Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Darbo sąnaudų indeksas trečiąjį 2011 m. ket

Spekuliantai.lt | 2011-12-15 | Kitos | perskaitė: 1966
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, darbo sąnaudos
Darbo sąnaudų indeksas trečiąjį 2011 m. ket Darbo sąnaudų indeksas trečiąjį 2011 m. ket

Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos trečiąjį 2011 m. ketvirtį padidėjo 1,9 procento

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad trečiąjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su antruoju 2011 m. ketvirčiu, vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse, įskaitant ir individualiąsias, pašalinus sezono įtaką, padidėjo 1,9 procento, iš jų verslo įmonėse – 2,3 procento.

Darbo sąnaudos augo beveik visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, labiausiai – nekilnojamojo turto operacijų (6,2 %), žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (5,4 %), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (4,6 %) ir statybos (4,5 %) įmonėse. 

1 pav. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pagal ekonominės veiklos rūšis trečiąjį 2011 m. ketvirtį
Pokytis, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, pašalinus sezono įtaką
Procentais

Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

B–S – pramonė, statyba ir paslaugos

B–N – verslas

B – kasyba ir karjerų eksploatavimas

C – apdirbamoji gamyba

D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F – statyba

G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H – transportas ir saugojimas

I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J – informacija ir ryšiai

K – finansinė ir draudimo veikla

L – nekilnojamojo turto operacijos

M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N – administracinė ir aptarnavimo veikla

O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

P – švietimas

Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S – kita aptarnavimo veikla

Per metus (trečiąjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su trečiuoju 2010 m. ketvirčiu) vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse padidėjo 3,8 procento (antrąjį 2011 m. ketvirtį – 2,4 %), iš jų verslo įmonėse – 3,9 procento. 

2 pav. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos 2005–2011 m. ketvirčiais
Pokytis, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus kitimo įtaką
Procentais

Per metus darbo sąnaudos augo beveik visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, labiausiai – informacijos ir ryšių (10,8 %), žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (7,9 %), kitos aptarnavimo veiklos (7,3 %) ir finansinės ir draudimo veiklos (7,1 %) įmonėse. 

3 pav. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pagal ekonominės veiklos rūšis trečiąjį 2011 m. ketvirtį
Pokytis, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus kitimo įtaką
Procentais

Vienos dirbtos valandos bruto darbo užmokestis pinigais ir išmokos natūra pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse per metus padidėjo 3,8 procento, iš jų verslo įmonėse – 4,1 procento, o kitos darbo sąnaudos (socialiniai darbdavio įnašai (įmokos) padidėjo atitinkamai 3,7 ir 3,4 procento.

 

1 lentelė. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pagal ekonominės veiklos rūšis 2009–2011 m. ketvirčiais
Pokytis, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus kitimo įtaką
Procentais

 

2009

2010

2011

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

B–S

3,2

-2,8

-7,2

-10,7

-10,4

-7,2

-2,7

0,7

0,8

2,4

3,8

B–N

2,1

-5,8

-10,9

-10,8

-10,9

-6,9

-1,7

0,5

1,2

2,6

3,9

B

5,1

-7,7

-19,7

-16,1

-11,4

-12,3

-1,3

4,0

-8,5

1,6

0,7

C

4,2

-3,4

-9,6

-10,1

-6,6

-5,5

0,5

2,8

1,3

3,3

4,1

D

7,1

0,0

-5,5

-4,1

-1,6

0,6

-0,4

8,2

-2,7

-3,7

2,6

E

2,7

-4,5

-7,6

-9,0

-3,5

-2,2

-1,2

-1,1

-5,8

-5,0

-1,8

F

-6,9

-19,2

-25,1

-19,7

-21,7

-14,4

-7,1

-4,8

-3,6

1,0

4,4

G

0,6

-5,9

-10,4

-10,6

-12,9

-7,7

-2,3

-1,1

3,1

2,1

1,9

H

3,3

-3,5

-8,2

-8,2

-9,5

-6,4

-1,8

4,0

3,8

4,5

5,4

I

0,1

-4,6

-11,6

-12,0

-10,3

-5,4

-3,5

-3,5

-2,0

-0,1

4,6

J

8,3

2,3

-1,0

-5,4

-1,1

-2,2

2,8

4,9

4,7

12,1

10,8

K

6,6

-1,9

-4,7

-8,5

-16,1

-4,9

-4,0

-1,7

4,6

4,0

7,1

L

-4,0

-10,1

-13,5

-14,8

-9,1

-6,5

-1,4

-1,7

-0,7

-0,4

5,7

M

8,8

1,7

-6,4

-7,6

-4,3

-4,7

0,0

0,7

-1,6

0,7

1,3

N

10,1

2,2

-0,8

-5,3

-13,9

-14,3

-11,8

-8,1

-0,5

2,1

3,3

O

-3,3

-4,8

-8,5

-19,3

-10,4

-8,4

-7,4

0,6

-0,2

1,9

5,3

P

14,6

17,2

11,7

-1,9

-6,4

-6,9

-4,3

2,4

-0,3

1,0

0,3

Q

11,5

1,1

-6,9

-10,4

-10,8

-9,1

-5,8

2,8

1,8

4,1

7,9

R

0,1

0,4

-0,4

-10,5

-5,9

-7,4

-7,8

-0,7

-3,9

-1,8

-1,3

S

-21,9

-18,2

-8,6

-11,9

4,0

-0,3

0,4

5,0

3,2

5,0

7,3

2 lentelė. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pagal darbo sąnaudų elementus ir
ekonominės veiklos rūšis trečiąjį 2009–2011 m. ketvirtį
Pokytis, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus kitimo įtaką
Procentais

 

2009 m. III ketv.

2010 m. III ketv.

2011 m. III ketv.

Darbo
są­nau­dos

iš jų

Darbo
są­nau­dos

iš jų

Darbo
są­nau­dos

iš jų

bruto dar­bo už­mo­kes­tis pi­ni­gais ir iš­mo­kos na­tū­ra

kitos darbo są­nau­dos

bruto dar­bo už­mo­kes­tis pi­ni­gais ir iš­mo­kos na­tū­ra

kitos darbo są­nau­dos

bruto dar­bo už­mo­kes­tis pi­ni­gais ir iš­mo­kos na­tū­ra

kitos darbo są­nau­dos

B–S

-7,2

-7,6

-6,2

-2,7

-2,3

-3,9

3,8

3,8

3,7

B–N

-10,9

-11,5

-9,6

-1,7

-1,5

-2,5

3,9

4,1

3,4

B

-19,7

-19,0

-21,4

-1,3

-0,3

-4,0

0,7

0,0

2,6

C

-9,6

-9,8

-9,2

0,5

0,8

-0,3

4,1

5,5

0,3

D

-5,5

-2,6

-12,7

-0,4

-0,5

-0,1

2,6

2,1

4,1

E

-7,6

-7,5

-7,9

-1,2

-0,8

-2,2

-1,8

-1,5

-2,6

F

-25,1

-26,1

-22,6

-7,1

-6,8

-7,7

4,4

5,5

1,8

G

-10,4

-10,6

-9,9

-2,3

-1,7

-3,8

1,9

2,0

1,4

H

-8,2

-9,9

-5,5

-1,8

-3,1

0,3

5,4

4,2

7,2

I

-11,6

-11,3

-12,4

-3,5

-3,4

-3,7

4,6

5,1

3,1

J

-1,0

-1,8

1,5

2,8

3,7

0,3

10,8

11,0

10,4

K

-4,7

-7,5

3,5

-4,0

-3,0

-6,7

7,1

7,1

7,0

L

-13,5

-13,8

-12,4

-1,4

0,4

-6,6

5,7

4,8

8,2

M

-6,4

-7,3

-4,0

0,0

0,2

-0,8

1,3

1,3

1,1

N

-0,8

-1,0

-0,3

-11,8

-9,8

-17,1

3,3

1,7

7,9

O

-8,5

-9,0

-7,1

-7,4

-5,1

-13,9

5,3

4,7

6,8

P

11,7

11,3

12,7

-4,3

-4,1

-5,1

0,3

-0,1

1,7

Q

-6,9

-7,3

-5,7

-5,8

-5,7

-6,0

7,9

8,2

7,0

R

-0,4

-0,5

-0,1

-7,8

-7,7

-7,9

-1,3

-0,6

-3,2

S

-8,6

-8,1

-10,1

0,4

0,1

1,1

7,3

7,4

6,9

3 lentelė. Vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pagal ekonominės veiklos rūšis 2009–2011 m. ketvirčiais
Litais

 

2009

2010

2011

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

B–S

19,90

19,76

20,33

18,08

18,13

18,29

19,61

18,20

18,12

18,71

20,21

B–N

19,71

18,98

18,53

17,82

17,85

17,59

18,11

17,84

17,86

18,07

18,71

B

25,57

23,47

20,86

22,52

22,65

20,58

20,58

23,42

20,72

20,92

20,72

C

18,37

18,08

17,89

16,91

17,29

16,96

17,98

17,38

17,38

17,65

18,71

D

26,13

28,00

29,87

26,32

25,84

28,03

29,75

28,48

25,01

27,12

30,53

E

17,50

17,59

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis