Komentarai 5 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Strategija, kurios uždarbį pasiims vaikaičiai

spekuliantai.lt | 2013-04-22 | Knygų apžvalgos | perskaitė: 3696
Raktiniai žodžiai: investuok, akcija, strategija, Fisheris, paprastos akcijos ir nepaprasti pelnai
Strategija, kurios uždarbį pasiims vaikaičiai Jis mirė taip ir nepardavęs „Motorolos“ akcijų, kurių įsigijo dar šeštajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, pastarųjų kainai pakilus 30 kartų,

 Jis mirė taip ir nepardavęs „Motorolos“ akcijų, kurių įsigijo dar šeštajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, pastarųjų kainai pakilus 30 kartų, ir nepasiėmęs uždarbio, nes tikėjo, kad tinkamai atrinktų akcijų neverta parduoti beveik niekada. Jo idėjomis naudotis nepasididžiuoja ir Warrenas Buffettas.

Anksčiau žurnale „Investuok“ (2013 m. Nr. 3, p. 17) aprašyta „Vėžlių kelio“ strategija liepė pasikaustyti rinkos indeksų pokyčių skaičiavimais ir prisiimti dalelę lošėjo avantiūros. Investavimo idėjų viduryje atsidūręs CANSLIM strategijos kūrėjas (straipsnis apie šią strategiją spausdintas š. m. „Investuok“ Nr. 4, p. 19) mano, kad pagal septynis fundamentalius kriterijus atrinktų akcijų įsigyti derėtų tik po išsamios akcijos ir bendros rinkos istorinių pokyčių analizės ir parduoti, jei joje įsivyrauja nuosmukio tendencija ar kaina kerta nustatytą nuostolio fiksavimo ribą.

Kantriems investuotojams

Kitoje investavimo idėjų parlamento pusėje – radikalių fundamentaliojo investavimo idėjų autorius Philipas A. Fisheris. Knygoje „Paprastos akcijos ir nepaprasti pelnai“ autoriaus išdėstyta investavimo į augimo akcijas strategija aiškina, kad jei įsigijote tikrą perliuką, jo parduoti neverta niekada – nesvarbu, kokiu metu įsigijote akciją ar kokia bendroje rinkoje vyrauja tendencija.

Paprasta investavimo strategija skirta ypač kantriems investuotojams, tikintiems, kad fundamentaliai stiprioms akcijoms iš perspektyvaus sektoriaus ilgą laiką nebaisūs jokie bendros rinkos svyravimai, o minimalus galimas uždarbis skaičiuotinas šimtais procentų.

Investavimas neturi būti paremtas sudėtingais skaičiavimais ir išvestinių rodiklių iš finansinėse ataskaitose pateikiamų duomenų ar kiekybiniais modeliavimais.

Svarbu suvokti ir teisingai interpretuoti kokybinius atrenkamos akcijos įmonės ir verslo sektoriaus parametrus bei nagrinėjamo verslo koncepciją. Šiuos kriterijus P. A. Fisheris sugrupavo į penkiolika punktų, patariančių, kaip ieškoti augimo potencialo turinčios akcijos.

Penkiolika punktų

Potencialas

Ar bendrovė turi produktų ir paslaugų, kurios turėtų pakankamą potencialą rinkoje ir suteiktų galimybę gerokai didėti pardavimui dar bent kelerius metus?

Šiuo atveju investuotojui svarbu įvertinti ilgo laikotarpio pardavimo tendenciją, kad jis nebūtų suklaidintas vienkartinės ir trumpalaikės įmonės sėkmės. Ilgalaikę pardavimo augimo tendenciją gali užtikrinti technologinės naujovės, sukurti nauji produktai ir efektyvi vadyba.

Vizija

Ar vadovai pasiryžę toliau kurti naujus produktus ar procesus, kurie užtikrintų tolesnį pardavimų augimo potencialą, kai esamų produktų pardavimo augimo potencialas didžiąja dalimi jau išnaudotas?

Apie tai galime spręsti iš įmonės ilgalaikių planų. Pardavimo augimą didinti leidžia investavimas į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą. Šis punktas, pasak autoriaus, priešingai nei pirmasis, leidžia įvertinti, ar potencialą turinčios bendrovės vadovybė supranta, kad jai reiks atrasti naujas rinkas, kai esamas potencialas jau bus išnaudotas. P. A. Fisherio teigimu, jei investuotojo stebima akcija atitinka šias dvi sąlygas, ji jau gali būti didžiąja dalimi puiki investicija.

Tyrimų efektyvumas

Kiek efektyvios įmonės tyrimų ir plėtros pastangos atsižvelgiant į įmonės dydį?

Sudėtinga matematinėmis formulėmis atsakyti į šį klausimą. Geriausias būdas, pasak strategijos autoriaus, – apie šiuos tyrimus klausinėti pačių bendrovės darbuotojų ir konkuruojančių bendrovių, kad būtų įmanoma palyginti. Paprastesnis būdas – pabandyti suskaičiuoti, kokią dalį pardavimo ar pelno atnešė būtent tyrimų ir plėtros skyriaus sukurti produktai ar paslaugos.

Geri pardavimai

Ar įmonė turi geresnę nei vidutinę pardavimo komandą (organizaciją)?

Nebus nei potencialo, nei mokslinių tyrimų naudos, jei sukurtas geras produktas nebus meistriškai parduodamas. Tai pagrindinė bet kurio verslo funkcija. Pasak autoriaus, nors ir daug esama santykinių akcijos rodiklių, susietų su pardavimo mastu, matematiškai sudėtinga įvertinti pardavimo ir platinimo tinklo efektyvumą.

Pelningumas

Ar įmonė turi pakankamą pelno maržą?

Būtina palyginti, kaip per pastaruosius kelerius metus kito nuo vieno valiutos vieneto, pvz., JAV dolerio, pardavimo gaunamų veiklos pelno centų skaičius. Sėkmingiausios investicijos iš įmonių, kurios sugeba išlaikyti aukščiausią pelno maržą sektoriuje.

Pelningumo užsitikrinimas

Ką bendrovė daro, kad išlaikytų ar padidintų pelno maržą?

P. A. Fisheris siūlo dairytis įmonių, kurios atėjus sunkiems laikams pelną siekia išlaikyti ne keldamos kainas tiek, kiek pirkėjai toleruos, o pertvarkydamos ir efektyvindamos veiklą – finansus, tiekimo grandinę, modernizuodamos produktus.

Mikroklimatas

Ar įmonėje darbo ir asmeniniai santykiai geri?

Čia pagelbės tik vidiniai šaltiniai įmonėje. Strategijos autoriaus manymu, dauguma investuotojų nepakankamai įvertina, kiek naudos atneša geri santykiai įmonės viduje. Streikai, profsąjungų kūrimasis ir smukusi motyvacija tiesiogiai daro įtaką finansiniams įmonės rezultatams. Atsakyti į šį klausimą kiekybiškai sudėtinga, todėl investavimo genijus pataria sužinoti kiek daugiau įvairių niuansų, iš kurių būtų galima susidaryti aiškų vaizdą apie organizacijoje tvyrančią nuotaiką. Matematiškai naudinga galėtų būti santykinė darbuotojų kaina įmonėje, palyginti su konkurentais.

Vadovybės mikroklimatas

Ar įmonės vadovų tarpusavio santykiai puikūs?

Geri santykiai tarp aukščiausios grandies vadovų yra dar svarbesni įmonės finansiniams rezultatams. Šiuo atveju pranašumu laikoma ir tai, jei vadovų komandos nariais tampa įmonėje išauginti žmonės, o ne atėję iš šalies. Šių dalykų, be abejo, nepavyks išskaityti finansinėse ataskaitose, todėl pažintys įmonėje ar gandai naudingi.

Vadovybės tęstinumas

Ar įmonė turi vadovų rezervą?

Organizacija, kai visas jos veiklos sritis kuruoja tas pats asmuo, efektyviai gali veikti tol, kol jos veikla reikšmingai neišaugo iš vaikiškų marškinėlių. Kitu atveju būtinas vadovo suvokimas apie savo galimybių ribotumą ir mirtingumą bei dalies vadovavimo funkcijų perdavimas kitiems vadovams. Be to neišsivystys gera vadovų komanda ir įmonė taps rizikingai priklausoma nuo vieno asmens.

Finansinė kompetencija

Kaip gerai įmonė atlieka sąnaudų analizę ir apskaitos kontrolę?

Svarbu sugebėti suskaidyti veiklos sąnaudas taip, kad būtų įmanoma stebėti kiekvienos operacijos sąnaudas, ypač jei įmonė gamina daug produktų linijų. Jei vadovai šių sąnaudų nesugeba stebėti ir kontroliuoti, daug įmonei svarbių resursų gali būti iššvaistomi nuostolingiems ar per mažai pelningiems produktams, o perspektyvūs gali nesulaukti adekvačių pastangų. Šiuo atveju padėti gali tik gandų metodas.

Išskirtinumas

Ar bendrovė turi kokių nors savybių, padedančių jai išsiskirti iš kitų tos pačios šakos įmonių, kurios leistų investuotojui suvokti tą pranašumą?

Patentais apsaugoti produktai suteikia pranašumą tik smulkioms įmonėms, kurioms grėsmę sukeltų unikalių technologijų nukopijavimas. Didžiosioms bendrovėms, kurių sėkmė priklauso tik nuo to, kad dauguma produktų yra apsaugoti patentų, jų gausa veikiau silpnybė, o ne pranašumas. Pasak P. A. Fisherio, ne patentai, o nuolatinis pirmavimas inžinerijoje yra lyderystės pagrindas.

Ilgalaikė vizija

Ar bendrovės požiūris siekiant pelno ilgalaikis, ar trumpalaikis?

Maksimalių rezultatų besitikintis investuotojas turėtų rinktis bendroves, kurių prioritetas – rūpinimasis ilgo laikotarpio pelnu.

Kapitalo struktūra

Ar bendrovės plėtrai finansuoti planuojama išleisti naujų akcijų, t. y. sumažinti dabartinių akcininkų galimybes uždirbti iš būsimo augimo?

Jei įmonė jau išnaudojo visas skolinimosi galimybes, o kapitalo pritraukimas išplatinant akcijas įvyksta vos po kelerių metų nuo akcijų įsigijimo, gali būti, kad bendrovės vadovybė turi mažai finansinės nuovokos. Kitokia išvada, jei įmonė laikosi išmintingos skolinimosi politikos, neviršija protingos įsiskolinimo ribos ir atitinka kitus keturiolika šių punktų. Tokiu atveju investuotojas net gali tikėtis, kad papildomos akcijos bus išleidžiamos didesnėmis kainomis nei dabar.

Atvirumas

Ar bendrovės vadovai atvirai kalba apie verslą su akcininkais ne tik gerais laikais, bet ir atsiradus problemų?

Jei bėdoje vadovybė nekomunikuoja, investuotojai dėl nežinios patys gali pasiųsti rinkai panikos signalų – gal vadovybė neturi plano, kaip pašalinti bėdą, gal vadovybė ištikta panikos, galbūt vadovai net nejaučia atsakomybės investuotojams. Strategijos autorius pataria braukti iš potencialių investicijų sąrašo neskaidriai valdomas bendroves.

Sąžiningumas

Ar bendrovei vadovauja visiškai sąžiningi vadovai?

Natūralu, kad bendrovės vadovai yra arčiau turto nei akcininkai. Įmonės resursų naudojimas savo reikmėms, paslaugų pirkimas iš susijusių tarpininkų pastariesiems geresnėmis sąlygomis. Ar tai nevyksta – teks išsiaiškinti žvejojant gandus. Pirkite tik moraliai valdomų bendrovių akcijų.

P/E mitas

Kaip matyti, autoriaus pateikta perspektyvių akcijų atranka beveik neparemta skaičiais išreikštais kriterijais ar santykiniais rodikliais. Per ilgametę investavimo patirtį P. A. Fisheris sako supratęs, kad bandyti aiškintis, ar stebima akcija brangi, ar didelis jos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), neverta, nes didelis P/E jokiu būdu nereiškia, kad akcija pervertinta. Pasak strategijos autoriaus, visi sėkmingi investuotojai tokie buvo todėl, kad atsisakė parduoti turimas akcijas vien todėl, kad jų kaina tam tikrais momentais staigia išaugdavo, ir P/E rodiklis atrodydavo didelis.

Kada parduoti?

Čia išvardyti kriterijai norint akciją išsirinkti ir įsigyti. O kada parduoti? Jei akcija tinkamai išsirinkta, iš esmės jos niekada nereiktų parduoti, jei vadovaujamasi autoriaus nuostata, kad paisyti bendrų rinkos tendencijų neverta.

„Laikykite akciją tol, kol kaip nors iš esmės pasikeičia pačios bendrovės prigimtis (pavyzdžiui, susilpnėja vadovavimas ar pasikeičia žmonės, arba bendrovė užauga tiek, kad nebeturi potencialo toliau augti greičiau nei visa ekonomika). Kitais atvejais, nebent su labai retomis išimtimis, neparduokite, o ypač pasiklausę ekonominių tendencijų ar akcijų rinkos prognozių, nes tokius pokyčius labai sunku prognozuoti“, – sakė kai kurias akcijas iki pat gyvenimo pabaigos išlaikęs investuotojas.

Gabrielius Jakubovičius, žurnalas „Investuok“

Daugiau apie investavimą skaitykite žurnale „Investuok“ ir www.investuok.eu

Taip pat skaitykite

Biržos psichologijos diskursas – kultinio spekulianto memuaruose

CANSLIM – tinkamu laiku pasirinktos tinkamos akcijos

Žymus JAV investuotojas: žlugs ir euras, ir doleris

Rusiško verslo subtilybės knygoje „Verslas kaip ekspedicija“

2013-05-20 | Knygų apžvalgos 2013-03-21 | Knygų apžvalgos 2013-02-04 | Knygų apžvalgos 2011-12-14 | Knygų apžvalgos

Komentarai2021 11 03 22:56     #45390
  Awesome! Learned alot thanks so much keep posting more.  New Hair
2021 11 06 07:04     #45593
  Nice and interesting post. Thank You! For sharing such a great article, I like to read your information you have mentioned in this article are helpful for me. cedar rapids lawn mowing
2021 11 17 09:51     #45727
  Well this is great site! Would definitely recommend this to my friends. Love the read  www.weldinganchorage.com
2021 11 17 11:49     #45796
  This is amazing. Glad that I have read this article. stockton wedding photographers
2021 12 15 02:25     #45899
 I took the time to the time to read this and learned a lot. This would benefit our Houston Drywall Repair company.

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2023 UAB All Media Digital