artas71 | Komentarai

2009.07.01 Birža: Vėl sausra 9

2009-07-02 08:37:18

Apranga pateikė grupės APYVARTĄ už 07.01.Lygiai tokį patį dydį pateikė ir VMI- spekuliantų ir investuotojų sugeneruotą APYVARTĄ. Apyvarta - tai nėra fin. ataskaita. Fin ataskaitos tiek pagal VAS, TFAS, US GAAP ir kelios ir labai panašios: Įmonės balansas Įmonės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita Įmonės pinigų srautų ataskaita Viskas kita - tik papildoma info. Ps: nereikia statistikos vartyti kaip norim - šūdas gausis. Reikia vartyti pagal statistikos žinovų sudarytas taisykles :tiesiog nepamiršti Puasono skirstinio ir Parett'o kreivės....

2009.07.01 Birža: Vėl sausra 9

2009-07-01 19:37:59

VMI statistika nei juokinga nei liūdna. Ar Apranga irgi juokingą statistiką vakar pateikė - kiek gavo pajamų už 06 mėn? Tiesiog reikia daryti logiškas išvadas: spekulių sumažėjo, bet apyvarta tenkanti vienam dar gyvam spekuliui ženkliai padidėjo.

500 mln. euroobligaciju emisija (2009m.) 4

2009-06-18 09:46:53

Pirmoji VVP emisija Nr. LT000050000. trukmė 91 diena, data 1994 07 19 išplatinta kiek daugiau 13 mln. Patvirtintas vidutinis pelningumas 34,99%. Tačiau jau 1994 08-1994 09 pelningumai labai krito - iki 24-27%. Palūkanos tarp 22-28% už 30-90 dienų VVP laikėsi iki 1996 08. paskui staigiai krito iki 9- 15%. 1995 metais su Nomura pasirašyta 60 mln USD (240 mln LTL) VVP emisija. palūkanos 10% Fin mininstars Stankevičius http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=22738&p_query=&p_tr2= 9 puslapis http://www.vkontrole.lt/auditas_ataskaita.php?169

Snorelis 11

2009-04-10 08:00:21

M.Galinis

Grazu, ane?:) 11

2009-02-02 15:00:29

gaila, aišku, kad tiek šūdžių ši žemelė nešioja.

2009.01.30 Birža: Savaitė buvo įdomi 12

2009-01-30 16:10:28

Aš linkęs pritarti nuomone, kad Karl Markso citata papuola į "questionable quote" kategorija Kodėl, todėl kad: http://meganmcardle.theatlantic.com/archives/2009/ 01/faux_marx.php Patikrinti patiems čia: http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf.htm

2009.01.22 Birža: Ar tai štilis, ar tai vėjo nėra? 3

2009-01-22 14:52:18

Aukštokai atsirėmė.... "Linas atsirėmė į palaikymą @0.90"

anekdotas 2

2008-12-18 13:12:40

++

Pagaliau krizė atėjo ir į biržą 15

2008-11-29 11:28:06

Pasiilgau Wismanų... P.s: primenu, kad findyrai ir vyr.buhai bei kartais direktoriai yra SAMDOMI darbuotojai.Ž_0pa dažniausiai (77,8%) pareina visiems samdomiems vieningai....

Apie indėlių draudimą plačiau 6

2008-11-06 12:13:57

Tam ir yra Liet.Bankas, kuris tikrina banko būklę įskaitant blogų skolų dydžius.