Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Užsienio prekyba 2012 m. rugpjūčio mėn.

Spekuliantai.lt | 2012-10-11 | Kitos | perskaitė: 428
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, Užsienio prekyba
Užsienio prekyba 2012 m. rugpjūčio mėn. Užsienio prekyba 2012 m. rugpjūčio mėn.

2012 m. rugpjūčio mėn. eksportuota prekių už 7,3 mlrd. litų, importuota – už 7,6 mlrd. litų, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 4,6 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,2 mlrd. litų.

Per mėnesį (2012 m. rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn.) eksportas padidėjo 13,6 procento. Įtakos tam turėjo padidėjęs naftos produktų (16,9 proc.), aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių, įvairių grūdų (9,5 k.) eksportas. Importas padidėjo 4,6 procento, tai lėmė 14,8 procento padidėjęs žalios naftos, 79,7 procento – gamtinių kalcio fosfatų importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 11,8 procento, o importas sumažėjo 1,1 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 15,8 procento, be mineralinių produktų – taip pat 15,8 procento.

Per metus (2012 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2012 m. rugpjūčio mėn.) eksportas padidėjo 21,9 procento. Įtakos tam turėjo padidėjęs naftos produktų (14,8 proc.), katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (42,2 proc.), antžeminių transporto priemonių (53,1 proc.) eksportas. Importas padidėjo 11,4 procento, tai lėmė padidėjęs žalios naftos (9 proc.), katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių, elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (22,5 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 24,8 procento, o importas – 10,1 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 12 procentų, be mineralinių produktų – 15 procentų.

2012 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu, eksportas padidėjo 10,1 procento, importas – 6,9 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 12,7, o importas – 6,5 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 3,8 procento, be mineralinių produktų – 8,6 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 37,3 procento padidėjęs katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių, 23,3 procento – baldų, 14,4 procento – plastikų ir jų gaminių eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų – 71,2 procento, plastikų ir jų gaminių – 15,3, katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių – 6,2 procento – importas.

2012 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (18,9 proc.), Latviją (11 proc.), Vokietiją (8,1 proc.), Estiją (7,3 proc.), o importavo – iš Rusijos (31,4 proc.), Vokietijos (9,8 proc.), Lenkijos (9,8 proc.), Latvijos (6 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (11 proc.), Latviją (9,9 proc.), Jungtinę Karalystę (9,7 proc.) ir Nyderlandus (9 proc.).

2012 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinius produktus (atitinkamai 23,8 ir 34,4 proc.), mašinas ir mechaninius įrenginius, elektros įrangą (11,4 ir 12,1 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkciją (9,5 ir 10,5 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (33,6 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (9,5 proc.), įvairių pramonės dirbinių (8,1 proc.).

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2011 m. sausis–rugpjūtis

44925,4

51247,1

-6321,7

I ketvirtis

15797,7

18177,3

-2379,6

II ketvirtis

17385,4

19887,9

-2502,5

rugpjūtis

6026,3

6800,3

-774,0

III ketvirtis

18084,1

20278,8

-2194,7

IV ketvirtis

18309,7

20468,2

-2158,5

2011 m.

69576,8

78812,2

-9235,4

 

 

 

 

2012 m. sausis–rugpjūtis

49456,9

54769,1

-5312,2

sausis

5624,0

6414,9

-790,9

vasaris

5697,2

6750,4

-1053,2

kovas

6282,1

7308,5

-1026,4

I ketvirtis

17603,2

20473,8

-2870,6

balandis

6319,8

6797,2

-477,4

gegužė

5344,4

5743,6

-399,2

birželis**

6377,2

6932,3

-555,1

II ketvirtis**

18041,4

19473,0

-1431,6

liepa**

6465,6

7244,2

-778,6

rugpjūtis

7346,6

7578,0

-231,4

** Patikslinti duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2007–2012 m. sausio–rugpjūčio mėn. 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių

Makroekonomikos
kategorijos

Eksportas

Importas

2012 m. sausio–rugpūčio mėn.

2012 m. sausio–rugpūčio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

Iš viso

49456,9

100,0

10,1

54769,1

100,0

6,9

Investicinės prekės

5152,6

10,4

34,4

6145,4

11,2

5,9

Tarpinio vartojimo prekės

26058,6

52,7

12,3

35645,6

65,1

7,5

Vartojimo prekės

13057,7

26,4

14,6

11131,8

20,3

11,4

Benzinas

3753,2

7,6

-8,1

52,6

0,1

3,0

Lengvieji automobiliai

1198,5

2,4

-45,7

1771,5

3,2

-20,1

Kita

236,2

0,5

18,3

22,2

0,0

-3,9

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis

Eksportas

2012 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Importas

2012 m. sausio–rugpjūčio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

pokytis, palygin­­­ti su 2011 m. atitinkamu laiko­tarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, paly­ginti su 2011 m. atitinkamu laiko­tarpiu, proc.

Iš viso

49456,9

100,0

62,3

10,1

Iš viso

54769,1

100,0

6,9

ES

30442,5

61,6

76,6

11,6

ES

31268,6

57,1

7,5

NVS1

14587,2

29,5

24,6

15,5

NVS1

19547,4

35,7

6,2

ELPA2

1067,4

2,2

92,5

5,3

ELPA2

429,0

0,8

14,0

Rusija

9324,5

18,9

16,2

28,4

Rusija

17191,6

31,4

4,4

Latvija

5425,6

11,0

56,4

23,5

Vokietija

5391,0

9,8

3,3

Vokietija

3990,0

8,1

84,7

-7,4

Lenkija

5353,4

9,8

15,7

Estija

3607,2

7,3

73,4

24,0

Latvija

3293,3

6,0

-2,2

Jungtinė Karalystė

3185,5

6,4

93,3

70,0

Nyderlandai

3115,8

5,7

21,8

Lenkija

2953,0

6,0

50,3

-4,7

Švedija

1820,3

3,3

4,8

Nyderlandai

2912,8

5,9

95,5

13,3

Italija

1683,7

3,1

4,8

Baltarusija

2242,7

4,5

18,8

-17,3

Belgija

1656,3

3,0

1,0

Prancūzija

1779,5

3,6

90,0

-2,7

Baltarusija

1609,6

2,9

32,2

Ukraina

1720,7

3,5

82,1

24,1

Estija

1587,9

2,9

9,1

Švedija

1679,6

3,4

88,6

9,0

Kinija

1215,4

2,2

20,8

Kitos šalys

10635,8

21,4

75,6

-3,7

Kitos šalys

10850,8

19,9

4,8

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija. 

4 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2012 m. sausio–rugpjūčio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

49456,9

100,0

62,3

10,1

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

11644,2

23,5

87,9

2,1

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

3579,1

7,2

20,1

37,3

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

3090,7

6,2

11,8

-15,8

39

Plastikai ir jų gaminiai

3064,6

6,2

78,7

14,4

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

2780,7

5,6

86,3

23,3

31

Trąšos

2412,2

4,9

93,0

4,0

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

2079,6

4,2

36,9

15,6

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

1596,6

3,2

80,1

4,0

04

Pienas ir pieno produktai

1198,4

2,4

95,3

14,1

 

Kita

18010,8

36,6

51,3

15,4

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto prekinė struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2012 m. sausio–rugpjūčio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

30795,6

100,0

3,8

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

10234,9

33,2

-4,8

39

Plastikai ir jų gaminiai

2412,8

7,8

11,1

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

2398,5

7,8

18,6

31

Trąšos

2243,6

7,3

1,2

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

1278,4

4,2

-3,3

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1142,2

3,7

12,5

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

766,9

2,5

7,7

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

718,7

2,3

22,0

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

555,5

1,8

10,1

 

Kita

9044,1

29,4

8,2

6 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2012 m. sausio–rugpjūčio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

54769,1

100,0

6,9

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

18127,4

33,1

7,5

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

4144,1

7,6

-7,3

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

3930,8

7,2

6,2

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

2723,3

5,0

7,5

39

Plastikai ir jų gaminiai

2080,8

3,8

15,3

29

Organiniai chemijos produktai

1684,0

3,1

2,8

30

Farmacijos produktai

1448,8

2,6

4,6

08

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

1090,6

2,0

12,5

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

1075,7

2,0

1,1

 

Kita

18463,6

33,6

9,8

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2007–2012 m. 

 7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai 

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

mln. Lt

2011-08

6026,3

5,4

4135,3

3,8

6800,3

6,6

-774,0

2011-09

6341,7

5,2

4336,7

4,9

7096,9

4,4

-755,2

2011-10

6094,0

-3,9

4028,4

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis