Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.

 

Finansines ataskaitos

DNR
DNR
Rašyti privačią žinutę

38 žinutės
( +1 )

Klausimas ne visai i tema :wink
Gal kas zino, ar Lietuvoje istatymai leidzia suzinoti imoniu, nesilistinguojanciu birzoje, finansinius rezultatus?
Teko girdeti, kad kitose salyse galima uzsisakyti bet kokios imones fin.ataskaita.
Thanx
Nojus
Nojus
Rašyti privačią žinutę

4089 žinutės
( +294 / -312 )

Čia:
http://www.vpk.lt/lt/index.php?fuseaction=registry.browse

Yra dar kažkur, kažkas rado dar vieną tinklapį, bet šio pakanka. UAB'ų tai nesitikėk gauti.
Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...
modestas
Rašyti privačią žinutę

166 žinutės

Nojau,
Galima gauti bet kokios imones FA . Tereikia nueiti i RC, susimoketi uz viena lapa 2 litus ir bet kokios imones FA gauni. Zinoma negausi, jei FA nebuvo pateikta RC (Registrų centrui).
Viena iš papildomų sąlygų be sumokėtų litų, tai reikės pasirašyti, kad informacija toliau niekur nenutekės kitiems asmenims.

Ir istatymai leidzia, tik labai tingiu ieskoti teisės aktą, kuriame rašo apie registru centro veikla. Jei reikės - surasiu.
modestas
Rašyti privačią žinutę

166 žinutės

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=236588&Condition2=

Už juridinio asmens, filialo ar atstovybės dokumentų kopijos vieno lapo su žymaKopija tikra“ išdavimą**– 3 litai.
Už juridinio asmens, filialo ar atstovybės dokumentų kopijos vieno lapo be žymos „Kopija tikra“ išdavimą**– 2 litai.


http://www3.lrs.lt/cgi-bin/getfmt?C1=w&C2=250788

X. REGISTRO DOKUMENTŲ, DUOMENŲ IR INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

156. Registro dokumentų kopijos, duomenys ir informacija teikiami atlygintinai, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus. Vykdant šių Nuostatų 8.1 ir 74.1 punktuose nurodytas funkcijas, Registro duomenys, dokumentai ir informacija Teisingumo ministerijai teikiami neatlygintinai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03)

157. Dokumentų ir pavienių dokumentų lapų kopijos, duomenys ir informacija gali būti teikiami telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti registro tvarkytojo parašą.
158. Juridinių asmenų registravimo duomenys, dokumentų kopijos ir informacija teikiami šiais būdais:
158.1. Išduodamas Registro išrašas apie juridinį asmenį, filialą ar atstovybę popieriuje su žyma „išrašas tikras“, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo prašyme atsisako tokios žymos. Gali būti išduodamas ir skaitmeninės formos Registro išrašas su žyma „išrašas tikras“, jeigu asmuo aiškiai prašo tokios žymos.
158.2. Pateikiamos juridinio asmens dokumentų byloje esančių dokumentų kopijos su žyma „kopija tikra“, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo prašyme atsisako tokios žymos. Gali būti išduodamos ir skaitmeninės formos dokumentų kopijos su žyma „kopija tikra“, jeigu asmuo aiškiai prašo tokios žymos.
158.3. Pagal gavėjo pateiktą prašymą išduodami specialiomis aplikacijomis suformuoti Registro duomenų ar informacijos išrašai.
158.4. Atliekami vienkartiniai duomenų ar informacijos apibendrinimai, analizė ar įvairūs statistiniai skaičiavimai pagal gavėjo prašymą.
158.5. Registro duomenys ar informacija teikiami pagal Registro tvarkytojo sutartis su gavėju. Vadovaujančioji Registro tvarkymo įstaiga įgaliojimus Registro tvarkytojui sudaryti sutartis su gavėju ir jų sudarymo tvarką nustato Registro tvarkymo taisyklėse.
159. Nesant sutarties, kiekvienas asmuo, nurodęs Registro tvarkytojui juridinio asmens kodą ar juridinio asmens pavadinimą, turi teisę nedelsiant nemokamai gauti žodžiu ir internetu duomenis apie juridinio asmens pavadinimą, kodą, teisinę formą, buveinę (adresą), teisinį statusą, apribotą juridinio asmens veiklą ir išregistravimo datą.
160. Registro tvarkytojo ir duomenų gavėjo sutartyje nustatomos duomenų gavėjo teisės ir atsakomybė, duomenų ir informacijos naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka.
161. Duomenys ir informacija valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) tvarkytojams ir informacinių sistemų valdytojams teikiami, jeigu jų teikimas numatytas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintuose registrų (kadastrų, klasifikatorių) ar informacinių sistemų nuostatuose, kuriuose reglamentuota gaunamų duomenų ar informacijos apimtis ir naudojimas.

162. Duomenų gavėjai neturi teisės naudoti gautų duomenų ar informacijos kitam tikslui negu nustatyta juos perduodant, taip pat perduoti tretiesiems asmenims pakeistų ar patikslintų duomenų ar informacijos, jeigu įstatymai nenustato kitaip.Punkto pakeitimai:
Nr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22)
Nojus
Nojus
Rašyti privačią žinutę

4089 žinutės
( +294 / -312 )

OK, vansi, galima. Puiku
Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...
Banker
Rašyti privačią žinutę

16 žinutės

Nežinau ar rašau į tą forumą, bet norėčiau paklausti gal kas turite OMXV listinguojamų įmonių bent pastarųjų 4 metų (iki 2006 01 01) finansinius koeficientus - P/B, D/E, EBIT, EBITDA, P/E ir mėnesinius listinguojamų įmonių pardavimus? Pageidaujama elektronine forma ir išskyrus "Finasta" šaltinį. Atlyginimas pagal susitarimą
Nojus
Nojus
Rašyti privačią žinutę

4089 žinutės
( +294 / -312 )

dar nėra 2005 metų audituotų rezultatų, tik 2005 3Q, kuriuos daugelis bendrovių skelbė ikimokestinius, tai "normalių" koeficientų kaip ir nėra dar.
EBIT ir EBITDA nėra koeficientas, gali rasti ataskaitose be vargo.
Parašyk privat, kiek žadi mokėti...
Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...
Slava
Slava
Rašyti privačią žinutę

56 žinutės
( +2 )

Finastos arba JT apžvalgoje, apie kovo 10d. buvo pateiktas toks variantas:
Vidutinis bendras Vilniaus biržos P/E apie 21
Atmetus energetines bendroves apie 17

Nejaugi vis dar per aukštas ?...atisfied
Nebijok daryti to, ko nemoki. Titaniką sukure professionalai, o Nojus buvo tik megėjas.
Slava
Slava
Rašyti privačią žinutę

56 žinutės
( +2 )

Sveiki,
Norėčiau ekspertų paklausti, kas tiksliai įtakoja Pelno Mokesčio didį.
Kaip pavyzdį pagal PTR ataskaitą:
2003 metais pelno mokestis sudarė 32,75 %
o 2004 – 62 %.


PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ:......3,811,329(04m).....457,640(03m)
PELNO MOKESTIS :..........................1,248,388(04m).....286,523(03m)
PELNAS PRIEŠ MAŽUMOS DALĮ:........2,562,941(04m).....171,117(03m)
MAŽUMOS DALIS:...............................-53,817 (04m).....-26,162(03m)
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI):...2,616,758 (04m).....197,279(03m)

Ir dar, kas šiuo atveju yra mažumos dalys, ir kaip jinai didina grynąjį pelną.
Iš anksto labai dėkoju už kompetetingą pagalbą.
Nebijok daryti to, ko nemoki. Titaniką sukure professionalai, o Nojus buvo tik megėjas.
Skeptikas
Skeptikas
Rašyti privačią žinutę

20 žinutės

Sveiki,
Norėčiau ekspertų paklausti, kas tiksliai įtakoja Pelno Mokesčio didį.
Kaip pavyzdį pagal PTR ataskaitą:
2003 metais pelno mokestis sudarė 32,75 %
o 2004 – 62 %.
Nesu ekspertas bet neseniai buvo neblogas straipsnelis tokiems kaip as Verslo Ziniose. Vat pora istrauku is jo:

"Visų pirma dera žinoti, jog pelnas prieš apmokestinimą, apskaičiuotas pelno (nuostolių) ataskaitoje, nesutampa su apmokestinamuoju pelnu. Valstybė apmokestina ne tą veiklos rezultatą, kuris apskaičiuotas remiantis tikra ir teisinga informacija. Finansinėje apskaitoje nustatytą finansinių metų pelną prieš apmokestinimą reikia koreguoti taikant Pelno mokesčio apskaičiavimo taisykles, norint apskaičiuoti apmokestinamąjį pelną. Daugelis mano, kad pelno mokesčio dydį pirmiausia lemia pelno mokesčio tarifas, tačiau jam ne mažesnę reikšmę turi tai, kas priskiriama prie apmokestinamųjų pajamų ir leidžiamų atskaitymų.
Todėl įmonei reikia vesti dvi oficialias apskaitas: finansinę ir apskaitą, skirtą mokesčiams apskaičiuoti...

...Kuo skiriasi apskaitos informacija, pateikiama verslui ir naudojama apskaičiuojant mokesčius? Šios dvi informacijos rūšys skiriasi savo turiniu. Apskaitos informacija, pateikiama verslui, turi atspindėti tikrąją įmonės finansinę padėtį, realius jos veiklos rezultatus – grynąjį ataskaitinių metų pelną ar nuostolius. Remiantis šia informacija vertinama verslo sėkmė. Vaizdžiai tariant – finansinės ataskaitos yra įmonės veiklos fotografija finansinių metų pabaigoje.
Informacija, skirta mokesčiams apskaičiuoti, yra renkama pagal apmokestinimo taisykles, kurios dažniausiai nesutampa su buhalterinės apskaitos logika. Apskaitos informacija, skirta mokesčiams apskaičiuoti, atspindi valstybės interesą – gausinti biudžeto pajamas ir daryti įtaką ekonomikos procesams."
kato
Rašyti privačią žinutę

55 žinutės

Papildant tai, kas parasyta Skeptiko:
1. sudaroma pelno/nuostolio ataskaita iki eilutes "pelnas pries apmokestinima"
2. tada mokestiniais tikslais pildoma pelno mokescio deklaracija, kur is pajamu minusuojamos tik tos islaidos, kurios pripazistamos mazinanciomis apmokestinamasias pajamas (ten atskiros taisykles). Del skaciavimo ypatumu pelnas, nuo kurio skaiciuojamas ir sumokamas pelno mokestis paprastai yra didesnis.
3.pelno mokescio deklaracijoje suskaiciuota pelno mokescio suma irasoma i "pelno mokescio" eilute pelno/nuostolio ataskaitoje.

tai ir yra priezastis, kodel pelno mokestis pelno/nuostolio ataskaitoje sudaro daugiau nei 15%.

o mazumos dalis:

Mažumos dalis – dukterinės įmonės akcininkams, kurie nėra nei patronuojanti įmonė, nei kita tai grupei priklausanti dukterinė įmonė, tenkanti dukterinės įmonės nuosavo kapitalo ar ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) dalis.
Dukterinė įmonė – įmonė, kurią kontroliuoja kita įmonė.
Patronuojanti įmonė – įmonė, kuri turi vieną ar daugiau dukterinių įmonių.
Gazikas
Gazikas
Rašyti privačią žinutę

70 žinutės

Dėkui. Šiaip įdomu, elektromechanikoje panašūs principai galioja.

Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.


Techninė analizė

Prekybos statistika realiu laiku

Ekonominis kalendorius

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital