Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio–balandžio mėn.

Spekuliantai.lt | 2011-06-10 | Kitos | perskaitė: 852
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, užsienio prekyba
Lietuvos užsienio prekyba 2011 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2011 m. balandžio mėn. eksportuota


Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2011 m. balandžio mėn. eksportuota prekių už 5,3 mlrd. litų, importuota – už 6,3 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 1 mlrd. litų ir buvo 26,4 procento didesnis nei 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prekybos su ES valstybėmis statistika buvo patikslinta gavus PVM deklaracijų duomenis.

2011 m. balandžio mėn., palyginti su 2010 m. balandžio mėn., eksportas padidėjo 27 procentais, importas – 26,9 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 36,5, o importas – 33,9 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 11,4 procento, be mineralinių produktų – 21,5 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 99,5 procento padidėjęs antžeminio transporto priemonių, 65,6 – trąšų, 49,3 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 75,1 procento padidėjęs antžeminio transporto priemonių, 6 procentais – žalios naftos, 20,9 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių importas.

Per mėnesį (2011 m. balandžio mėn., palyginti su kovo mėn.) eksportas sumažėjo 6,7 procento, importas – 3,2 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 5,4, o importas – 8,6 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 7,2 procento, be mineralinių produktų – 5,2 procento. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo 13,1 procento sumažėjęs naftos produktų, 8,8 – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių, 9,9 procento – trąšų eksportas. Importo sumažėjimui įtakos turėjo 17,6 procento sumažėjęs katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių, 77,8 procento – trąšų importas.

2011 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu, eksportas padidėjo 43,3 procento, importas – 43,2 procento. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 43,9, o importas – 45,3 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 32,8 procento, be mineralinių produktų – 30,7 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 44 procentais padidėjęs naftos produktų, 2,1 karto – antžeminio transporto priemonių, 2,1 karto – trąšų eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 44,4 procento padidėjęs žalios naftos, 2,1 karto – antžeminio transporto priemonių, 56,1 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių importas.

2011 m. sausio–balandžio mėn. svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės buvo Rusija (16,2 %), Vokietija (9,3 %), Latvija (9,1 %) ir Lenkija (7,3 %). Svarbiausios importo partnerės – Rusija (32,6 %), Vokietija (10,1 %), Lenkija (8,7 %) ir Latvija (6,3 %).

2011 m. sausio–balandžio mėn. didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudarė mineraliniai produktai (22,1 %), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija (10,4 %), mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įranga (9,7 %). Didžiausią importo dalį sudarė mineraliniai produktai (33,9 %), mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įranga (11,7 %), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija (10,8 %).

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2011 m. sausis–balandis

21077,7

24324,4

-3246,7

sausis

4958,5

5724,8

-766,3

vasaris**

5161,5

5779,0

-617,5

kovas**

5669,0

6514,7

-845,7

I ketvirtis**

15789,0

18018,5

-2229,5

balandis

5288,8

6305,9

-1017,1

2010 m. sausis–balandis

14712,6

16991,4

-2278,8

I ketvirtis

10547,8

12021,8

-1474,0

balandis

4164,8

4969,6

-804,8

II ketvirtis

13139,9

14672,0

-1532,1

III ketvirtis

14435,4

16514,9

-2079,5

IV ketvirtis

16141,2

17734,0

-1592,8

2010 m.

54264,3

60942,7

-6678,4

Negalutiniai duomenys.
** Patikslinti duomenys. 

1 pav. Eksportas ir importas 2006–2011 m. sausio–balandžio mėn.

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių

Makroekonomikos kategorijos

2011 m. sausio–balandžio mėn.

eksportas

importas

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

eksportas

importas

Iš viso

21077,7

100,0

24324,4

100,0

43,3

43,2

Investicinės prekės

1692,0

8,0

2481,5

10,2

18,9

71,2

Tarpinio vartojimo prekės

10896,7

51,7

15778,3

64,9

45,9

41,2

Vartojimo prekės

5606,9

26,6

4906,3

20,2

36,6

30,0

Benzinas

1632,4

7,7

26,8

0,1

29,9

-40,1

Lengvieji automobiliai

1189,7

5,6

1121,1

4,6

2,7 k.

2,1 k.

Kita

59,9

0,3

10,4

0,0

-

-

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis

Eksportas

2011 m. sausio–balandžio mėn.

Importas

2011 m. sausio–balandžio mėn.

vertė, mln. Lt

liet. kilmės prekių  dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

Iš viso

21077,7

64,6

100,0

43,3

Iš viso

24324,4

100,0

43,2

ES

12773,4

79,6

60,6

36,4

ES

13735,3

56,5

47,8

NVS1

5968,1

21,5

28,3

71,0

NVS1

8835,5

36,3

37,7

ELPA2

454,2

91,3

2,2

1,4

ELPA2

180,2

0,7

51,3

Rusija

3425,0

19,3

16,2

75,1

Rusija

7921,6

32,6

32,8

Vokietija

1959,8

86,1

9,3

20,0

Vokietija

2455,0

10,1

39,1

Latvija

1925,4

54,5

9,1

40,0

Lenkija

2116,3

8,7

45,0

Lenkija

1532,8

69,8

7,3

31,0

Latvija

1526,6

6,3

62,1

Baltarusija

1483,8

10,9

7,0

95,6

Nyderlandai

1297,5

5,3

94,4

Nyderlandai

1296,7

96,3

6,2

79,1

Švedija

837,8

3,4

50,7

Estija

1210,8

68,9

5,7

54,9

Belgija

766,2

3,1

33,2

Jungtinė Karalystė

906,4

93,9

4,3

33,3

Italija

750,5

3,1

42,7

Prancūzija

866,1

91,4

4,1

76,2

Estija

698,0

2,9

59,4

Jungtinės Valstijos

786,4

99,4

3,7

39,6

Prancūzija

655,5

2,7

49,7

Švedija

748,1

90,7

3,5

29,3

Baltarusija

535,1

2,2

95,0

Kitos šalys

4936,4

77,1

23,6

-

Kitos šalys

4764,3

19,6

-

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija. 

4 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–balandžio mėn.

vertė, mln. Lt

liet. kilmės prekių dalis, proc.

dalis, proc.

pokytis, paly­ginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

21077,7

64,6

100,0

43,3

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

4633,5

95,2

22,0

41,0

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

1888,9

10,6

9,0

2,1 k.

39

Plastikai ir jų gaminiai

1267,5

82,1

6,0

17,7

31

Trąšos

1253,6

94,1

5,9

2,1 k.

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1166,8

24,8

5,5

53,4

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

1079,0

89,7

5,1

26,0

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

872,1

40,4

4,1

35,1

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

743,1

84,3

3,5

37,4

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

470,6

96,0

2,2

40,2

 

Kita

7702,7

53,3

36,5

-

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksporto prekinė struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–balandžio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

13623,7

100,0

32,8

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

4411,0

32,4

37,2

31

Trąšos

1179,6

8,7

2,1 k.

39

Plastikai ir jų gaminiai

1040,4

7,6

17,3

94

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

968,3

7,1

22,5

44

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys

626,1

4,6

36,0

04

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės
kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

451,8

3,3

42,5

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

352,7

2,6

24,9

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

289,1

2,1

33,0

62

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus

250,1

1,8

18,7

 

Kita

4054,7

29,8

-

6 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis

KN skirsniai

2011 m. sausio–balandžio mėn.

vertė, mln. Lt

dalis, proc.

pokytis, palyginti su  2010 m. atitinkamu laikotarpiu, proc.

 

Iš viso

24324,4

100,0

43,2

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

7992,8

32,9

38,8

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

2183,6

9,0

2,1 k.

84

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1612,2

6,6

56,1

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

1238,7

5,1

37,3

39

Plastikai ir jų gaminiai

821,0

3,4

37,1

29

Organiniai chemijos produktai

747,3

3,1

19,7

30

Farmacijos produktai

692,6

2,8

20,6

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

537,5

2,2

90,8

08

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

461,7

1,9

63,3

 

Kita

8037,0

33,0

-

2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2006–2011 m.

7 lentelė. Eksporto ir importo pokyčiai 

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

vertė, mln. Lt

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., proc.

mln. Lt

2010-04

4164,8

8,0

2858,9

12,5

4969,6

9,7

-804,8

2010-05

4320,1

3,7

2951,7

3,2

4634,2

-6,7

-314,1

2010-06

4655,0

7,8

3243,7

9,9

5068,2

9,4

-413,2

2010-07

4530,5

-2,7

3071,7

-5,3

5522,3

9,0

-991,8

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis