Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Lietuvos užsienio prekyba 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Spekuliantai.lt | 2010-10-08 | Kitos | perskaitė: 2633
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, užsienio prekyba
Lietuvos užsienio prekyba 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn. Statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2010 m. rugpjūčio mėn. eksportuota prekių

Statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2010 m. rugpjūčio mėn. eksportuota prekių už 4,9 mlrd. litų, importuota – už 5,2 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,3 mlrd. litų ir buvo 49,8 procento mažesnis nei 2009 m. rugpjūčio mėn. Prekybos su ES valstybėmis statistika buvo patikslinta gavus PVM deklaracijų duomenis.

Per metus (2010 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2009 m. rugpjūčio mėn.) eksportas padidėjo 43,4, importas – 29,2 procento. Be mineralinių produktų eksportas padidėjo 41,2, importas – 35,7 procento; lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 39,9, be mineralinių produktų – 35,8 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 52,1 procento padidėjęs naftos produktų, 84,2 procento – antžeminio transporto priemonių, 34 – plastikų ir jų gaminių eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 60,8 procento padidėjęs katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių ir 4,5 – žalios naftos importas.

Per mėnesį (2010 m. rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn.) eksportas padidėjo 8,3, o importas sumažėjo 4,5 procento. Be mineralinių produktų eksportas padidėjo 8,6, importas – 6,2 procento; lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 7,8 procento, be mineralinių produktų – 7,4 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 34 procentais padidėjęs antžeminio transporto priemonių ir 7,7 – naftos produktų eksportas. Importo sumažėjimui įtakos turėjo 30,4 procento sumažėjęs žalios naftos importas.

2010 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2009 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 27,9, importas – 27,3 procento. Be mineralinių produktų eksportas padidėjo 23,3, o importas – 19,6 procento; lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 25,6 procento, be mineralinių produktų – 18,1 procento. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 47,1 procento padidėjęs naftos produktų, 45,4 – antžeminio transporto priemonių, 33,1 – plastikų ir jų gaminių eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo 43,9 procento padidėjęs žalios naftos, 51,4 – antžeminio transporto priemonių, 32 procentais – elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių importas.

2010 m. sausio–rugpjūčio mėn. svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės buvo Rusija (14,8%), Vokietija (10,3%), Latvija (9,5%) ir Lenkija (7,5%). Svarbiausios importo partnerės – Rusija (33%), Vokietija (11,2%), Lenkija (8,9%) ir Latvija (5,9%).

2010 m. sausio–rugpjūčio mėn. didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudarė mineraliniai produktai (24,5%); mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įranga (10,1%); antžeminio transporto priemonės (8%). Didžiausią importo dalį sudarė mineraliniai produktai (33,5%); mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įranga (12%), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija (11,7%).

1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. litų

 

Eksportas

Importas

Balansas

2010 m. sausis–rugpjūtis

33103,0

37195,1

-4092,1

sausis

3102,9

3535,6

-432,7

vasaris

3594,3

3918,7

-324,4

kovas

3849,5

4489,2

-639,7

I ketvirtis

10546,7

11943,4

-1396,7

balandis

4155,0

4912,9

-757,9

gegužė

4307,0

4612,7

-305,7

birželis**

4642,9

5035,8

-392,9

II ketvirtis**

13104,9

14561,4

-1456,5

liepa**

4538,3

5469,2

-930,9

rugpjūtis

4913,1

5221,1

-308,0

2009 m. sausis–rugpjūtis

25879,9

29212,5

-3332,6

I ketvirtis

9490,8

10543,9

-1053,1

II ketvirtis

9543,6

10838,3

-1294,7

rugpjūtis

3426,9

4040,2

-613,3

III ketvirtis

10611,8

11934,9

-1323,1

IV ketvirtis

11085,8

11993,9

-908,1

2009 m.

40732,0

45311,0

-4579,0

** Patikslinti duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2005–2010 m. sausio–rugpjūčio mėn. 

2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokytis pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių

Makroekonomikos kategorijos

2010 m. sausio–rugpjūčio mėn.

eksportas

importas

palyginti su 2009 m. sausio–rugpjūčio mėn., padidėjimas, sumažėjimas (-), %

mln. Lt

%

mln. Lt

%

eksportas

importas

Iš viso

33103,0

100,0

37195,1

100,0

27,9

27,3

Investicinės prekės

3257,9

9,8

3718,2

10,0

43,7

27,4

Tarpinio vartojimo prekės

16718,6

50,5

24106,2

64,8

30,0

36,0

Vartojimo prekės

9085,1

27,4

8064,9

21,7

16,2

6,8

Benzinas

2995,9

9,1

84,8

0,2

43,3

7,9 k.

Lengvieji automobiliai

955,6

2,9

1202,2

3,2

21,2

28,6

Kiti

89,8

0,3

18,9

0,1

-

-

3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais struktūra ir pokytis

Eksportas

2010 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Importas

2010 m. sausio–rugpjūčio mėn.

mln. Lt

%

palyginti su 2009 m. sausio–rugpjūčio mėn., padidėjimas, sumažėjimas (-), %

mln. Lt

%

palyginti su 2009 m. sausio–rugpjūčio mėn., padidėjimas, sumažėjimas (-), %

Iš viso

33103,0

100,0

27,9

Iš viso

37195,1

100,0

27,3

ES

20406,4

61,6

21,9

ES

20840,3

56,0

21,0

NVS1

8468,5

25,6

44,1

NVS1

13382,9

36,0

38,6

ELPA2

1001,8

3,0

24,5

ELPA2

234,5

0,6

-10,2

Rusija

4905,2

14,8

47,1

Rusija

12287,5

33,0

38,8

Vokietija

3424,6

10,3

33,7

Vokietija

4182,7

11,2

26,9

Latvija

3139,2

9,5

20,0

Lenkija

3294,2

8,9

12,6

Lenkija

2470,7

7,5

39,4

Latvija

2198,1

5,9

17,7

Nyderlandai

1734,6

5,2

40,6

Nyderlandai

1550,5

4,2

24,7

Estija

1716,9

5,2

-6,8

Belgija

1252,2

3,4

39,1

Jungtinė Karalystė

1688,4

5,1

47,8

Italija

1172,6

3,2

22,0

Baltarusija

1667,2

5,0

42,6

Švedija

1150,1

3,1

52,9

Ukraina

1214,6

3,7

62,4

Estija

988,2

2,7

24,7

Švedija

1196,6

3,6

24,5

Kinija

946,5

2,5

28,5

Danija

1086,1

3,3

9,1

Prancūzija

940,9

2,5

31,8

Prancūzija

1068,0

3,2

15,5

Danija

673,8

1,8

-3,3

Kitos šalys

7790,9

23,6

-

Kitos šalys

6557,8

17,6

-

1 Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Ukraina, Uzbekistanas.
2 Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija.

4 lentelė. Eksporto prekinė struktūra ir pokytis

KN skyriai, skirsniai

2010 m. sausio–rugpjūčio mėn.

mln. Lt

%

palyginti su 2009 m. sausio–rugpjūčio mėn., padidėjimas, sumažėjimas (-), %

 

Iš viso

33103,0

100,0

27,9

I–IV

Žemės ūkio ir maisto produktai

5506,6

16,6

11,3

04

 

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės
kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

849,6

2,6

23,8

08

 

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

566,2

1,7

25,1

V

Mineraliniai produktai

8126,4

24,5

44,3

27

 

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

8072,5

24,4

44,5

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

2648,3

8,0

6,4

31

 

Trąšos

1173,1

3,5

-9,7

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

2413,6

7,3

33,3

39

 

Plastikai ir jų gaminiai

2294,7

6,9

33,1

XI

Tekstilės medžiagos ir tekstilės dirbiniai

1999,3

6,0

14,9

62

 

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus

606,0

1,8

7,0

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1462,2

4,4

29,6

73

 

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

584,4

1,8

9,3

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

3338,0

10,1

32,4

84

 

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1922,6

5,8

30,9

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

2662,6

8,0

52,7

87

 

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

2052,6

6,2

45,4

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1972,2

6,0

18,5

94

 

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir panašūs kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

1817,9

5,5

18,1

 

Kiti

2973,8

9,1

-

5 lentelė. Importo prekinė struktūra ir pokytis

KN skyriai, skirsniai

2010 m. sausio–rugpjūčio mėn.

mln. Lt

%

palyginti su 2009 m. sausio–rugpjūčio mėn., padidėjimas, sumažėjimas (-), %

 

Iš viso

37195,1

100,0

27,3

I–IV

Žemės ūkio ir maisto produktai

4822,9

13,0

10,1

08

 

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

707,1

1,9

22,3

22

 

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

470,8

1,3

24,6

V

Mineraliniai produktai

12462,1

33,5

46,2

27

 

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

12015,0

32,3

48,9

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

4360,9

11,7

19,1

29

 

Organiniai chemijos produktai

1312,7

3,5

43,4

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1700,1

4,6

29,6

39

 

Plastikai ir jų gaminiai

1425,8

3,8

26,8

XI

Tekstilės medžiagos ir tekstilės dirbiniai

1687,6

4,5

11,4

61

 

Megzti arba nerti drabužiai ir jų prieda

345,7

0,9

-1,0

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1820,4

4,9

27,4

72

 

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

664,0

1,8

31,5

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys

4456,6

12,0

20,4

84

 

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

 

Šaltinis: www.stat.gov.lt

 

Pasiteirauti: Irena Jocienė
Užsienio prekybos statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4963
El. p. irena.jociene@stat.gov.lt
 

Daugiau informacijos užsienio prekybos tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital