Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Užsienio prekyba 2012 m. birželio mėn.

Spekuliantai.lt | 2012-08-09 | Kitos | perskaitė: 377
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, Užsienio prekyba
Užsienio prekyba 2012 m. birželio mėn. Užsienio prekyba 2012 m. birželio mėn.

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, 2012 m. birželio mėn. eksportuota prekių už 6,4 mlrd. litų, importuota – už 6,9 mlrd. litų. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 3,9 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,5 mlrd. litų.

Per mėnesį (2012 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn.) eksportas padidėjo 20,3 procento. Įtakos tam turėjo padidėjęs naftos produktų (2,9 karto), trąšų (61,4 proc.) eksportas. Importas padidėjo 21,1 procento, tai lėmė 6,3 karto padidėjęs žalios naftos importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 5,5 procento, o importas – 0,6 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 37 procentais, be mineralinių produktų – 9,6 procento.

2012 m. birželio mėn., palyginti su 2011 m. birželio mėn., eksportas padidėjo 5,2 procento. Įtakos tam turėjo padidėjęs katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (37,4 proc.), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (30,8 proc.) eksportas. Importas padidėjo 2,4 procento, tai lėmė padidėjęs valgomųjų daržovių (81 proc.), plastikų ir jų gaminių (18,3  proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 16,6 procento, o importas – 9,5 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 3,6 procento, be mineralinių produktų – padidėjo 14 procentų.

2012 m. sausio–birželio mėn., palyginti su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu, eksportas padidėjo 7,3 procento, importas – 4,6 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 9,7, o importas – 3,9 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 2,7 procento, be mineralinių produktų – 7,7 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 35,6 procento padidėjęs katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių, 22,2 procento – baldų, 15,2 procento – plastikų ir jų gaminių eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų – 61,1 procento, plastikų ir jų gaminių – 13,7, valgomųjų daržovių – 30,6 procento –importas.

2012 m. sausio–birželio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (19 proc.), Latviją (10,6 proc.), Vokietiją (8,3 proc.), Estiją (6,9 proc.), o importavo – iš Rusijos (31 proc.), Vokietijos (9,8 proc.), Lenkijos (9,7 proc.), Latvijos (6 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (11,4 proc.), Jungtinę Karalystę (9,7 proc.), Latviją (9,5 proc.) ir Nyderlandus (9,4 proc.).

2012 m. sausio–birželio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinius produktus (atitinkamai 22,5 ir 33,8 proc.), mašinas ir mechaninius įrenginius, elektros įrangą (11,3 ir 11,9 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkciją (9,8 ir 10,7 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (31,9 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (9,8 proc.), plastikų ir jų gaminių (8,2 proc.). 

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2011 m. sausis–birželis

33183,1

38065,2

-4882,1

  sausis

4964,7

5749,0

-784,3

  vasaris

5158,7

5872,9

-714,2

  kovas

5674,3

6555,5

-881,2

  I ketvirtis

15797,7

18177,3

-2379,6

  balandis

5193,8

6280,6

-1086,8

  gegužė

6122,7

6890,5

-767,8

  birželis

6068,8

6716,7

-647,9

  II ketvirtis

17385,4

19887,9

-2502,5

  2011 m.

69576,8

78812,2

-9235,4

 

 

 

 

2012 m. sausis–birželis

35614,6

39820,9

-4206,3

  sausis

5624,0

6414,9

-790,9

  vasaris

5697,2

6750,4

-1053,2

  kovas

6282,1

7308,5

-1026,4

  I ketvirtis

17603,2

20473,8

-2870,6

  balandis**

6319,8

6797,2

-477,4

  gegužė**

5306,1

5675,2

-369,1

  birželis

6385,4

6874,8

-489,4

  II ketvirtis

18011,4

19347,1

-1335,7

** Patikslinti duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2007–2012 m. sausio–birželio mėn. 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių

Makroekonomikos
kategorijos

Eksportas

Importas

2012 m. sausio–birželio mėn.

2012 m. sausio–birželio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

Iš viso

35614,6

100,0

7,3

39820,9

100,0

4,6

Investicinės prekės

3649,6

10,2

32,3

4376,8

11,0

1,9

Tarpinio vartojimo prekės

18781,5

52,7

10,6

25737,5

64,6

5,4

Vartojimo prekės

9594,2

26,9

13,2

8335,5

20,9

11,1

Benzinas

2571,5

7,2

-10,0

34,0

0,1

-18,9

Lengvieji automobiliai

833,7

2,3

-58,7

1316,7

3,3

-26,9

Kita

184,0

0,5

88,4

20,4

0,1

57,7

 3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis

Eksportas

2012 m. sausio–birželio mėn.

Importas

2012 m. sausio–birželio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

lietuviškos kilmės pre­­kių dalis, proc.

pokytis, paly­gin­­­ti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu lai­kotarpiu, proc.

Iš viso

35614,6

100,0

62,1

7,3

Iš viso

39820,9

100,0

4,6

ES

21934,4

61,6

76,5

10,5

ES

22888,5

57,5

4,7

NVS1

10448,3

29,3

23,6

10,0

NVS1

13991,7

35,1

4,9

ELPA2

792,6

2,2

92,9

11,5

ELPA2

341,4

0,9

17,8

Rusija

6775,0

19,0

15,8

28,2

Rusija

12332,1

31,0

3,5

Latvija

3792,5

10,6

55,4

20,6

Vokietija

3909,3

9,8

0,1

Vokietija

2962,9

8,3

85,0

-2,9

Lenkija

3868,4

9,7

14,0

Estija

2451,4

6,9

71,0

26,7

Latvija

2401,3

6,0

-3,0

Jungtinė Karalystė

2293,1

6,4

93,1

62,3

Nyderlandai

2384,4

6,0

18,4

Nyderlandai

2182,7

6,1

95,5

15,9

Švedija

1333,5

3,3

0,2

Lenkija

2076,0

5,8

48,9

-15,1

Italija

1238,8

3,1

3,0

Baltarusija

1564,1

4,4

18,2

-33,6

Belgija

1220,3

3,1

-0,7

Prancūzija

1272,3

3,6

90,9

-0,7

Estija

1117,2

2,8

3,9

Švedija

1246,3

3,5

89,1

7,4

Baltarusija

1105,6

2,8

29,8

Ukraina

1168,0

3,3

80,8

32,4

Prancūzija

897,3

2,3

-11,2

Kitos šalys

7830,1

22,1

76,1

-6,1

Kitos šalys

8012,7

20,1

4,6

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija. 

4 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2012 m. sausio–birželio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

35614,6

100,0

62,1

7,3

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

7905,3

22,2

88,4

-0,5

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2534,4

7,1

20,9

35,6

39

Plastikai ir jų gaminiai

2261,4

6,3

79,7

15,2

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

2241,7

6,3

13,4

-28,3

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

2008,9

5,6

87,0

22,2

31

Trąšos

1772,1

5,0

93,3

2,4

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

1504,0

4,2

37,3

12,7

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

1213,8

3,4

80,5

5,6

04

Pienas ir pieno produktai

830,7

2,3

95,0

10,9

 

Kita

13342,3

37,6

50,7

14,3

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto prekinė struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2012 m. sausio–birželio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

22120,9

100,0

2,7

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

6991,8

31,6

-6,9

39

Plastikai ir jų gaminiai

1802,9

8,2

12,7

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

1748,5

7,9

17,6

31

Trąšos

1653,6

7,5

0,7

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

977,7

4,4

-1,9

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės
kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

789,1

3,6

9,2

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

561,3

2,5

4,1

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

528,6

2,4

16,7

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

437,0

2,0

15,3

 

Kita

6630,4

29,9

6,7

6 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2012 m. sausio–birželio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

39820,9

100,0

4,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

12928,1

32,5

5,7

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

3069,8

7,7

-13,0

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2820,1

7,1

3,0

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

1904,4

4,8

-0,2

39

Plastikai ir jų gaminiai

1519,7

3,8

13,7

29

Organiniai chemijos produktai

1221,7

3,1

1,6

30

Farmacijos produktai

1115,1

2,8

5,6

08

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

831,5

2,1

14,6

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

792,9

2,0

-1,3

 

Kita

13617,6

34,1

8,7

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2007–2012 m. 

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai 

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

mln. Lt

2011-06

6068,8

-0,9

3996,2

0,5

6716,7

-2,5

-647,9

2011-07

5716,1

-5,8

3984,2

-0,3

6381,6

-5,0

-665,5

2011-08

6026,3

5,4

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis