Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.

 

KLEAT

marve
Rašyti privačią žinutę

4 žinutės

Klementi akcijos iðsiskyrë maksimaliu leistinu 15 proc. brangimu. Paskutinis sandoris sudarytas 2,30 euro kaina. Prekybos eigoje ávyko 30 sandoriø uþ 42,28 tûkst. eurø. Penktadiená po pietø ámonë praneðë ðiemet uþdirbusi 191,7 tûkst. eurø. Praëjusiais metais buvo dirbta nuostolingai. Anksèiau skelbta, jog Klementi Lietuvoje ákûrë savo dukterinæ bendrovæ ir, uþuot platinusi savo produkcijà per Aprangos tinklà, ðalyje prekiaus savo parduotuvëse.

Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.


Techninė analizė

Prekybos statistika realiu laiku

Ekonominis kalendorius

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital