Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Užsienio prekyba 2011 m

Spekuliantai.lt | 2012-02-13 | Kitos | perskaitė: 443
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, eksportas, importas
Užsienio prekyba 2011 m Užsienio prekyba 2011 m

2011 m. gruodžio mėn. eksportas sumažėjo 2,7, importas – 7,3 procento

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2011 m. gruodžio mėn. eksportuota prekių už 6 mlrd. litų, importuota – už 6,5 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,5 mlrd. litų. Prekybos su ES valstybėmis statistika buvo patikslinta gavus PVM deklaracijų duomenis.

2011 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., eksportas sumažėjo 2,7 procento, įtakos tam turėjo 9 procentais sumažėjęs naftos produktų, 37,1 procento – javų, 10 procentų – baldų eksportas. Importas sumažėjo 7,3 procento – tai lėmė 25,3 procento kritęs žalios naftos, 11,3 procento – elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas pasikeitė nežymiai, o importas sumažėjo 3,8 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 6 procentais, be mineralinių produktų – 3,6 procento.

2011 m. gruodžio mėn., palyginti su 2010 m. gruodžio mėn., eksportas išaugo 11,2 procento, įtakos tam turėjo padidėjęs naftos produktų (15,9 proc.), katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (34,8 proc.) eksportas. Importas išaugo 8 procentais, tai lėmė padidėjęs mineralinių produktų (5,1 proc.), katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (19,5 proc.), trąšų (2,2 karto) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 10,4, o importas – 9,5 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 8,9 procento, be mineralinių produktų – 9,2 procento.

2011 m., palyginti su 2010 m., eksportas išaugo 28,9, importas – 28,2 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų (40,2 proc.), antžeminio transporto priemonių (42,6 proc.) ir trąšų (61,2 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (30,2 proc.), antžeminio transporto priemonių (48,5 proc.) bei katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (31,3 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 25,5 procento, importas – 24,8 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 25,2 procento, be mineralinių produktų – 20,4 procento.

2011 m. svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės buvo Rusija (16,6 proc.), Latvija (10,2 proc.), Vokietija (9,3 proc.) ir Lenkija (7 proc.), o importo – Rusija (32,8 proc.), Vokietija (9,7 proc.), Lenkija (9,1 proc.) ir Latvija (6,6 proc.).

2011 m. didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudarė mineralinių produktų (25,6 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (10,3 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (9,2 proc.) eksportas. Didžiausią importo dalį sudarė mineralinių produktų (35,1 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (12,2 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,4 proc.) importas.

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2011 m.

69642,5

78159,9

-8517,4

sausis

4958,5

5724,8

-766,3

vasaris

5161,5

5779,0

-617,5

kovas

5664,5

6528,1

-863,6

I ketvirtis

15784,5

18032,0

-2247,5

balandis

5201,5

6315,8

-1114,3

gegužė

6123,5

6880,5

-757,0

birželis

6082,0

6682,8

-600,8

II ketvirtis

17407,0

19879,2

-2472,2

liepa

5711,0

6352,8

-641,8

rugpjūtis

6036,4

6677,5

-641,1

rugsėjis

6408,2

6850,4

-442,2

III ketvirtis

18155,6

19880,8

-1725,2

spalis**

6090,3

6927,0

-836,7

lapkritis**

6186,0

6975,6

-789,6

gruodis

6019,2

6465,4

-446,2

IV ketvirtis

18295,5

20368,0

-2072,5

 

 

 

 

2010 m.

54038,8

60952,8

-6914,0

I ketvirtis

10519,1

12046,0

-1526,9

II ketvirtis

13090,8

14609,8

-1519,0

III ketvirtis

14405,3

16486,4

-2081,1

gruodis

5414,9

5985,5

-570,6

IV ketvirtis

16023,6

17810,6

-1787,0

** Patikslinti duomenys.
Negalutiniai duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2006–2011 m. 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių

Makroekonomikos kategorijos

2011 m.

eksportas

importas

pokytis, palyginti su 2010 m., proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

eksportas

importas

Iš viso

69642,5

100,0

78159,9

100,0

28,9

28,2

Investicinės prekės

6419,8

9,2

8573,3

11,0

21,2

35,4

Tarpinio vartojimo prekės

36145,6

51,9

51085,3

65,4

33,0

30,5

Vartojimo prekės

17907,0

25,7

15369,1

19,7

18,9

16,0

Benzinas

6197,2

8,9

65,9

0,1

34,4

-43,7

Lengvieji automobiliai

2687,6

3,9

3033,5

3,9

56,5

45,4

Kita

285,4

0,4

32,8

0,0

-

-

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis

Eksportas

2011 m.

Importas

2011 m.

vertė, mln. Lt

lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m., proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m., proc.

Iš viso

69642,5

65,9

100,0

28,9

Iš viso

78159,9

100,0

28,2

ES

42766,3

78,8

61,4

29,8

ES

43668,4

55,9

26,6

NVS1

19309,5

26,7

27,7

32,3

NVS1

28632,1

36,6

31,6

ELPA2

1584,7

93,1

2,3

-4,1

ELPA2

594,0

0,8

49,0

Rusija

11537,1

20,0

16,6

36,4

Rusija

25649,8

32,8

29,0

Latvija

7118,3

54,8

10,2

40,7

Vokietija

7616,5

9,7

18,5

Vokietija

6474,6

87,1

9,3

21,2

Lenkija

7136,9

9,1

31,8

Lenkija

4863,7

68,7

7,0

16,4

Latvija

5187,4

6,6

34,6

Estija

4624,2

69,5

6,6

69,6

Nyderlandai

3861,7

4,9

42,0

Nyderlandai

4266,3

95,3

6,1

42,1

Švedija

2611,7

3,3

30,6

Baltarusija

3606,6

14,0

5,2

27,0

Italija

2470,1

3,2

22,6

Jungtinė Karalystė

2886,8

92,4

4,1

8,6

Belgija

2449,0

3,1

23,0

Prancūzija

2875,5

92,1

4,1

60,5

Estija

2193,0

2,8

25,8

Švedija

2484,3

91,6

3,6

27,2

Baltarusija

1919,7

2,5

85,1

Ukraina

2306,6

81,4

3,3

18,0

Prancūzija

1899,4

2,4

20,3

Kitos šalys

16598,5

80,9

23,9

-

Kitos šalys

15164,7

19,6

-

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija. 

4 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m.

vertė, mln. Lt

lietuviškos kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, paly­ginti su 2010 m., proc.

 

Iš viso

69642,5

65,9

100,0

28,9

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

17649,7

93,3

25,3

39,7

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

4988,1

11,3

7,2

42,6

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

4277,8

21,3

6,1

34,3

39

Plastikai ir jų gaminiai

4037,5

80,7

5,8

16,6

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

3562,5

88,5

5,1

23,9

31

Trąšos

3356,4

95,9

4,8

61,2

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

2906,2

38,0

4,2

18,2

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

2321,6

84,6

3,3

24,5

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1673,0

96,6

2,4

16,1

 

Kita

24869,7

54,8

35,8

-

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto prekinė struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

45883,5

100,0

25,2

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

16470,1

35,9

34,5

39

Plastikai ir jų gaminiai

3259,3

7,1

19,4

31

Trąšos

3219,8

7,0

63,4

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

3152,1

6,9

20,6

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

1963,2

4,3

24,2

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1616,4

3,5

17,5

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

1105,2

2,4

16,9

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

909,1

2,0

16,2

24

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

888,7

1,9

44,5

 

Kita

13299,6

29,0

-

6 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis