Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Užsienio prekyba 2012 m. sausio mėn.

Spekuliantai.lt | 2012-03-13 | Kitos | perskaitė: 596
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, užsienio prekyba
Užsienio prekyba 2012 m. sausio mėn. Užsienio prekyba 2012 m. sausio mėn.

Per mėnesį lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 2,2 procento

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2012 m. sausio mėn. eksportuota prekių už 5,6 mlrd. litų, importuota – už 6,4 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,8 mlrd. litų.

Per mėnesį (2012 m. sausio mėn., palyginti su 2011 m. gruodžio mėn.) eksportas sumažėjo 6,7 procento, įtakos tam turėjo sumažėjęs katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (34,6 proc.), antžeminio transporto priemonių (35,1 proc.) eksportas. Importas sumažėjo 1 procentu – tai lėmė 33,3 procento smukęs mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių, 22,2 procento – elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 11,8 procento, o importas – 15,3 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 2,2 procento, be mineralinių produktų – sumažėjo 2,4 procento.

2012 m. sausio mėn., palyginti su 2011 m. sausio mėn., eksportas išaugo 13,3 procento, įtakos tam turėjo padidėjęs naftos produktų (12,8 proc.), katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (45,8 proc.) eksportas. Importas išaugo 11,8 procento, tai lėmė padidėjęs mineralinių produktų (22,1 proc.), plastikų ir jų gaminių (14,5 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 13,7, o importas – 5,1 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 8,2 procento, be mineralinių produktų – 9 procentais.

2012 m. sausio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (14,1 proc.), Jungtinę Karalystę (10,6 proc.), Latviją (10 proc.), Nyderlandus (8,8 proc.), o importavo – iš Rusijos (40,5 proc.), Lenkijos (8,5 proc.), Vokietijos (7,9 proc.) ir Nyderlandų (5,1 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Jungtinę Karalystę (14,8 proc.), Nyderlandus (12,4 proc.), Vokietiją (10 proc.), Latviją (8,1 proc.).

2012 m. sausio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (eksportavo –28,4 proc., importavo – 43 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,6 ir 9,8 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (9,2 ir 9,7 proc.). Daugiausia eksportuota šių lietuviškos kilmės prekių – mineralinių produktų (38,1 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,4 proc.), baldų (7,1 proc.).

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2012 m.

 

 

 

sausis

5616,4

6398,9

-782,5

 

 

 

 

2011 m.

69642,5

78159,9

-8517,4

sausis

4958,5

5724,8

-766,3

vasaris

5161,5

5779,0

-617,5

kovas

5664,5

6528,1

-863,6

I ketvirtis

15784,5

18032,0

-2247,5

balandis

5201,5

6315,8

-1114,3

gegužė

6123,5

6880,5

-757,0

birželis

6082,0

6682,8

-600,8

II ketvirtis

17407,0

19879,2

-2472,2

liepa

5711,0

6352,8

-641,8

rugpjūtis

6036,4

6677,5

-641,1

rugsėjis

6408,2

6850,4

-442,2

III ketvirtis

18155,6

19880,8

-1725,2

spalis

6090,3

6927,0

-836,7

lapkritis

6186,0

6975,6

-789,6

gruodis

6019,2

6465,4

-446,2

IV ketvirtis

18295,5

20368,0

-2072,5

Negalutiniai duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2007–2012 m. sausio mėn. 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių

Makroekonomikos kategorijos

2012 m. sausio mėn.

eksportas

importas

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

eksportas

importas

Iš viso

5616,4

100,0

6398,9

100,0

13,3

11,8

Investicinės prekės

459,6

8,2

519,4

8,1

48,2

9,9

Tarpinio vartojimo prekės

3227,0

57,5

4512,5

70,5

18,0

14,0

Vartojimo prekės

1382,2

24,6

1195,5

18,7

8,7

12,0

Benzinas

440,3

7,8

0,5

0,0

-5,6

-97,4

Lengvieji automobiliai

86,9

1,5

170,0

2,7

-46,4

-17,3

Kita

20,4

0,4

1,0

0,0

-

-

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis

Eksportas

2012 m. sausio mėn.

Importas

2012 m. sausio mėn.

vertė, mln. Lt

lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

Iš viso

5616,4

68,9

100,0

13,3

Iš viso

6398,9

100,0

11,8

ES

3810,2

79,8

67,8

16,8

ES

3097,8

48,4

7,1

NVS1

1294,2

29,6

23,0

18,2

NVS1

2814,4

44,0

19,6

ELPA2

116,7

92,9

2,1

0,3

ELPA2

58,3

0,9

94,9

Rusija

790,5

16,5

14,1

26,4

Rusija

2590,6

40,5

19,2

Jungtinė Karalystė

593,2

96,4

10,6

2,0 k.

Lenkija

542,9

8,5

29,1

Latvija

560,3

56,0

10,0

30,4

Vokietija

507,7

7,9

5,8

Nyderlandai

495,5

96,8

8,8

51,5

Nyderlandai

327,2

5,1

17,2

Vokietija

457,6

84,6

8,1

1,0

Latvija

324,6

5,1

-5,6

Estija

326,0

67,0

5,8

17,8

Belgija

175,4

2,7

-0,8

Lenkija

305,7

53,5

5,4

2,9

Švedija

173,4

2,7

-1,1

Prancūzija

271,5

92,3

4,8

-30,2

Kinija

158,9

2,5

16,9

Ukraina

224,5

85,0

4,0

69,6

Baltarusija

153,7

2,4

57,1

Švedija

206,3

89,3

3,7

15,3

Estija

145,8

2,3

-6,2

Baltarusija

177,1

21,9

3,2

-26,0

Italija

141,3

2,2

-1,5

Kitos šalys

1208,2

78,0

21,5

-

Kitos šalys

1157,4

18,1

-

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija.

4 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2012 m. sausio mėn.

vertė, mln. Lt

lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

5616,4

68,9

100,0

13,3

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

1589,9

92,4

28,3

12,2

31

Trąšos

360,9

93,3

6,4

26,4

39

Plastikai ir jų gaminiai

331,1

83,6

5,9

14,6

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

308,3

89,2

5,5

25,2

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

301,4

25,9

5,4

45,8

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

240,9

17,6

4,3

-20,7

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

215,5

37,4

3,8

14,9

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

188,7

79,2

3,4

5,6

 

Kita

2079,7

56,0

37,0

-

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto prekinė struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2012 m. sausio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

3871,5

100,0

8,2

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

1468,4

37,9

6,7

31

Trąšos

336,6

8,7

23,1

39

Plastikai ir jų gaminiai

276,7

7,1

12,8

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

275,1

7,1

19,2

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

149,5

3,9

-5,2

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

140,1

3,6

35,2

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

80,6

2,1

-1,0

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

78,1

2,0

33,1

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

76,4

2,0

18,3

 

Kita

990,0

25,6

-

6 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2012 m. sausio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

6398,9

100,0

11,8

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

2673,4

41,8

21,3

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

372,3

5,8

-11,1

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

342,7

5,4

-0,5

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

278,8

4,4

-7,8

29

Organiniai chemijos produktai

209,4

3,3

12,9

39

Plastikai ir jų gaminiai

196,0

3,1

14,5

30

Farmacijos produktai

180,2

2,8

6,8

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

127,0

2,0

-6,1

08

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

124,6

1,9

18,9

 

Kita

1894,5

29,5

-

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2007–2011 m. 

7 lentelė. Eksporto ir importo pokyčiai 

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

mln. Lt

2011-01

4958,5

-8,4

3578,7

2,9

5724,8

-4,4

-766,3

2011-02

5161,5

4,1

3431,7

-4,1

5779,0

0,9

-617,5

2011-03

5664,5

9,7

3441,2

0,3

6528,1

13,0

-863,6

2011-04

5201,5

-8,2

3109,6

-9,6

6315,8

-3,3

-1114,3

2011-05

6123,5

17,7

3980,5

28,0

6880,5

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis