai. Šio rodiklio augimas sukelia nacionalinės valiutos kurso augimą.

Industrial production - pramonės gamyba. Rodo šalies pramonės gamybos lygio pokytį. Šis rodiklis atsižvelgia į gamybos ir gavybos pramones, miškininkystę bei elektros gamybą. Pasirodo kas mėnesį. Rinka atsižvelgia į indikatorių.

Industrial production index - pramonės produkcijos indeksas. Rodo pramonės gamybos šalyje lygio pokytį. Pradinė indekso reikšmė pasirodo kiekvieno mėnesio pabaigoje. Po dviejų savaičių pasirodo patikslinta indekso reikšmė. Šio rodiklio augimas turi įtakos nacionalinės valiutos augimui. Turi didelį poveikį rinkai.

Industrial production index - pramonės produkcijos indeksas. Jis matuoja gamybą gamybos, kasybos ir komunalinėse įmonėse. Indeksą kas mėnesį, dvi savaites po mėnesio pabaigos, skelbia Federalinės Rezervų sistemos taryba. Šis rodiklis yra mažai kintantis. Indeksas išreiškiamas kaip procentinis dydis, svarbiausia yra indekso padidėjimas arba sumažėjimas lyginant su ankstesniu mėnesiu.

Inflation rate - infliacijos tempas. Indeksas atspindi visų šalies ūkyje pagamintų prekių ir paslaugų kainų pokyčių vidurkį per tam tikrą laikotarpį.

International trade (Trade balance) - prekybos balansas. Tai prekių, išvežtų už JAV ribų, ir prekių, įvežtų į JAV teritoriją, kainų sumų santykis. T.y. skirtumas tarp eksporto ir importo. Jei išvežtų prekių kainų suma viršija įvežtų prekių kainų sumą, tai prekybos balansas yra aktyvus (teigiamas saldo), jei įvežimas viršija išvežimą – pasyvus (neigiamas saldo). Teigiamas saldo (arba neigiamo saldo dydžio sumažinimas) yra palankus veiksnys nacionalinės valiutos kurso augimui. Gana ženkliai įtakoja rinką. Jo reikšmė spausdinama trečią kiekvieno mėnesio savaitę (paprastai ketvirtadienį) 08.30 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

J

Jobless claims (Initial claims) - paraiškos nedarbingumo pašalpai gauti. Parodo savaitinį paraiškų nedarbingumo pašalpoms gauti skaičiaus pokytį. Skelbiama kiekvieną savaitę ketvirtadieniais 08.30 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas). Šie skaičiai ne visada atspindi realų įvykių vaizdą. Kartais jie iškreipiami trumpalaikių veiksnių, tokių kaip federalinės arba vietinės šventės. Šis indikatorius gali suteikti informaciją apie tai, koks „Nonfarm payrolls" rodiklis bus kitą kartą. Pavyzdžiui, jei per mėnesį „Jobless claims" indikatoriaus reikšmė nuosekliai mažėja, tuomet labai tikėtina, kad „Nonfarm payrolls" rodiklio reikšmė bus didelė. Ribotai veikia rinką. Paraiškų nedarbingumo pašalpai gauti skaičiaus sumažėjimas yra palankus dolerio kurso augimo veiksnys.

L

Labor Cost - darbo kaštai. Rodo bendrus darbo jėgos kaštus. Didėjantys darbo jėgos kaštai yra laikomi vienu iš būsimo infliacijos augimo indikatorių. Auganti infliacija gali įtakoti centrinio banko sprendimus koreguoti bazinę palūkanų normą. Augančios išlaidos darbo jėgai yra labiau palankios šalies valiutai.

Leading indicators index - svarbiausių indikatorių indeksas. Tai vidutiniškai gerai apgalvotas tokių rodiklių kaip: „gamybos užsakymai“, „paraiškų nedarbingumo pašalpoms gauti skaičius“, „pinigų masės M rodikliai“, „vidutinės darbo savaitės apimtis“, „leidimai nekilnojamo turto statybai“, „vartotojų pasitikėjimo indeksas“, „pagrindinių akcijų kainos“, „ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai“, indeksas. Manoma, kad jis apibūdina ekonomikos vystymąsi per ateinančius 6 mėnesius. Taip pat egzistuoja empirinė taisyklė, kad indikatoriaus reikšmės pasirodymas neigiamoje srityje tris mėnesius iš eilės yra šalies ekonomikos vystymosi sulėtėjimo indikatorius. Ribotai įtakoja rinką. Jo ribota įtaka paaiškinama tuo, kad indekso reikšmė pasirodo per mėnesį po ataskaitinio periodo, kai praktiškai visi pagrindiniai rodikliai jau yra išspausdinti. Indekso reikšmės augimas sukelia dolerio kurso augimą. Jo reikšmė, kaip taisyklė, spausdinama pirmomis kiekvieno mėnesio dienomis 10.00 val. EST (Rytų Standartinis Laikas) (Niujorkas).

Leading and coincident indices of business conditions - pagrindinių ir sutampančių indikatorių indeksai. Pagrindinių indikatorių indeksas yra 13-os pagrindinių skirtingų rodiklių vidutiniškai įvertinta reikšmė. Naudojamas, siekiant nustatyti būsimą ekonomikos padėtį. Sutampančių indikatorių indeksas sudarytas iš 11 indikatorių ir yra skirtas įvertinti einamąją ekonomikos būklę (indikatoriaus 50 % lygis yra nulinis). Pasirodo kas mėnesį. Šiek tiek įtakoja rinką.

Tesinys čia:

Taip pat skaitykite

6 su pinigais susiję mitai

Klaidos, neleidžiančios uždirbti Forex rinkoje

Viršpelnių svarba prekeiviams

Kas jūs – sėkmingas prekeivis ar lošėjas?

2014-06-26 | Forex 2014-05-02 | Forex 2014-04-08 | Forex 2014-01-23 | Forex

Komentarai2015 10 20 14:20     #35912
Nowadays Prada Replica handbags are associated with affluence and elegance. Prada handbags are consistently top appearance and their superior became a accepted in the apple of fashion. The acceptance of Prada handbags seems unbelievable.A new accumulating Prada Trembled Blossom Bag is a hit of the season. The action blur committed to this backpack accumulating was apparent in New York. The absurd copse was created by Prada designers and is actual impressive. There a capital appearance meets Pan and he shows her a transformation of a close angle into Trembled Blossom bag.But the capital acumen for this is that Prada designers are not abashed of the abstracts and consistently ambition to ability the ideal. Prada designers are consistently in the seek of new abstracts and innovations to accomplish the superior of their handbags even better. Nowadays for Banlenciaga Replica Handbags decorating Prada handbags new aboriginal actual are acclimated as able-bodied as crystals and finewood.

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital