Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Tiesioginės užsienio investicijos 2011 m. antrąjį ketvirtį

Spekuliantai.lt | 2011-10-05 | Kitos | perskaitė: 1043
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, TUI
Tiesioginės užsienio investicijos 2011 m. antrąjį ketvirtį Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos bankas skelbia bendrą pranešimą spaudai apie tiesiogines užsienio investicijas (TUI) Lietuvoje ir Lietuvos ti

Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos bankas skelbia bendrą pranešimą spaudai apie tiesiogines užsienio investicijas (TUI) Lietuvoje ir Lietuvos tiesiogines investicijas (TI) užsienyje.

Išankstiniais duomenimis, 2011 m. antrąjį ketvirtį TUI srautas Lietuvoje sudarė 1,2 mlrd. litų (4,3 proc. BVP). Palyginti su 2011 m. pirmuoju ketvirčiu, TUI įplaukos Lietuvoje padidėjo 202,8 mln. litų, arba 21,1 procento, o palyginti su 2010 m. antruoju ketvirčiu (tuomet buvo TUI nutekėjimas), – 1,5 mlrd. litų. TUI įplaukų padidėjimą Lietuvoje lėmė kito kapitalo srauto padidėjimas ir neigiamo reinvesticijų srauto sumažėjimas.

Per šių metų pirmąjį pusmetį TUI įplaukų srautas Lietuvoje sudarė 2,1 mlrd. litų, o per paskutinius keturis ketvirčius (2010 m. III ketv.–2011 m. II ketv.) – 4,5 mlrd. litų, arba 4,5 procento BVP. Didžiąją šio srauto dalį (2,4 mlrd. Lt) sudarė kito kapitalo (daugiausia iš tiesioginio investuotojo gautos paskolos) srautas; reinvesticijų srautas – 1,5 mlrd. litų, o investicijos į akcinį kapitalą – 614,1 mln. litų.

2011 m. antrąjį ketvirtį Lietuvoje daugiausia investavo Lenkijos (1 mlrd. Lt), Švedijos (683.2 mln. Lt), Estijos (292.8 mln. Lt) ir Suomijos (93,4 mln. Lt) investuotojai, o daugiausia investuota į apdirbamosios gamybos veiklos rafinuotų naftos ir chemijos produktų gamybą (913,7 mln. Lt) bei kitų transporto priemonių ir įrangos gamybą (79,1 mln. Lt), finansų ir draudimo veiklą (291,1 mln. Lt), statybos veiklą (93,7 mln. Lt) ir profesinę, mokslinę ir techninę veiklą (66,2 mln. Lt).

Lietuvos TI užsienyje srautas šių metų antrąjį ketvirtį buvo teigiamas (131,2 mln. Lt), t. y. Lietuvos TI užsienyje didėjo. 2011 m. pirmąjį ketvirtį nustatytas Lietuvos TI užsienyje mažėjimas; neigiamas srautas sudarė (–35,1 mln. Lt), o 2010 m. antrąjį ketvirtį buvo (–32,3 mln. Lt).

Per šių metų pirmąjį pusmetį Lietuvos TI užsienyje padaugėjo; jų srautas sudarė 96,2 mln. litų, o per keturis ketvirčius (2010 m. III ketv.–2011 m. II ketv.) – 341,8 mln. litų. Per šiuos ketvirčius investicijų srautas į akcinį kapitalą sudarė 345,2 mln. litų, kito kapitalo srautas – 9,8 mln. litų, o reinvesticijų srautas užsienyje buvo neigiamas (–13,2 mln. Lt).

2011 m. antrąjį ketvirtį Lietuvos investuotojai daugiausia investavo Nyderlanduose (47,6 mln. Lt), Lenkijoje (43,3 mln. Lt), Estijoje (24,9  mln. Lt) ir Rusijoje (23,1 mln. Lt), o sparčiausiai Lietuvos TI užsienyje nutekėjo iš Kipro (–52,4 mln. Lt). Daugiausia Lietuvos investuotojai užsienyje investavo į nekilnojamojo turto operacijų veiklą (74,5 mln. Lt), apdirbamąją gamybą (38,1 mln. Lt) bei transporto ir saugojimo veiklą (13,9 mln. Lt).

Įvertinus TUI Lietuvoje ir Lietuvos TI užsienyje srautus, 2011 m. antrojo ketvirčio grynasis TUI įplaukų srautas sudarė 1 mlrd. litų, arba 3,8 procento BVP, o pirmojo pusmečio – 2 mlrd. litų, arba 4 procentus BVP

1 lentelė. Tiesioginių užsienio investicijų srautai
Mln. litų

 

TUI Lietuvoje

Lietuvos TI užsienyje

2011 m. I pusm..

2010 m. I pusm..

2011 m. I pusm.

2010 m. I pusm.

Iš viso

2 126,65

–446,01

96,17

–39,60

Akcinis kapitalas

156,19

218,61

118,88

–10,53

Reinvesticijos

648,62

–1 368,99

15,49

31,55

Kitas kapitalas

1 321,84

704,37

–38,20

–60,62

1 pav. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 

2011 m. birželio 30 d. sukauptosios TUI Lietuvoje sudarė 36 964,3 mln. litų (10 706 mln. eurų). Per šių metų antrąjį ketvirtį jų suma Lietuvoje padidėjo 1,5 mlrd. litų (4,3 proc.). Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 11 513 litų (3 334 eurai) TUI (2010 m. gruodžio 31 d. – 10 958 Lt TUI). Sukauptųjų TUI sumos padidėjimą lėmė TUI kito kapitalo įplaukos.

Lietuvoje daugiausia yra investavę Lenkijos investuotojai – 5 136,7 mln. litų (13,9 proc.), Švedijos – 4 464,4 mln. litų (12,1 proc.), Vokietijos – 3 874,1 mln. litų (10,5 proc.), Nyderlandų – 3 506,4 mln. litų (9,5 proc.), Rusijos – 2 441,5 mln. litų (6,6 proc.) ir Estijos – 2 428,8 mln. litų (6,5 proc. visų TUI) investuotojai. Sukauptosios TUI Lietuvoje iš 27 ES valstybių narių sudarė 28 807,2 mln. litų (77,9 proc.), iš NVS šalių – 2 631,4 mln. litų (7,1 proc. visų TUI).

2 lentelė. Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos pagal šalis investuotojas 

 

2011–06–30

2010–12–31

mln. Lt

proc.

pokytis, proc.

mln. Lt

proc.

Iš viso

36 964,34

100,0

4,0

35 553,05

100,0

Lenkija

5 136,72

13,9

26,7

4 054,89

11,4

Švedija

4 464,41

12,1

41,7

3 149,56

8,9

Vokietija

3 874,14

10,5

–0,8

3 903,97

11,0

Nyderlandai

3 506,41

9,5

12,4

3 120,36

8,8

Rusija

2 441,53

6,6

–15,9

2 901,69

8,2

Estija

2 428,77

6,5

11,4

2 181,03

6,1

Suomija

1 906,28

5,2

12,0

1 702,04

4,8

Norvegija

1 885,33

5,1

58,9

1 186,35

3,3

Danija

1 881,09

5,1

–49,0

3 690,83

10,4

Kipras

1 260,48

3,4

14,8

1 098,15

3,1

Latvija

1 220,46

3,3

–10,6

1 364,47

3,8

Kitos šalys

6 958,72

18,8

–3,3

7 199,71

20,2

 

2011 m. birželio 30 d. duomenimis, daugiausia investuota į apdirbamąją gamybą – 30,5 procento, didmeninę ir mažmeninę prekybą; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą – 13,6, finansinę ir draudimo veiklą – 11,8, nekilnojamojo turto operacijų veiklą – 11,8, informacijos ir ryšių veiklą – 10,1 procento visų TUI. Apdirbamojoje gamyboje daugiausia investuota į rafinuotų naftos ir chemijos produktų gamybą – 6 523,8 mln. litų (57,9 proc.), maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybą – 1 289,6 mln. litų (11,4 proc. visų apdirbamosios gamybos TUI).

3 lentelė. Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos pagal ekonominės veiklos rūšis 

 

2011–06–30

2010–12–31

mln. Lt

proc.

pokytis, proc.

mln. Lt

proc.

Iš viso

36 964,34

100,0

4,0

35 553,05

100,0

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

327,25

0,9

2,7

318,71

0,9

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

172,22

0,5

5,0

164,02

0,5

Apdirbamoji gamyba

11 264,07

30,5

13,3

9 942,20

28,0

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

2 810,72

7,6

-8,7

3 077,51

8,6

Statyba

1 092,06

2,9

2,0

1 070,95

3,0

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

5 038,51

13,6

5,9

4 756,12

13,4

Transportas ir saugojimas

818,33

2,2

5,1

778,92

2,2

Informacija ir ryšiai

3 723,85

10,1

–2,0

3 799,14

10,7

Finansinė ir draudimo veikla

4 358,47

11,8

–1,2

4 410,63

12,4

Nekilnojamojo turto operacijos

4 343,37

11,8

–1,8

4 424,20

12,4

Kitos veiklos rūšys

2 301,22

6,2

8,4

2 123,07

6,0

Nekilnojamojo turto įsigijimas ir pardavimas

714,27

1,9

3,9

687,58

1,9

2 pav. Lietuvos tiesioginės investicijos užsienyje 

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje 2011 m. birželio 30 d. sudarė 5 338,1 mln. litų (1 546,0 mln. eurų). Per 2011 m. antrąjį ketvirtį jų suma užsienyje padidėjo 55,5 mln. litų, arba 1,1 procento.

Daugiausia investuota Nyderlanduose – 1 554,2 mln. litų (29,1 proc.), Latvijoje – 1 041,2 mln. litų (19,5 proc.), Lenkijoje – 459,9 mln. litų (8,6 proc.), Rusijoje – 406,3 mln. litų (7,6 proc.) ir Kipre – 350,6 mln. litų (6,6 proc. visų Lietuvos TI užsienyje).

4 lentelė. Lietuvos sukauptosios tiesioginės investicijos užsienyje pagal šalis 

 

2011–06–30

2010–12–31

mln. Lt

proc.

pokytis, proc.

mln. Lt

proc.

Iš viso

5 338,10

100,0

–1,6

5 424,68

100,0

Nyderlandai

1 554,20

29,1

11,0

1 399,78

25,8

Latvija

1 041,22

19,5

1,9

1 021,74

18,8

Lenkija

459,90

8,6

7,6

427,37

7,9

Rusija

406,26

7,6

–0,9

409,91

7,6

Kipras

350,55

6,6

–37,9

564,76

10,4

Ukraina

331,86

6,2

–1,3

336,31

6,2

Jungtinė Karalystė

303,34

5,7

1,1

299,97

5,5

Danija

211,12

4,0

0,0

211,12

3,9

Baltarusija

190,99

3,6

–6,8

204,85

3,8

Kitos šalys

488,66

9,1

–11,0

548,87

10,1

Daugiausia Lietuvos įmonės užsienyje yra investavusios į profesinę, mokslinę ir techninę veiklą – 1 565,4 mln. litų (29,3 proc.), nekilnojamojo turto operacijų veiklą – 998,8 mln. litų (18,7 proc.), didmeninę ir mažmeninę prekybą; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą – 795,4 mln. litų (14,9 proc.), apdirbamąją gamybą – 687,6 mln. litų (12,9 proc.), finansinę ir draudimo veiklą – 559,4 mln. litų (10,5 proc. visų Lietuvos TI užsienyje).

Apdirbamojoje gamyboje daugiausia investuota į pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybą – 42,6 procento, maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamybą – 17,4 ir guminių ir plastikinių gaminių gamybą – 15,8 procento visų apdirbamosios gamybos Lietuvos TI užsienyje.

 

 

Pasiteirauti:
Arturas Vėberis
Lietuvos banko Statistikos departamento
Išorės sektoriaus statistikos skyriaus viršininkas
Tel. (8 5) 268 0415
El. p. aveberis@lb.lt
http://www.lb.lt/

Elena Blynaitė
Lietuvos statistikos departamento
Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 5) 236 4622
El. p. Elena.Blynaite@stat.gov.lt

Šaltinis: www.stat.gov.lt

 

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital