artas71 | Žinutės

Investavimo strategija ir taktika 14 Pagalba Naujokams 2006-10-30 14:28:44

jei kas nurodytu kaip kur i kada tai padaryti uz praejusius, mielai padaryciau..nes keleta metu to 2% niekam neskyriau.
1.Parsipūsti ABBYYFormFillerį.Instaliuoti.
2.Parsipūsti formą.Išarchyvuoti.
3.Paleisti ABBYYForm..., įkrauti formą Fr0512 ( failas .mxfd)
4.Užpildyti pagal nurodytas taisykles.
(pasitikrinti ar tikrai asociacija gavusi paramos gavėjos statusą -tikrai, nuo 2006 04 04)
http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1003742
5.Išsaugoti duomenis ( failas .ffdata)
6.Pasijungti prie sąvo sąskaitos banke. Kitose paslaugose turetų būti EDS ( elektronine deklaravimo sistema).
7. Vykdant nurodytas instrukcijas, internetu sudaryti deklaracijų teikimo einternetu sutartį.
8. Pasijungti prie savo aacount‘o VMI.
9. Papildyti vartotojo duomenis (el. paštas, į kurį norėtum gauti pranešimus apie pateiktas/priimtas deklaracijas)
10.pasirinkti „Pateikti deklaraciją“
11.Attach‘ inti failą .ffdata.
12. Patikrinti perduoto failo statusą.
13. Gauti pranešimą į el. paštą apie sėkminga/nesekmingą deklaracijos priėmimą.

Rinkos formuotojai: jų funkcijos ir kaip jos bus realizuojamos 3 Pagalba Naujokams 2006-10-30 10:48:11

VPK vadovė Vilija Nausėdaitė:... dar viena naujovė - jau netrukus bus įteisinti rinkos formuotojai. Jų pagrindinė funkcija - palaikyti bendrovės, kurios akcijų rinka nėra likvidi, pastovią akcijų pasiūlą ir paklausą. Tikimasi, kad dėl to vertybinių popierių rinka suaktyvės, taps likvidesnė - tai papildoma nauda smulkiesiems investuotojams


Pasidalinkite prašom žiniomis:
Ar yra kitų šalių VP rinkose šių veikėjų ir kaip jie įgyvendina deleguotas
funkcijas?

MNF1L - "Mažeikių nafta" 2659 Akcijų birža 2006-10-30 08:23:59

[
deja taip pasitaiko

o jei tu artas71 esi teisus, tai reikstu, kad MN is altruistiniu paskatu neuzdaro gamyklos ir planuoja generuoti 374 - 245 = 129 nuostoli per 4Q
ir tai jau PO draudiku kompensacijos ivertnimo ???!!!
tai butu nesamone
...
Ar senai buvo laikai, kai ant gamyklos galima buvo kabinti iškabą "Caritas"
ar "Sigito Kakčio namo nuomininkų melžyklėlė"?

MNF1L - "Mažeikių nafta" 2659 Akcijų birža 2006-10-30 07:12:20

[.....siais metais mes turime tik sunaikinto turto verte, kuri siais metais kaip plikas faktas mazina MN turta, didina sanaudas, vadinasi mazina popierini pelna :)
Visai "nesivadinasi";) ,nes tą vieną faktą pliką reikėtų skaidyti į du smulkesnius:
1)turtas sumažėjo, bet;
2)atsirado "Kita gautina suma" (iš draudimo).

T.y mažinam turtą, ir didinam kitas gautinas sumas (o ne didinam išlaidas).

MNF1L - "Mažeikių nafta" 2659 Akcijų birža 2006-10-30 06:12:43

Dėl LIU :ji priklauso grupei - Liberty Mutual Holding Company Inc.
Nėra ji jau tookia maža:
http://www.libertymutual.com/2005AnnualReport/pdf/2005_financials.pdf

MNF1L - "Mažeikių nafta" 2659 Akcijų birža 2006-10-30 06:04:45

artas71, apskaitoje privalu yra atvaizduoti ivykusius faktus, o ne prielaidas ar optimistines prognozes ...
MN atveju gaisras ir jo nuostoliai yra ivykes faktas
Negautas pelnas del sumazejusiu veiklos apimciu, efektyvumo ir pan. yra planuojamas ivykis, kuris neabejotinai pavirs i fakta tiek 2006, tiek 2007 metais
.

Sutinku, kad apskaitoje reikia atvaizduoti ūkinius faktus, o ne lūkesčius. Tačiau, atvaizduojant tokius įvykius, svarbu ir jų vertinimas. Draudimo išmokos gavimas nėra efemeriškas dalykas( tikiuosi, nors MNF neturiu). Jeigu yra akivaizdu, kad tai draudiminis įvykis, pagal apskaitos taisykles, atidėjimai atstatymo išlaidoms nėra formuojami.Taip pat apskaitoje privalu laikytis kaupimo ir palyginamumo principų. Tai, kad įvykio sąnaudos P/L būtų atvaizduotos 2006 metais, o draudikų pajamos( kompennsacinės sumos) -P/L 2007, iškreiptų tiek 2006 tiek 2007 metų rezultatą. Nors ir Verslo apskaitos standartai ir TFAS reikalauja labai atsargiai vertinti galimus praradimų sumažėjimus, vis tik manau, kad auditas pakoreguotų 2006 FA, jeigu sąnaudos būtų pripažintos 2006 metais ( neesant draudimo kompanijos sprendimui neišmokėti draudimo išmokos).
Dėl brokerio įmonės atsakomybės –brokeris gauna įmonės įgaliojimą jai atstovauti bei pasirašoma atitinkama sutartis, kurioje gali būti smulkiai nurodyta, kokias rizikas ir kokius objektus ( BCA, finansinių nuostolių, turto ir p.n) apsiima padėti apdrausti brokeris. Atsakomybės dėl draudiko negalėjimo vykdyti fin. įsipareigojimus brokeris neneša.Brokerio atsakomybė kyla tada, kai buvo sutarta ir aprašyta, kad konkreti rizika ir konkretus turtas esant konkrečiom sąlygos privalo būti apdraustas, tačiau to nebuvo padaryta.
Apie žirafą- nors AON ir didelis žiurafas ( Vladimiro Visockio žodžiais kalbant), tačiau jis nevisagalis. Visko gali būti…
4 valdybos nariai raštu pareiškė nepasitikėjimą Paulu Nelsonu Englishu,..
http://www.delfi.lt/news/economy/business/article.php?id=11070638

MNF1L - "Mažeikių nafta" 2659 Akcijų birža 2006-10-29 20:27:15

kas yra priplanuota 4Q i ta popierini pelna?
kaip visada supranta maksimalus imanomi nusotoliai ir minimalus palenai (kaip visada MN ir darydavo):

1) turto netekimas del gaisro - 131 mln (nuostoliai kompensuotini draudiku - tai bus 2007 "finansines veiklos pelnas")
Draudikų mokėtinos sumos yra kompensacinės sumos ( kompensuoja draudiminio įvykio sąnaudas), todėl, jeigu įvykio sąnaudos=kompensacinės draudimo sumos,
per pelno-nuostolio ataskaitoje net nesimato ( matosi - tik skirtumas, jeigu jis yra).Ir netgi tada, kai skiriasi ataskaitinis laikotarpis ( draudiminis įvykis 2006, kompensacija 2007). Paprasčiausiai negauta draudimo išmoka 2006 metais nusės balanse straipsnyje "kitos gautinos sumos".


Tiesa, jeigu yra didelių klaustukų dėl draudimo išmokos, tada tikrai, būtini atidėjimai, suformuoti 2006 įvykio nuostoliams padegti. Ir tai pablogins rezultatą. Tačiau tada AOC gresia ryškus smukimas. http://finance.yahoo.com/q/pr?s=AOC

Investavimo strategija ir taktika 14 Pagalba Naujokams 2006-10-28 20:07:46

Beje, kur galiu rasti ta 2 proc forma. Kada ja reikia pildyti, nes noriu paremti spekuliu asociacija. Geru spekuliaciju visiems!!
Forma yra 18 sąraše (FR0512).
http://deklaravimas.vmi.lt/PublicPages.aspx?ID=0

MNF1L - "Mažeikių nafta" 2659 Akcijų birža 2006-10-28 13:20:51

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280718
LR VP rinkos įstatymas:


18(3) straipsnis. Privalomo oficialaus pasiūlymo kainos nustatymas
1. Privalomo oficialaus pasiūlymo kaina turi būti
a) ne mažesnė už didžiausią vertybinių popierių, kuriuos oficialaus pasiūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki šio Įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kainą ir

b) ne mažesnė už vidutinę svertinę rinkos kainą per 6 mėnesius iki nurodytos balsų ribos peržengimo dienos, kai vertybiniais popieriais yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.

Taigi, šiuo atveju galioja dalis a.

SRS1L - "Snoras" 4113 Akcijų birža 2006-10-27 18:23:36

Aš sutinku su Martynu6s - skaidymo atveju VMI pripažįsta, kad pajamų neatsiranda (
VMI pcvz. (komentaro 144 pusl) Gyventojas iki 1999-01-01 įsigijo vieneto “X” akcijų. 2003-05-10 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo sumažinta vieneto akcijų nominali vertė nuo 5 Lt iki 1 Lt ir tuo pačiu atitinkamai padidintas akcijų skaičius nuo 30 000 iki 150 000 vienetų, nekeičiant 150 000 Lt įstatinio kapitalo dydžio. Bendrovės akcininkas mainais į turėtas 5 Lt nominalo vertės akcijas gavo atitinkamą kiekį naujos 1 Lt nominalios vertės vieneto akcijų, bendra jo valdoma kapitalo dalis liko nepakitusi. Pateiktu atveju laikoma, kad naujos nominalios vertės akcijas (1 Lt nominalios vertės) dalyvis įsigijo iki 1999-01-01, todėl šių akcijų perleidimo pajamoms taikoma šiame punkte nustatyta apmokestinimo lengvata.


Bet po akcijų skaidymo, jų pradavimo kainą, reikia proporcingai dalyti buvusių akcijų įsigijimo kainą.Maklia nepraei`s...JMO
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital