Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Tiesioginės užsienio investicijos 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį ir 2010 metais

Spekuliantai.lt | 2011-04-01 | Kitos | perskaitė: 1096
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, TUI
Tiesioginės užsienio investicijos 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį ir 2010 metais Statistikos departamentas ir Lietuvos bankas skelbia bendrą pranešimą spaudai apie tiesiogines užsienio investicijas (TUI) Lietuvoje ir Lietuvos tiesiogines


Statistikos departamentas ir Lietuvos bankas skelbia bendrą pranešimą spaudai apie tiesiogines užsienio investicijas (TUI) Lietuvoje ir Lietuvos tiesiogines investicijas (TI) užsienyje.

Išankstiniais duomenimis, 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį TUI srautas Lietuvoje sudarė 594,2 mln. litų. Palyginti su 2010 m. trečiuoju ketvirčiu, TUI srautas Lietuvoje sumažėjo 905,3 mln. litų, arba 60,4 procento. 2010 m. ketvirtojo ketvirčio TUI įplaukų Lietuvoje sumažėjimą lėmė mažesnės investicijos į akcinį kapitalą ir sumažėjusios reinvesticijos.

2010 m. pirmąjį ir antrąjį ketvirtį TUI iš Lietuvos nutekėjo ir jų srautai sudarė atitinkamai (– 94,6 mln. Lt) ir (–358,5 mln. Lt), o trečiąjį ir ketvirtąjį ketvirtį buvo atitinkamai 1,5 mlrd. litų ir 594,2 mln. litų įplaukų.

2010 m. TUI srautas Lietuvoje sudarė 1,6 mlrd. litų ir, palyginti su 2009 m., padidėjo 1,2 mlrd. litų, arba beveik keturis kartus. Tokį pokytį lėmė sumažėję tiesioginio investavimo įmonių (daugiausia pinigų finansinių institucijų) veiklos nuostoliai, t. y. sumažėjusios neigiamos reinvesticijos.

2010 m. Lietuvoje daugiausia investavo Rusijos (548,2 mln. Lt), Lenkijos (533,9 mln. Lt), Vokietijos (355 mln. Lt), Nyderlandų (301,4 mln. Lt), Estijos (267,5 mln. Lt) ir Tailando (216,9 mln. Lt) investuotojai, o daugiausia investuota į rafinuotų naftos produktų bei chemikalų ir chemijos produktų (1 mlrd. Lt) gamybas, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (337,5 mln. Lt), didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (209 mln. Lt) ir transporto saugojimo (184,2 mln. Lt) veiklas.

2010 m. Lietuvos TI užsienyje srautas buvo didžiausias ketvirtąjį ketvirtį ir sudarė 397,9 mln. litų (t. y. Lietuvos TI užsienyje didėjo). Lietuvos TI užsienyje didėjo ir antrąjį 2010 m. ketvirtį (srautas sudarė 18,6 mln. Lt), o pirmąjį ir trečiąjį 2010 m. ketvirtį Lietuvos TI užsienyje mažėjo (jų srautai sudarė atitinkamai –24,1 mln. Lt) ir (–58 mln. Lt).

2010 m. Lietuvos TI užsienyje srautas siekė 334,4 mln. litų ir, palyginti su 2009 m., sumažėjo 205,8 mln. litų, arba 38,1 procento. Tai daugiausia lėmė Lietuvos TI užsienyje kito kapitalo (paskolos ir kt.) srauto sumažėjimas.

2010 m. Lietuvos investuotojai daugiausia investavo Kipre (188,2 mln. Lt), Bosnijoje ir Hercegovinoje (118,7 mln. Lt) bei Nyderlanduose (117,4 mln. Lt), o sparčiausiai Lietuvos TI užsienyje nutekėjo iš Norvegijos (–96,3 mln. Lt), Latvijos (–58,9 mln. Lt) ir Rusijos (–46,2 mln. Lt). Daugiausia Lietuvos investuotojai užsienyje investavo į profesinę, mokslinę ir techninę veiklą (348,6 mln. Lt), vandens transporto (147 mln. Lt) ir transporto ir saugojimo (136,4 mln. Lt) veiklas. Daugiausia investicijų nutekėjo iš nekilnojamojo turto operacijų veiklos (–216,2 mln. Lt) ir informacijos ir ryšių veiklos (–52,3 mln. Lt).

Įvertinus TUI Lietuvoje ir Lietuvos TI užsienyje srautus, 2010 m. ketvirtojo ketvirčio grynasis TUI įplaukų srautas sudarė 196,3 mln. litų, arba 0,8 procento BVP, o 2010 m. sudarė 1,3 mlrd. litų, arba 1,4 procento BVP. 2009 m. buvo nustatytas grynasis TUI nutekėjimas iš Lietuvos (–112,6 mln. Lt).

1 lentelė. Tiesioginių užsienio investicijų srautai 

 

TUI Lietuvoje (mln. Lt)

Lietuvos TI užsienyje (mln. Lt)

2010 m.

2009 m.

2010 m.

2009 m.

Iš viso

1 640,57

427,61

334,40

540,19

Akcinis kapitalas

592,11

3054,62

335,34

431,87

Reinvesticijos

–391,59

–3652,44

34,77

–206,70

Kitas kapitalas

1440,05

1025,43

–35,71

315,02

1 pav. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 

2010 m. gruodžio 31 d. sukauptosios TUI Lietuvoje sudarė 35 099,6 mln. litų (10 165 mln. eurų). Per 2010 metus jų suma Lietuvoje padidėjo 1,4 mlrd. litų (4,2 proc.). Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 10 817 litų (3 133 eurai) TUI (2009 m. gruodžio 31 d. – 10 122 Lt TUI). Sukauptųjų TUI sumos padidėjimą lėmė TUI kito kapitalo įplaukos, t. y. iš tiesioginių užsienio investuotojų gautos paskolos.

Daugiausia yra investavę Lenkijos investuotojai – 4 087,9 mln. litų (11,6 proc. visų TUI), Švedijos – 3 869,6 mln. litų (11 proc.), Danijos – 3 701,2 mln. litų (10,5 proc.), Vokietijos – 3 568,9 mln. litų (10,2 proc.). Sukauptosios TUI Lietuvoje iš 27 ES valstybių narių sudarė 27 329,7 mln. litų (77,9 proc. visų TUI), iš NVS šalių – 3 094,6 mln. litų (8,8 proc.)1.

 ________________
  1Į NVS sudėtį neįtraukta Gruzija.

2 lentelė. Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos pagal šalis investuotojas 

 

2010–12–31

2009–12–31

mln. Lt

proc.

pokytis, proc.

mln. Lt

proc.

Iš viso

35 099,56

100

4,2

33 695,86

100

Lenkija

4 087,94

11,6

14,8

3 560,93

10,6

Švedija

3 869,55

11,0

-1,8

3 942,11

11,7

Danija

3 701,16

10,5

10,3

3 356,61

10,0

Vokietija

3 568,91

10,2

3,6

3 445,95

10,2

Rusija

2 911,64

8,3

35,4

2 150,01

6,4

Nyderlandai

2 497,87

7,1

8,1

2 311,26

6,9

Estija

2 265,04

6,5

-9,3

2 498,13

7,4

Suomija

1 601,74

4,6

0,5

1 593,70

4,7

Latvija

1 328,34

3,8

-6,5

1 421,26

4,2

Norvegija

1 162,05

3,3

-6,5

1 242,20

3,7

Kitos šalys

8 105,32

23,1

-0,8

8 173,70

24,2

2010 m. gruodžio 31 d. duomenimis, daugiausia investuota į apdirbamąją gamybą – 28,6 procento, didmeninę ir mažmeninę prekybą; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą – 12,9, informacijos ir ryšių veiklą – 12,9, finansinę ir draudimo – 12,6, nekilnojamojo turto operacijų veiklą – 10,2 procento visų TUI.

Apdirbamojoje gamyboje daugiausia investuota į rafinuotų naftos produktų bei chemikalų ir chemijos produktų gamybą – 5 399,4 mln. litų (53,7 proc. visų apdirbamosios gamybos TUI), maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybą – 1 410,4 mln. litų (14 proc.).

3 lentelė. Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos pagal ekonominės veiklos rūšis 

 

2010–12–31

2009–12–31

mln. Lt

proc.

pokytis, proc.

mln. Lt

proc.

Iš viso

35 099,56

100

4,2

33 695,86

100

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

317,80

0,9

4,9

303,04

0,9

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

167,45

0,5

2,3 k.

71,74

0,2

Apdirbamoji gamyba

10 054,81

28,6

12,7

8 919,98

26,5

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

3 018,49

8,6

13,8

2 652,90

7,9

Statyba

1 186,08

3,4

14,7

1 033,76

3,1

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

4 537,58

12,9

0,9

4 498,23

13,3

Transportas ir saugojimas

800,16

2,3

18,4

676,08

2,0

Informacija ir ryšiai

4 511,56

12,9

4,3

4 324,67

12,8

Finansinė ir draudimo veikla

4 415,72

12,6

-10,4

4 926,67

14,6

Nekilnojamojo turto operacijos

3 578,35

10,2

-5,1

3 771,86

11,2

Kitos veiklos rūšys

1 823,98

5,2

-0,8

1 838,51

5,5

Privataus nekilnojamojo turto įsigijimas ir pardavimas

687,58

1,9

1,4

678,42

2,0

2 pav. Lietuvos tiesioginės investicijos užsienyje 

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje 2010 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje sudarė 5 458,8 mln. litų (1 581 mln. eurų). Per 2010 m. jų suma užsienyje sumažėjo 98,7 mln. litų, arba 1,8 procento.

Daugiausia – 1 405,8 mln. litų (25,8 proc. visų Lietuvos TI užsienyje) – investuota Nyderlanduose, Latvijoje – 950,3 mln. litų (17,4 proc.), Kipre – 574,4 mln. litų (10,5 proc.), Lenkijoje – 434,9 mln. litų (8 proc.) ir Rusijoje – 403,7 mln. litų (7,4 proc.).

4 lentelė. Lietuvos sukauptosios tiesioginės investicijos užsienyje pagal šalis 

 

2010–12–31

2009–12–31

mln. Lt

proc.

pokytis, proc.

mln. Lt

proc.

Iš viso

5 458,76

100

-1,8

5 557,44

100

Nyderlandai

1 405,82

25,8

20,9

1 162,47

20,9

Latvija

950,29

17,4

-10,0

1 055,81

19,0

Kipras

574,43

10,5

76,5

325,52

5,9

Lenkija

434,92

8,0

1,3

429,40

7,7

Rusija

403,69

7,4

-23,2

525,58

9,5

Ukraina

341,61

6,3

-10,6

382,19

6,9

Jungtinė Karalystė

291,87

5,3

-21,7

372,97

6,7

Baltarusija

205,71

3,8

35,0

152,40

2,7

Danija

195,24

3,6

-7,4

210,81

3,8

Kitos šalys

655,18

11,9

-30,3

940,29

16,9

Daugiausia Lietuvos įmonės užsienyje yra investavusios į profesinę, mokslinę ir techninę veiklą – 1 505,2 mln. litų (27,6 proc. visų Lietuvos TI užsienyje), nekilnojamojo turto operacijų veiklą – 1 037,6 mln. litų (19,0 proc.), didmeninę ir mažmeninę prekybą; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą – 791,4 mln. litų (14,5 proc.), apdirbamąją gamybą – 648,5 mln. litų (11,9 proc.), finansinę ir draudimo veiklą – 539,1 mln. litų (9,9 proc.).

Apdirbamojoje gamyboje daugiausia investuota į pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybą – 41,7 procento, guminių ir plastikinių gaminių gamybą – 15,8 procento ir maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamybą – 14,9 procento visų apdirbamosios gamybos Lietuvos TI užsienyje.

 

 Šaltinis: www.stat.gov.lt, www.lb.lt

 

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital