Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio–birželio mėn.

Spekuliantai.lt | 2011-08-10 | Kitos | perskaitė: 525
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, užsienio prekyba
Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio–birželio mėn. Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2011 m. birželio mėn. eksportuota

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2011 m. birželio mėn. eksportuota prekių už 6,1 mlrd. litų, importuota – už 6,6 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,5 mlrd. litų ir buvo 19,1 procento didesnis nei 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prekybos su ES valstybėmis statistika buvo patikslinta gavus PVM deklaracijų duomenis.

2011 m. birželio mėn., palyginti su 2010 m. birželio mėn., eksportas padidėjo 32,4 procento, importas – 31,3 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 32,7, o importas – 25,9 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 24,2 procento, be mineralinių produktų – 24,1 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 29,4 procento padidėjęs naftos produktų, 90,3 – antžeminio transporto priemonių, 97,5 procento – trąšų, 29,2 – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 35,3 procento padidėjęs žalios naftos, 66,4 – antžeminio transporto priemonių, 45 procentais – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių importas.

Per mėnesį (2011 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn.) eksportas padidėjo 0,4 procento, importas sumažėjo 2,9 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 0,2, o importas sumažėjo 6,8 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 1,6 procento, be mineralinių produktų – 3,6 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 58,4 procento padidėjęs juodųjų metalų atliekų ir laužo, 21 procentu – pieno ir pieno produktų eksportas. Importo sumažėjimui įtakos turėjo 15,3 procento sumažėjęs antžeminio transporto priemonių, 44,1 – valgomųjų daržovių importas.

2011 m. sausio–birželio mėn., palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, eksportas padidėjo 41,2 procento, importas – 41,9 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas ir importas padidėjo po 40,5 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 31,7 procento, be mineralinių produktų – 28,3 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 44,6 procento padidėjęs naftos produktų, 2,1 karto – antžeminio transporto priemonių, 97,3 procento – trąšų eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 47,2 procento padidėjęs žalios naftos, 97,6 procento – antžeminio transporto priemonių, 57,1 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių importas.

2011 m. sausio–birželio mėn. svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės buvo Rusija (15,9 %), Latvija (9,5 %), Vokietija (9,1 %) ir Lenkija (7,4 %). Svarbiausios importo partnerės – Rusija (32,4 %), Vokietija (10 %), Lenkija (8,9 %) ir Latvija (6,5 %).

2011 m. sausio–birželio mėn. didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudarė mineralinių produktų (24,4 %), antžeminio, oro, vandens transporto priemonių ir pagalbinių transporto įrenginių (9,7 %), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (9,6 %) eksportas. Didžiausią importo dalį sudarė mineralinių produktų (34,3 %), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (11,8 %), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,5 %) importas.

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2011 m. sausis–birželis

33344,7

37814,4

-4469,7

sausis

4958,5

5724,8

-766,3

vasaris

5161,5

5779,0

-617,5

kovas

5664,5

6528,1

-863,6

I ketvirtis

15784,5

18032,0

-2247,5

balandis**

5301,6

6315,8

-1014,2

gegužė**

6117,4

6833,9

-716,5

birželis

6141,3

6632,7

-491,4

II ketvirtis

17560,3

19782,5

-2222,2

2010 m. sausis–birželis

23609,9

26655,8

-3045,9

I ketvirtis

10519,1

12046,0

-1526,9

birželis

4637,8

5050,3

-412,5

II ketvirtis

13090,8

14609,8

-1519,0

III ketvirtis

14405,3

16486,4

-2081,1

IV ketvirtis

16023,6

17810,6

-1787,0

2010 m.

54038,8

60952,8

-6914,0

** Patikslinti duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2006–2011 m. sausio–birželio mėn. 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių

Makroekonomikos kategorijos

2011 m. sausio–birželio mėn.

eksportas

importas

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

eksportas

importas

Iš viso

33344,7

100,0

37814,4

100,0

41,2

41,9

Investicinės prekės

2754,5

8,3

3985,6

10,5

19,8

66,9

Tarpinio vartojimo prekės

17017,9

51,0

24590,7

65,0

42,9

41,3

Vartojimo prekės

8500,1

25,5

7446,3

19,7

32,0

25,8

Benzinas

2956,4

8,9

28,2

0,1

36,3

-58,1

Lengvieji automobiliai

2018,4

6,1

1750,6

4,6

2,8 k.

99,3

Kita

97,5

0,3

13,0

0,0

-

-

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis

Eksportas

2011 m. sausio–birželio mėn.

Importas

2011 m. sausio–birželio mėn.

vertė, mln. Lt

liet. kilmės prekių  dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

Iš viso

33344,7

65,0

100,0

41,2

Iš viso

37814,4

100,0

41,9

ES

20055,8

79,7

60,1

36,3

ES

21278,2

56,3

42,7

NVS1

9510,5

22,9

28,5

64,7

NVS1

13662,6

36,1

41,1

ELPA2

711,3

91,4

2,1

2,5

ELPA2

289,9

0,8

62,5

Rusija

5287,6

20,0

15,9

62,0

Rusija

12244,8

32,4

37,1

Latvija

3151,6

55,4

9,5

46,3

Vokietija

3763,4

10,0

36,6

Vokietija

3050,6

87,3

9,1

22,3

Lenkija

3379,6

8,9

41,8

Lenkija

2457,9

71,3

7,4

46,1

Latvija

2440,6

6,5

53,3

Baltarusija

2358,2

10,3

7,1

88,0

Nyderlandai

1954,1

5,2

77,5

Nyderlandai

2036,7

95,9

6,1

64,6

Švedija

1305,1

3,5

46,3

Estija

1937,6

68,2

5,8

53,8

Belgija

1212,2

3,2

30,8

Jungtinė Karalystė

1476,8

93,1

4,4

20,7

Italija

1159,2

3,1

38,3

Prancūzija

1280,4

91,4

3,8

61,4

Estija

1058,1

2,8

50,1

Švedija

1148,7

90,8

3,4

25,7

Prancūzija

1000,6

2,6

40,8

Jungtinės Valstijos

1093,4

99,4

3,3

99,6

Baltarusija

852,1

2,3

87,7

Kitos šalys

8065,2

77,7

24,2

-

Kitos šalys

7444,6

19,5

-

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija.

4 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–birželio mėn.

vertė, mln. Lt

liet. kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

33344,7

65,0

100,0

41,2

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

8089,9

94,6

24,3

43,4

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

3128,8

9,9

9,4

2,1 k.

39

Plastikai ir jų gaminiai

1967,1

81,6

5,9

18,2

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1866,7

24,1

5,6

41,6

31

Trąšos

1731,7

94,9

5,2

97,3

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

1653,8

90,0

5,0

25,7

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

1331,6

40,4

4,0

31,8

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

1155,5

85,7

3,5

35,7

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

754,3

96,5

2,3

34,9

 

Kita

11665,3

53,8

34,8

-

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto prekinė struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–birželio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

21679,1

100,0

31,7

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

7655,8

35,3

38,4

31

Trąšos

1642,6

7,6

99,9

39

Plastikai ir jų gaminiai

1605,1

7,4

18,6

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

1488,0

6,9

23,0

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

990,3

4,6

36,0

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

727,6

3,4

36,2

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

537,5

2,5

19,6

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

449,2

2,1

28,2

24

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

398,5

1,8

75,3

 

Kita

6184,5

28,4

-

6 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–birželio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

37814,4

100,0

41,9

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

12508,5

33,1

44,4

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

3420,6

9,0

97,6

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

2617,2

6,9

57,1

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

1855,8

4,9

31,0

39

Plastikai ir jų gaminiai

1317,9

3,5

30,1

29

Organiniai chemijos produktai

1201,1

3,2

23,2

30

Farmacijos produktai

1067,5

2,8

17,5

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

797,8

2,1

69,4

08

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

716,6

1,9

55,0

 

Kita

12311,4

32,6

-

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2006–2011 m. 

7 lentelė. Eksporto ir importo pokyčiai 

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

mln. Lt

2010-06

4637,8

7,7

3252,4

10,1

5050,3

10,0

-412,5

2010-07

4521,0

-2,5

3079,2

-5,3

5490,0

8,7

-969,0

2010-08

4924,0

8,9

3339,3

8,4

5274,8

-3,9

-350,8

2010-09

4960,3

0,7

3368,4

0,9

5721,6

8,5

-761,3

2010-10

5359,0

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis