Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Užsienio prekyba 2012 m. rugsėjo mėn.

Spekuliantai.lt | 2012-11-12 | Kitos | perskaitė: 300
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, Užsienio prekyba
Užsienio prekyba 2012 m. rugsėjo mėn. Užsienio prekyba 2012 m. rugsėjo mėn.

2012 m. rugsėjo mėn. eksportuota prekių už 7,2 mlrd. litų, importuota – už 8 mlrd. litų, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 4,8 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,8 mlrd. litų.

Per mėnesį (2012 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn.) eksportas sumažėjo 1,7 procento. Įtakos tam turėjo sumažėjęs trąšų (37,5 proc.), katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (20,8 proc.), plastikų ir jų gaminių (17,1 proc.) eksportas. Importas padidėjo 6,1 procento, tai lėmė 24,6 procento padidėjęs žalios naftos, 26,9 procento – antžeminių transporto priemonių importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas ir importas sumažėjo atitinkamai 2,1 ir 0,2 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 3 procentais, be mineralinių produktų – 3,2 procento.

Per metus (2012 m. rugsėjo mėn., palyginti su 2011 m. rugsėjo mėn.) eksportas padidėjo 13,9 procento. Įtakos tam turėjo padidėjęs naftos produktų (30,7 proc.), aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių, įvairių grūdų (90,5 proc.), javų (54,1 proc.) eksportas. Importas padidėjo 13,4 procento, tai lėmė padidėjęs žalios naftos (49,1 proc.), katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (11 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 8,9 procento, o importas sumažėjo 0,5 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 11,3 procento, be mineralinių produktų – 4,1 procento.

2012 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu, eksportas padidėjo 10,6 procento, importas – 7,7 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 12,3, o importas – 5,7 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 4,9 procento, be mineralinių produktų – 8,2 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 34,4 procento padidėjęs katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių, 5,8 – naftos produktų, 21,4 procento – baldų eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų – 66,1 procento, plastikų ir jų gaminių – 14,2, katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių – 6,7 procento – importas.

2012 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (18,5 proc.), Latviją (11,3 proc.), Vokietiją (8 proc.), Estiją (7,6 proc.), o importavo – iš Rusijos (32,3 proc.), Vokietijos (9,8 proc.), Lenkijos (9,7 proc.), Latvijos (5,9 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,8 proc.), Latviją (10,5 proc.), Jungtinę Karalystę (9,3 proc.) ir Nyderlandus (9 proc.).

2012 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinius produktus (atitinkamai 24,3 ir 35,3 proc.), mašinas ir mechaninius įrenginius, elektros įrangą (11,3 ir 12 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkciją (9,2 ir 10,3 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (34 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (9 proc.), įvairių pramonės dirbinių (7,9 proc.).

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2011 m. sausis–rugsėjis

51267,1

58344,0

-7076,9

I ketvirtis

15797,7

18177,3

-2379,6

II ketvirtis

17385,4

19887,9

-2502,5

rugsėjis

6341,7

7096,9

-755,2

III ketvirtis

18084,1

20278,8

-2194,7

IV ketvirtis

18309,7

20468,2

-2158,5

2011 m.

69576,8

78812,2

-9235,4

 

 

 

 

2012 m. sausis–rugsėjis

56682,8

62815,2

-6132,4

sausis

5624,0

6414,9

-790,9

vasaris

5697,2

6750,4

-1053,2

kovas

6282,1

7308,5

-1026,4

I ketvirtis

17603,2

20473,8

-2870,6

balandis

6319,8

6797,2

-477,4

gegužė

5344,4

5743,6

-399,2

birželis

6377,2

6932,3

-555,1

II ketvirtis

18041,4

19473,0

-1431,6

liepa**

6466,6

7242,1

-775,5

rugpjūtis**

7348,6

7580,5

-231,9

rugsėjis

7223,0

8045,7

-822,7

III ketvirtis

21038,1

22868,4

-1830,3

** Patikslinti duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2007–2012 m. sausio–rugsėjo mėn. 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

2012 m. sausio–rugsėjo mėn.

2012 m. sausio–rugsėjo mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

Iš viso

56682,8

100,0

10,6

62815,2

100,0

7,7

Investicinės prekės

5796,8

10,2

30,1

7053,4

11,2

3,6

Tarpinio vartojimo prekės

30030,0

53,0

12,7

41094,7

65,4

9,1

Vartojimo prekės

14858,8

26,2

14,3

12578,6

20,0

11,1

Benzinas

4389,2

7,7

-5,1

54,9

0,1

-13,7

Lengvieji automobiliai

1349,0

2,4

-41,9

2008,3

3,2

-18,5

Kita

259,0

0,5

18,7

25,2

0,0

5,1

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis

Eksportas

2012 m. sausio–rugsėjo mėn.

Importas

2012 m. sausio–rugsėjo mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

pokytis, palygin­­­ti su 2011 m. atitinkamu laiko­tarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, paly­ginti su 2011 m. atitinkamu laiko­tarpiu, proc.

Iš viso

56682,8

100,0

62,9

10,6

Iš viso

62815,2

100,0

7,7

ES

35080,9

61,9

77,2

12,5

ES

35431,2

56,4

6,6

NVS1

16473,9

29,1

24,9

16,4

NVS1

22924,5

36,5

9,6

ELPA2

1227,0

2,2

92,4

5,3

ELPA2

482,8

0,8

13,8

Rusija

10479,0

18,5

16,6

27,1

Rusija

20295,7

32,3

8,5

Latvija

6400,2

11,3

58,4

24,1

Vokietija

6128,3

9,8

3,8

Vokietija

4528,0

8,0

85,0

-6,4

Lenkija

6100,5

9,7

15,2

Estija

4295,3

7,6

74,7

27,8

Latvija

3721,3

5,9

-4,1

Jungtinė Karalystė

3536,3

6,2

93,3

66,4

Nyderlandai

3483,1

5,5

21,1

Lenkija

3408,4

6,0

51,7

-3,8

Švedija

2054,5

3,3

2,3

Nyderlandai

3367,4

5,9

95,7

15,4

Italija

1924,1

3,1

-5,9

Baltarusija

2560,7

4,5

19,3

-12,3

Belgija

1866,3

3,0

0,6

Prancūzija

1968,2

3,5

90,3

-5,0

Estija

1855,6

3,0

12,2

Ukraina

1941,4

3,4

82,1

23,0

Baltarusija

1757,0

2,8

26,6

Švedija

1904,4

3,4

88,5

6,6

Kinija

1382,9

2,2

21,2

Kitos šalys

12293,5

21,7

75,7

-3,4

Kitos šalys

12245,9

19,4

5,6

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija.

4 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2012 m. sausio–rugsėjo mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

56682,8

100,0

62,9

10,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

13644,0

24,1

88,1

5,3

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

4005,8

7,1

20,2

34,4

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

3464,2

6,1

11,5

-13,4

39

Plastikai ir jų gaminiai

3405,2

6,0

78,4

12,1

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

3142,9

5,5

86,5

21,4

31

Trąšos

2623,2

4,6

93,2

-0,8

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

2372,3

4,2

36,7

14,3

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

1801,3

3,2

80,3

3,6

04

Pienas ir pieno produktai

1383,7

2,4

95,7

13,2

 

Kita

20840,2

36,8

52,6

15,6

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto prekinė struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2012 m. sausio–rugsėjo mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

35675,1

100,0

4,9

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

12027,0

33,7

-1,2

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

2718,1

7,6

16,8

39

Plastikai ir jų gaminiai

2668,3

7,5

8,4

31

Trąšos

2445,3

6,9

-3,6

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

1446,8

4,1

-3,1

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1324,6

3,7

12,2

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

871,1

2,4

6,8

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

810,8

2,3

20,6

10

Javai

632,8

1,8

15,1

 

Kita

10730,3

30,0

9,6

6 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2012 m. sausio–rugsėjo mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

62815,2

100,0

7,7

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

21341,6

34,0

11,5

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

4767,6

7,6

-5,5

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

4430,5

7,1

6,7

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

3114,9

5,0

7,7

39

Plastikai ir jų gaminiai

2358,7

3,8

14,2

29

Organiniai chemijos produktai

1874,4

3,0

2,1

30

Farmacijos produktai

1648,7

2,6

5,4

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

1219,9

1,9

0,3

08

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

1207,7

1,9

13,3

 

Kita

20851,2

33,1

7,7

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2007–2012 m. 

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai 

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

mln. Lt

2011-09

6341,7

5,2

4336,7

4,9

7096,9

4,4

-755,2

2011-10

6094,0

-3,9

4028,4

-7,1

6954,8

-2,0

-860,8

2011-11

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis