Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Tiesioginės investicijos 2012 m.

Spekuliantai.lt | 2013-04-05 | Kitos | perskaitė: 392
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, Tiesioginės investicijos
Tiesioginės investicijos 2012 m. Tiesioginės investicijos 2012 m.

2012 m. tiesioginių užsienio investicijų srautas į Lietuvą buvo daugiau nei trečdaliu mažesnis negu 2011 m., tačiau Lietuvos investicijų srautas užsienyje išaugo iki 1,1 mlrd. litų, skelbia Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos bankas.

Atkreiptinas dėmesys, kad, skaičiuojant 2012 m. ketvirtojo ketvirčio tiesiogines investicijas, buvo patikslinti 2012 m. I–III ketvirčių tiesioginių investicijų duomenys.

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje

Išankstiniais duomenimis, 2012 m. tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje sudarė 2,2 mlrd. litų (2 proc. BVP) ir, palyginti su 2011 m., sumažėjo 1,3 mlrd. litų, arba 37,6 procento. 2012 m. TUI Lietuvoje daugiausia sumažėjo dėl 7,5 karto sumažėjusio reinvesticijų srauto.

Tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje
Mln. litų

 

2012 m.

2011 m.

2010 m.

Iš viso

2 243,42

3 592,62

2 084,02

Akcinis kapitalas

763,69

603,02

764,28

Reinvesticijos

337,86

2 535,75

43,95

Kitas kapitalas

1 141,87

453,85

1 275,79

2012 m. Lietuvoje sparčiausiai didėjo Švedijos (607,3 mln. Lt), Kipro (477,3 mln. Lt), Nyderlandų (403 mln. Lt) ir Lenkijos (310,9 mln. Lt) TUI, o daugiausia mažėjo Rusijos (–522,9 mln. Lt), Latvijos
(–186,3 mln. Lt) ir Tailando (–105,8 mln. Lt) TUI.

Per praėjusius metus daugiausia investuota į finansų ir draudimo (928,3 mln. Lt), nekilnojamojo turto operacijų (626,5 mln. Lt), profesinę, mokslinę ir techninę (348,4 mln. Lt) veiklas, o labiausiai mažėjo investicijos į informacijos ir ryšių (–202,4 mln. Lt) veiklą.

Tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje
Mln. litų

2012 m. gruodžio 31 d. sukauptosios TUI Lietuvoje sudarė 41,2 mlrd. litų (11,9 mlrd. eurų). Per 2012 m. jų suma Lietuvoje padidėjo 3,1 mlrd. litų (8,1 proc.). Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 13 816 litų (4 001 euras) TUI (2011 m. gruodžio 31 d. – 12 661 Lt arba 3 667 eurai).

2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvoje daugiausia yra investavę šių šalių investuotojai: Švedijos – 8,9 mlrd. litų (21,7 proc.), Lenkijos – 5 mlrd. litų (12,1 proc.), Vokietijos – 4,1 mlrd. litų (9,9 proc.), Nyderlandų – 3,4 mlrd. litų (8,4 proc.), Norvegijos – 2,6 mlrd. litų (6,4 proc. visų TUI). Sukauptosios TUI Lietuvoje iš 27 ES valstybių narių sudarė 32,1 mlrd. litų (78,1 proc.), iš NVS šalių – 2,1 mlrd. litų (5,1 proc. visų TUI).

Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje
Mln. litų

 

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

Iš viso

41 163,35

38 080,70

34 634,94

Akcijos ir reinvesticijos

32 278,37

30 417,65

27 612,96

Kitas kapitalas

8 884,98

7 663,05

7 021,98

2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis, daugiausia investuota į apdirbamąją gamybą – 27 procentai, finansinę ir draudimo veiklą – 19,9, nekilnojamojo turto operacijų veiklą – 12, didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą – 10,9, informacijos ir ryšių veiklą – 9,5 procento visų TUI. Iš apdirbamosios gamybos daugiausia investuota į rafinuotų naftos produktų bei chemikalų ir chemijos produktų gamybą – 5,6 mlrd. litų (50,7 proc. visų apdirbamosios gamybos TUI) ir pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybą – 1,3 mlrd. litų (11,6 proc.).

Lietuvos tiesioginės investicijos į užsienį

Lietuvos tiesioginių investicijų (TI) srautas į užsienį 2012 m. sudarė 1,1 mlrd. litų. Investicijų į akcinį kapitalą srautas sudarė 603,2 mln. litų, reinvesticijų srautas užsienyje – 424,4 mln. litų, o kito kapitalo – 51 mln. litų. 2011 m. TI srautas į užsienį sudarė 137,3 mln. litų.

2012 m. Lietuvos investuotojai daugiausia investavo Estijoje (765,2 mln. Lt), Latvijoje (133,6 mln. Lt) ir Nyderlanduose (112,7 mln. Lt), o sparčiausiai Lietuvos TI užsienyje nutekėjo iš Ukrainos (–116,9 mln. Lt).

Daugiausia Lietuvos investuotojai užsienyje investavo į profesinę, mokslinę ir techninę veiklą (944,2 mln. Lt), didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklą (150,9 mln. Lt), apdirbamąją gamybą (112,2 mln. Lt).

Lietuvos tiesioginių investicijų srautas į užsienį
Mln. litų

 

2012 m.

2011 m.

2010 m.

Iš viso

1 078,55

137,33

–15,00

Akcinis kapitalas

603,17

8,54

–5,21

Reinvesticijos

424,42

–6,54

2,84

Kitas kapitalas

50,96

135,33

–12,63

Lietuvos tiesioginių investicijų srautas į užsienį
Mln. litų

2012 m. gruodžio 31 d. Lietuvos sukauptosios TI užsienyje sudarė 6,6 mlrd. litų (1,9 mlrd. eurų). Per 2012 m. jų suma užsienyje išaugo 1 mlrd. litų, arba 18,4 procento.

2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis, daugiausia investuota Nyderlanduose – 1,6 mlrd. litų (25,1 proc.), Estijoje – 971,9 mln. litų (14,8 proc.), Latvijoje – 968,7 mln. litų (14,7 proc.), Kipre – 501,3 mln. litų (7,6 proc.) ir Lenkijoje – 483,8 mln. litų (7,4 proc. visų Lietuvos TI užsienyje).

Lietuvos sukauptosios tiesioginės investicijos užsienyje
Mln. litų

 

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

Iš viso

6 569,10

5 550,08

5 444,04

Akcijos ir reinvesticijos

5 130,16

4 124,64

4 213,76

Kitas kapitalas

1 438,94

1 425,44

1 230,28

Daugiausia Lietuvos įmonės užsienyje yra investavusios į profesinę, mokslinę ir techninę veiklą – 2,6 mlrd. litų (39,7 proc.), apdirbamąją gamybą – 908,2 mln. litų (13,8 proc.), didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą – 806,2 mln. litų (12,3 proc.), finansinę ir draudimo veiklą – 730,4 mln. litų (11,1 proc. visų Lietuvos TI užsienyje).

Iš apdirbamosios gamybos daugiausia investuota į pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybą (33,9 proc. visų Lietuvos TI į apdirbamąją gamybą), chemikalų ir chemijos produktų gamybą (31,6 proc.), guminių ir plastikinių gaminių gamybą (12,2 proc.), maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamybą (11,6 proc.).

Išsamesnė statistinė informacija apie sukauptąsias TUI Lietuvoje ir Lietuvos TI užsienyje pagal šalis ir ekonominės veiklos rūšis pateikta priede (1 ir 2 pav., 1–4 lent.).

Išankstinė statistinė informacija apie 2013 m. pirmojo ketvirčio tiesiogines investicijas bus skelbiama 2013 m. liepos 1 d.

 

Pasiteirauti:
Arturas Vėberis
Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamento
Išorės statistikos skyriaus viršininkas
Tel. (8 5)  268 0415
El. p. aveberis@lb.lt

www.lb.lt/

Elena Blynaitė
Lietuvos statistikos departamento
Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 5)  236 4622
El. p. elena.blynaite@stat.gov.lt

Šaltinis: www.stat.gov.lt

 

 

Priedas

1 pav. Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos pagal šalis investuotojas

1 lentelė. Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos pagal šalis investuotojas

 

2012-12-31

2011-12-31

mln. Lt

struktūra, proc.

pokytis, palyginti su 2011-12-31, proc.

mln. Lt

struktūra, proc.

Iš viso

41 163,35

100,0

8,1

38 080,70

100,0

Švedija

8 945,18

21,7

14,3

7 827,38

20,6

Lenkija

4 974,82

12,1

4,9

4 743,38

12,5

Vokietija

4 066,89

9,9

5,6

3 851,67

10,1

Nyderlandai

3 439,78

8,4

16,6

2 950,13

7,7

Norvegija

2 637,78

6,4

4,6

2 522,63

6,6

Rusija

1 916,45

4,7

–7,2

2 066,16

5,4

Estija

1 862,55

4,5

14,0

1 634,45

4,3

Danija

1 752,47

4,3

10,6

1 584,76

4,2

Suomija

1 576,90

3,8

–10,3

1 757,66

4,6

Kipras

1 277,19

3,1

90,0

672,29

1,8

Kanada

1 165,83

2,8

3,6

1 125,23

3,0

Kitos šalys

7 547,51

18,3

2,8

7 344,96

19,2

2 lentelė. Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos pagal ekonominės veiklos rūšis

 

2012-12-31

2011-12-31

mln. Lt

struktūra, proc.

pokytis, palyginti su 2011-12-31, proc.

mln. Lt

struktūra, proc.

Iš viso

41 163,35

100,0

8,1

38 080,70

100,0

Apdirbamoji gamyba

11 095,99

27,0

9,6

10 120,74

26,6

Finansinė ir draudimo veikla

8 173,78

19,9

9,7

7 447,67

19,6

Nekilnojamojo turto operacijos

4 941,58

12,0

17,8

4 193,16

11,0

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

4 502,39

10,9

–8,1

4 898,34

12,9

Informacija ir ryšiai

3 921,22

9,5

10,4

3 551,43

9,3

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

2 202,01

5,3

9,3

2 014,19

5,3

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

2 173,10

5,3

15,8

1 875,80

4,9

Statyba

890,74

2,2

–12,0

1 011,73

2,7

Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

846,84

2,1

8,7

779,00

2,0

Transportas ir saugojimas

839,47

2,0

5,4

796,51

2,1

Kitos veiklos rūšys

1 576,23

3,8

13,2

1 392,13

3,6


2 pav. Lietuvos sukauptosios tiesioginės investicijos užsienyje pagal šalis

3 lentelė. Lietuvos sukauptosios tiesioginės investicijos užsienyje pagal šalis

 

2012-12-31

2011-12-31

mln. Lt

struktūra, proc.

pokytis, palyginti su 2011-12-31, proc., k.

mln. Lt

struktūra, proc.

Iš viso

6 569,10

100,0

18,4

5 550,08

100,0

Nyderlandai

1 645,84

25,1

4,8

1 570,40

28,3

Estija

971,88

14,8

4,9 k.

164,80

3,0

Latvija

968,68

14,7

13,8

850,95

15,3

Kipras

501,29

7,6

–16,1

597,23

10,8

Lenkija

483,76

7,4

6,3

455,17

8,2

Jungtinė Karalystė

328,92

5,0

4,5

314,62

5,7

Rusija

324,74

4,9

–4,1

338,49

6,1

Baltarusija

275,93

4,2

48,5

185,79

3,3

Ukraina

220,89

3,4

–31,8

323,77

5,8

Danija

207,84

3,2

9,3

190,18

3,4

Kitos šalys

639,33

9,7

14,4

558,68

10,1

4 lentelė. Lietuvos sukauptosios tiesioginės investicijos užsienyje pagal ekonominės veiklos rūšis

 

2012-12-31

2011-12-31

mln. Lt

struktūra, proc.

pokytis, palyginti su 2011-12-31, proc.

mln. Lt

struktūra, proc.

Iš viso

6 569,10

100,0

18,4

5 550,08

100,0

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

2 610,57

39,7

51,6

1 721,81

31,0

Apdirbamoji gamyba

908,20

13,8

40,5

646,56

11,6

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

806,19

12,3

–7,2

868,43

15,6

Finansinė ir draudimo veikla

730,37

11,1

3,9

702,88

12,7

Nekilnojamojo turto operacijos

455,85

6,9

–28,8

640,56

11,5

Transportas ir saugojimas

405,71

6,2

–4,8

426,03

7,7

Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

172,35

2,6

2,3

168,44

3,0

Informacija ir ryšiai

163,66

2,5

30,9

125,00

2,3

Statyba

162,59

2,5

12,0

145,13

2,6

Kitos veiklos rūšys

153,61

2,4

46,0

105,24

2,0Jei norite atsisakyti siunčiamų naujienų, spauskite ant šios nuorodos.

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital