KAS YRA FINANSŲ VALDYMAS

siaipzvejys | 2006-05-28 15:17 | perskaitė: 15969
KAS YRA FINANSŲ VALDYMAS Kas yra finansai? Finansus galima apibūdinti kaip pinigų valdymo mokslą ir meną. Kiekvienas žmogus, kiekviena įmonė uždirba arba gauna pinigų ir juos

Kas yra finansai?

Finansus galima apibūdinti kaip pinigų valdymo mokslą ir meną. Kiekvienas žmogus, kiekviena įmonė uždirba arba gauna pinigų ir juos išleidžia arba investuoja. Finansai – tai procesas, kuris apima finansų įstaigas, rinkas, finansines priemones , kurių dėka pinigai “keliauja” tarp gyventojų, verslo ir vyriausybės įstaigų.

Gyventojai, suprasdami finansų procesus gali priimti geresnius finansinius sprendimus. O tie , kurių darbas yra susijęs su finansais, geriau išmanydami juos, gali gerinti šio proceso našumą, procedūrų efektyvumą, padėti žmonėms naudotis naujais finansų rinkų produktais.

Principas.Finansai yra procesas, kurį galima išskaidyti į tris tarpusavyje susijusias sritis:

1) pinigų ir nuosavybės rinkas,

2) investicijas,

3) finansų valdymą (tai verslo finansai).

Pinigų ir nuosavybės rinkų specialistai dirba komerciniuose bankuose, draudimo kompanijose, specialiuose rinkos fonduose (mutual funds), investicinės bankininkystės firmose.

Investicijų srities specialistai- tai vertybinių popierių analitikai ir pardavėjai. Jų svarbiausios funkcijos yra nuolat analizuoti finansų rinkose esamus vertybinius popierius, komplektuoti optimalius vertybinių popierių portfelius pagal investorių pageidavimus.

Finansų valdymas reiškia konkrečios įmonės finansų vadybininko pareigas.Finansų valdymas yra ekonomikos principų pritaikymas konkrečiai įmonei ir yra susijęa su įmonių ribotų išteklių paskirstymu pagal finansinius sprendimus.Finansų vadybininkai teikia paslaugas įvairių tipų verslo firmose: finansų ir nefinansų, privačiose ir valstybinėse, stambiose ir mažose, pelno siekiančiose ir nesiekiančiose pelno.Vykdant finansų valdymo funkcijas finansininkai naudoja informaciją, kurią parengia apskaitininkai. Jeigu apskaitininko uždavinys yra kuo rūpestingiau ir teisingiau parengti finansinę informaciją, tai finansininkas pasinaudoja informacija finansiniam sprendimui priimti. Todėl finansų vadybininko nuolatinė veikla- finansiniai sprendimai. Ši veiklos sritis apima:

• pinigų srautų planavimą,

• kreditų suteikimą klientams (pirkėjams),

• ilgalaikio turto investicijų įvertinimą,

• pinigų, reikalingų gamybinei (paslaugų) veiklai, pirkimą.

Reikia pažymėti, kad nepriklausomai nuo to, kokioje srityje dirba finansų specialistas, jis turi išmanyti visas tris sritis. Pavyzdžiui, banke dirbantis paskolų specialistas negalės priimti teisingo sprendimo, jeigu jis neturės gero supratimo apie firmos finansų valdymą. Lygiai taip pat firmos finansų vadybininkas privalo žinoti kaip firmos finansų veiklą vertina komercinių bankų darbuotojai.

Pastaruoju metu sparčiai besikeičianti ekonominė aplinka, tobulėjančios informacinės technologijos vis daugiau sureikšmina finansų vadybos svarbą, todėl stambių firmų vyriausiais vadybininkais ir vyriausybių vadovais vis dažniau pradeda dirbti finansų specialistai.

Tačiau finansų vadybininko darbo negalima išmokti tik skaitant vadovėlius.Jis turi išmanyti nuosavybės rinkų veikimo mechanizmą, suprasti kaip kuriama vertė, kokia informacija yra tinkama vadybiniam sprendimui, kur slypi netikrumai.

Jeigu Jūs esate firmos vadybininkas, savininkas, bet negalvojate dirbti finansų srityje, ar Jums reikia išmanyti finansus ?

Atsakymas

Taip, reikia. Pirma, finansų žinių Jums reikia, kad galėtumėte priimti daugybę finansinių sprendimų, su kuriais susiję visi žmonės. Pavyzdžiui, ar verta investuoti į gyvybės draudimo fondą, ar automobilį pirkti lizingo būdu, ar paimti banko paskolą.

Antra, visi verslo sprendimai yra priimami, tik juos įvertinus finansiškai. Jeigu Jūs norite būti geru rinkodaros specialistu, Jums reikia suprasti finansų proceso veikimo mechanizmą, žinoti finansų rinkos kainų nustatymo būdus.

Finansų funkcijos apibūdinimas

Dar dažnam verslininkui kyla paprastas klausimas – o koks gi finansų funkcijos vaidmuo verslo įmonėje? Į tokį klausimą galima pateikti labai trumpą atsakymą- padėti vadybininkams valdyti verslą. Tačiau norint suprasti ką tai reiškia praktiškai, reikia prisiminti svarbiausius verslo vadybos darbus.

Pirmiausiai tai yra strateginis valdymas. Vadybininkai pasirenka verslo vystymo tikslus, kryptis, konkrečius uždavinius. Šiuos pasirinkimus reikia aiškiai identifikuoti ir įvertinti. Ir tik tada, kai planai yra finansiškai įvertinami, vadybininkai gali pasirinkti tinkamas kryptis savo tikslams pasiekti.

Kita vadybos darbų sritis yra gamybos proceso valdymas. Tai kasdieniniai vadybininkų darbai, sekant , analizuojant ir vertinant nukrypimus nuo pasirinkto plano.

Trečia vadybos sritis – rizikos valdymas. Rizikingas gali būti pats gamybos procesas, rizika gali padidėti , pasirinkus tam tikrus finansavimo šaltinius.

Visos išvardintos vadybos funkcijos yra tampriai tarpusavyje susijusios.

Vadybininkų veiklos sritys

Pavyzdžiui, renkantis verslo strategiją yra būtina įvertinti riziką, pasirinkti rizikos valdymo būdus.

Principas.Finansų funkcijos paskirtis – padėti vadybininkams visose trijose jų vadybos srityse. Kokie yra jų konkretūs darbai?

• Finansų planavimas. Tai pinigų srautų , pelno planų parengimas. Finansiniai planai parodo vadybininkų pasirinktų veiksmų finansines pasekmes, rezultatus.

• Investicijų įvertinimas. Finansininkai padeda priimti investicinius sprendimus, įvertindami jų pelningumą ir riziką.

• Finansavimo sprendimai. Finansų specialisto pareiga –identifikuoti finansavimo poreikius, įvertinti galimus finansavimo šaltinius.Finansavimas gali būti išorinis (iš finansų rinkų) ir vidinis (uždirbti savininkams pinigai).Todėl reikia priimti sprendimą, kokia finansavimo struktūra yra tinkama, atsižvelgiant į pelningumą ir riziką.

• Finansinė kontrolė.Finansinė kontrolė padeda vadybininkams įsitikinti, kaip jų planai yra vykdomi. Naudingiausia finansinė kontrolė yra planavimo prosese, ypač priimant investicinius ir finansavimo sprendimus. Paprastai ilgalaikis turtas yra perkamas tik įsitikinus, jog to turto naudojimo finansiniai rezultatai atsižvelgiant ir į riziką, bus tinkami.

• Ryšiai su finansų rinkomis.Jeigu reikia pirkti pinigus nuosavybės rinkose, vadybininkai privalo žinoti šių rinkų veikimo mechanizmą: kaip tose rinkose nustatomos kainos, kas jas įtakoja, kaip finansų rinkos reaguoja į firmos finansavimo ir investavimo sprendimus.

Juk finansavimo ir investicinių sprendimų įvertinimo darbai yra firmos strateginio valdymo arba rizikos valdymo sritys.

Komentarai2006 05 28 20:37     #5983
Tai kaip dabar man jaustis:con
2006 05 29 10:32     #5984
tokias rasliavas dek i "straipsnius" nes dienorastyje jie uzsimirs tiesiog... o tarp straipsniu juos bus lengviau rast..
2015 10 20 14:18     #35909
Nice cast new red artist replica handbags uk accompanying with your new dress and shoes can do just that, an affected locate a fashionable lady. If the account will not accredit you to acquirement an accurate artist backpack again you could anticipate about affairs a replica handbag. Broad artist accoutrements are about actual carefully accompanying to the absolute thing. Absolutely you accept to do your due activity above-mentioned to authoritative any acquirement of red artist handbags. Regardless of whether you acquirement an aboriginal or a affected adaptation it is assertive that you will get acceptable quality, adulthood and lots of affectionate looks. Should you absorb a few moments at online websites that advertise red artist handbags, you possibly can accomplish a actual abreast Dior Replica Handbags affairs accommodation in your up advancing broad artist backpack order.
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital