Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Tiesioginės užsienio investicijos 2011 m. pirmąjį ketvirtį

Spekuliantai.lt | 2011-07-02 | Kitos | perskaitė: 1249
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, TUI
Tiesioginės užsienio investicijos 2011 m. pirmąjį ketvirtį Statistikos departamentas ir Lietuvos bankas skelbia bendrą pranešimą spaudai apie tiesiogines užsienio investicijas (TUI) Lietuvoje ir Lietuvos tiesiogines

Statistikos departamentas ir Lietuvos bankas skelbia bendrą pranešimą spaudai apie tiesiogines užsienio investicijas (TUI) Lietuvoje ir Lietuvos tiesiogines investicijas (TI) užsienyje.

Išankstiniais duomenimis, 2011 m. pirmąjį ketvirtį TUI srautas Lietuvoje sudarė 800,4 mln. litų (3,5 proc. BVP). Palyginti su 2010 m. ketvirtuoju ketvirčiu, TUI įplaukos Lietuvoje padidėjo 206,2 mln. litų, arba 34,7 procento, o palyginti su 2010 m. pirmuoju ketvirčiu (tuomet buvo TUI nutekėjimas) – 895 mln. litų. TUI įplaukų padidėjimą Lietuvoje lėmė reinvesticijų srauto padidėjimas.

Per keturis ketvirčius (2010 m. II ketv.–2011 m. I ketv.) TUI įplaukų srautas Lietuvoje sudarė 2,5 mlrd. litų, arba 2,6 procento BVP. Didžiąją šio srauto dalį (1,2 mlrd. Lt) sudarė kito kapitalo (daugiausia iš tiesioginio investuotojo gautos paskolos) srautas; reinvesticijų srautas siekė 821 mln. litų, o investicijos į akcinį kapitalą – 490,3 mln. litų.

2011 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvoje daugiausia investavo Švedijos (185,9 mln. Lt), Jungtinės Karalystės (182,2 mln. Lt), Nyderlandų (161,5 mln. Lt), Lenkijos (127,3 mln. Lt) ir Suomijos (99,9 mln. Lt) investuotojai, o daugiausia investuota į finansų ir draudimo (290,7 mln. Lt), didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (286,8 mln. Lt), informacijos ir ryšių (149,9 mln. Lt) veiklą bei chemikalų ir chemijos produktų gamybą (138,4 mln. Lt). 

Lietuvos TI užsienyje srautas šių metų pirmąjį ketvirtį buvo neigiamas (–28,8 mln. Lt), t. y. Lietuvos TI užsienyje mažėjo. 2010 m. pirmąjį ketvirtį taip pat buvo nustatytas Lietuvos TI užsienyje mažėjimas (neigiamas srautas sudarė –24,1 mln. Lt), o 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį TI užsienyje padidėjo (teigiamas srautas sudarė 397,9 mln. Lt).

Per keturis ketvirčius (2010 m. II ketv.–2011 m. I ketv.) Lietuvos TI užsienyje padaugėjo, o jų srautas sudarė 329,8 mln. litų. Didžiąją šio srauto dalį (254,7 mln. Lt) sudarė investicijos į akcinį kapitalą. Reinvesticijų ir kito kapitalo srautai užsienyje sudarė atitinkamai 42 mln. litų ir 33,1 mln. litų.

Pirmąjį 2011 m. ketvirtį Lietuvos investuotojai daugiausia investavo Latvijoje (44,7 mln. Lt), Nyderlanduose (40,5 mln. Lt) ir Estijoje (10,9 mln. Lt), o sparčiausiai Lietuvos TI užsienyje nutekėjo iš Kipro (–153,3 mln. Lt). Daugiausia Lietuvos investuotojai užsienyje investavo į profesinę, mokslinę ir techninę veiklą (54,8 mln. Lt), didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (48,9 mln. Lt) bei statybos (16,8 mln. Lt) veiklą. Daugiausia investicijų (-173,4 mln. Lt) užsienyje nutekėjo iš vandens transporto veiklos.

Įvertinus TUI Lietuvoje ir Lietuvos TI užsienyje srautus, 2011 m. pirmojo ketvirčio grynasis TUI įplaukų srautas sudarė 829,2 mln. litų, arba 3,6 procento BVP, o per paskutinius keturis ketvirčius – 2,2 mlrd. litų, arba 2,3 procento BVP. 

1 lentelė. Tiesioginių užsienio investicijų srautai 

 

TUI Lietuvoje (mln. Lt)

Lietuvos TI užsienyje (mln. Lt)

2011 m. I ketv.

2010 m. I ketv.

2011 m. I ketv.

2010 m. I ketv.

Iš viso

800,41

–94,56

–28,77

–24,13

Akcinis kapitalas

6,69

108,47

19,09

99,77

Reinvesticijos

693,09

–519,45

–16,00

–23,22

Kitas kapitalas

100,63

316,42

–31,86

–100,68

1 pav. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje

2011 m. kovo 31 d. sukauptosios TUI Lietuvoje sudarė 36 282,3 mln. litų (10 508 mln. eurų). Per pirmąjį šių metų ketvirtį jų suma Lietuvoje padidėjo 1,2 mlrd. litų (3,4 proc.). Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 11 233 litai (3 253 eurai) TUI (2010 m. gruodžio 31 d. – 10 817 Lt TUI). Sukauptųjų TUI sumos padidėjimą lėmė TUI akcinio kapitalo ir reinvesticijų įplaukos.

Lietuvoje daugiausia yra investavę Lenkijos investuotojai – 4 216,9 mln. litų (11,6 proc. visų TUI), Vokietijos – 4 021,2 mln. litų (11,1 proc.), Švedijos – 4 008,9 mln. litų (11 proc.), Danijos – 3 696,9 mln. litų (10,2 proc.) ir Nyderlandų – 3 323,8 mln. litų (9,2 proc.) investuotojai. Sukauptosios TUI Lietuvoje iš 27 ES valstybių narių sudarė 29 028,4 mln. litų (80 proc. visų TUI), iš NVS šalių – 2 568,0 mln. litų (7,1 proc.). 

2 lentelė. Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos pagal šalis investuotojas 

 

2011–03–31

2010–12–31

mln. Lt

proc.

pokytis, proc.

mln. Lt

proc.

Iš viso

36 282,32

100,0

3,4

35 099,56

100,0

Lenkija

4 216,87

11,6

3,2

4 087,94

11,6

Vokietija

4 021,24

11,1

12,7

3 568,91

10,2

Švedija

4 008,94

11,0

3,6

3 869,55

11,0

Danija

3 696,89

10,2

–0,1

3 701,16

10,5

Nyderlandai

3 323,78

9,2

33,1

2 497,87

7,1

Rusija

2 394,81

6,6

–17,8

2 911,64

8,3

Estija

2 158,03

5,9

–4,7

2 265,04

6,5

Suomija

1 758,75

4,8

9,8

1 601,74

4,6

Kipras

1 250,86

3,5

23,4

1013,94

2,9

Latvija

1 229,01

3,4

–7,5

1328,34

3,8

Kitos šalys

8 223,14

22,7

–0,4

8253,43

23,5

2011 m. kovo 31 d. duomenimis, daugiausia investuota į apdirbamąją gamybą – 27,7 procento, didmeninę ir mažmeninę prekybą; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą – 13,4, informacijos ir ryšių veiklą – 12,7, nekilnojamojo turto operacijų veiklą – 11,6, finansinę ir draudimo veiklą – 11,3, procento visų TUI. Apdirbamojoje gamyboje daugiausia investuota į rafinuotų naftos produktų bei chemikalų ir chemijos produktų gamybas – 5 509,4 mln. litų (54,8 proc. visų apdirbamosios gamybos TUI), maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybą – 1 424,9 mln. litų (14,2 proc.). 

3 lentelė. Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos pagal ekonominės veiklos rūšis 

 

2011–03–31

2010–12–31

mln. Lt

proc.

pokytis, proc.

mln. Lt

proc.

Iš viso

36 282,32

100,0

3,4

35 099,56

100,0

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

323,87

0,9

1,9

317,80

0,9

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

162,34

0,4

–3,1

167,45

0,5

Apdirbamoji gamyba

10 048,32

27,7

–0,1

10 054,81

28,6

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

3 118,99

8,6

3,3

3 018,49

8,6

Statyba

1 167,48

3,2

–1,6

1 186,08

3,4

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

4 869,16

13,4

7,3

4 537,58

12,9

Transportas ir saugojimas

786,45

2,2

–1,7

800,16

2,3

Informacija ir ryšiai

4 590,62

12,7

1,8

4 511,66

12,9

Finansinė ir draudimo veikla

4 103,19

11,3

–7,1

4 415,72

12,6

Nekilnojamojo turto operacijos

4 204,85

11,6

17,5

3 578,35

10,2

Kitos veiklos rūšys

2 206,42

6,1

21,0

1 823,88

5,2

Privataus nekilnojamojo turto įsigijimas ir pardavimas

700,63

1,9

1,9

687,58

1,9

2 pav. Lietuvos tiesioginės investicijos užsienyje

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje 2011 m. kovo 31 d. sudarė 5 243,5 mln. litų (1 518,6 mln. eurų). Per pirmąjį 2011 m. ketvirtį jų suma užsienyje sumažėjo 215,3 mln. litų, arba 3,9 procento.

Daugiausia – 1 509,6 mln. litų (28,8 proc. visų Lietuvos TI užsienyje) – investuota Nyderlanduose, Latvijoje – 945,4 mln. litų (18,0 proc.), Lenkijoje – 414,4 mln. litų (7,9 proc.), Kipre – 407,1 mln. litų (7,8 proc.) ir Rusijoje – 386,7 mln. litų (7,4 proc.). 

4 lentelė. Lietuvos sukauptosios tiesioginės investicijos užsienyje pagal šalis 

 

2011–03–31

2010–12–31

mln. Lt

proc.

pokytis, proc.

mln. Lt

proc.

Iš viso

5 243,46

100,0

–3,9

5 458,76

100,0

Nyderlandai

1 509,56

28,8

7,4

1 405,82

25,8

Latvija

945,41

18,0

–0,5

950,29

17,4

Lenkija

414,35

7,9

–4,7

434,92

8,0

Kipras

407,08

7,8

–29,1

574,43

10,5

Rusija

386,72

7,4

–4,2

403,69

7,4

Ukraina

337,08

6,4

–1,3

341,61

6,3

Jungtinė Karalystė

309,41

5,9

6,0

291,87

5,3

Baltarusija

203,14

3,9

–1,2

205,71

3,8

Danija

195,24

3,7

0,0

195,24

3,6

Kitos šalys

535,47

10,2

–18,3

655,18

11,9

Daugiausia Lietuvos įmonės užsienyje yra investavusios į profesinę, mokslinę ir techninę veiklą – 1 615,9 mln. litų (30,8 proc. visų Lietuvos TI užsienyje), nekilnojamojo turto operacijų veiklą – 929,7 mln. litų (17,7 proc.), didmeninę ir mažmeninę prekybą; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą – 789,5 mln. litų (15,1 proc.), apdirbamąją gamybą – 649,9 mln. litų (12,4 proc.), finansinę ir draudimo veiklą – 560,9 mln. litų (10,7 proc.).

Apdirbamojoje gamyboje daugiausia investuota į pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybą – 39,7 procento, guminių ir plastikinių gaminių gamybą – 16,9 procento ir maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamybą – 15,3 procento visų apdirbamosios gamybos Lietuvos TI užsienyje.

 

 

Pasiteirauti:
Arturas Vėberis
Lietuvos banko Statistikos departamento
Išorės sektoriaus statistikos skyriaus viršininkas
Tel. (8 5) 268 0415
El. p. aveberis@lb.lt

http://www.lb.lt/

 

Elena Blynaitė
Lietuvos statistikos departamento
Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 5) 236 4622
El. p. Elena.Blynaite@stat.gov.lt

Šaltinis: www.stat.gov.lt

 

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

Komentarai2015 11 11 09:40     #35917
  Labai įdomus straipsnis. Visai naudinga žinoti, kaip atrodo Lietuvos tiesioginės investicijos užsienyje. 

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital