Kada spekulio balsas į dangų eina....

artas71 | 2008-08-31 11:29 | perskaitė: 1076
Kada spekulio balsas į dangų eina.... 2008 08 31 Vyriausybė nepritarė GPMĮ 19 straipsnio pateiktam projektui http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=326100&p_query=&p_tr2=|

2008 08 31

Vyriausybė nepritarė GPMĮ 19 straipsnio pateiktam projektuihttp://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=326100&p_query=&p_tr2=| Vyriausybė nutarė nepritarti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui.Vyriausybė nurodo, kad "kitų, savanoriškų papildomų mokėjimų finansų įstaigoms už įvairias papildomas paslaugas (investavimo konsultacijas, informacijos analizę ir apibendrinimus, vertybinių popierių portfelio valdymą, lėšų skolinimą ir panašiai) priskyrimas apmokestinamąsias ne individualios veiklos turto pardavimo pajamas mažinančioms ar šio turto įsigijimo kainą didinančioms išlaidoms iš esmės iškreiptų ne individualios veiklos turto vertės padidėjimo pajamų apmokestinimo esmę ir visuotinai pripažintus šios rūšies pajamų apmokestinimo principus".2008 06 12http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4002&p_d=77704&p_k=1

Biudžeto ir finansų komitetas svarsto:

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. XP-3092;(Projektu siūloma papildyti sąrašą išlaidų, susijusių su vertybinių popierių įsigijimu, valdymu ir perleidimu, kurias būtų galima atskaityti iš pajamų už vertybinių popierių perleidimą, ir nustatyti pavyzdinį tokių išlaidų sąrašą; detalų tokių išlaidų sąrašą nustatytų Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.)Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki 2008-06-17

El. paštas possek@lrs.lt

Yra LABAI TINKAMA proga pasireikšti Asociacijai...Mano labai asmenine nuomone galėtų asociacijos nariai suformuluoti tokį doką:

- detalizuoti sąrašą sąnaudų( portfelio valdymo, sekmės, palūkanų , VP laikymo ir kt mokesčiai);

- pritaikyti Palaičio mintis projekto sėkmingam stūmimui (nedidelė suma sąnaudų, maža įtaka biuidžeto pajamoms, aiškesnis apmokestinimas - didėja investuotojų );

- taip pat siūlyti ateityje inicijuoti svarstymus dėl aiškesnio VP prekybos apmokestinimo (pvz. netaikyti indv. veiklos kriterijus) arba siūlyti kitokią apmokestinimo schemą.

Gal kažkas iš Spekuliantai Asociacijos narių prisidėjo prie šio projekto?

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO

PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMO PROJEKTOAIŠKINAMASIS RAŠTAS

Teikiamo įstatymo projekto tikslas – sudaryti palankesnes mokestines sąlygas fiziniams asmenims investuoti į vertybinius popierius, skatinti domėtis šiais finansiniais instrumentais bei investuojant į juos taupyti......

Šiuo metu pajamų iš vertybinių popierių (turto vertės padidėjimo pajamos) apmokestinimas yra reglamentuojamas įstatymo projektu siūlomame keisti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 19 straipsnyje.Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 19 straipsnyje numatytas baigtinis išlaidų, kurias galima atimti iš gyventojo gautų pajamų už vertybinių popierių perleidimą, sąrašas. Įstatymu leidžiant, apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį nuo pajamų už vertybinių popierių perleidimą, atimti tik turto įsigijimo kainą bei sumokėtą komisinį atlyginimą bei mokesčius rinkliavas, susijusius su vertybinių popierių perleidimu, yra neatsižvelgiama į realiai patiriamus su investavimu į vertybinius popierius susijusius kaštus. Toks baigtinis išlaidų sąrašas yra akivaizdžiai nepakankamas bei mažinantis investavimo patrauklumą. .......Kaip vienas iš tokių gyventojo pajamas už vertybinių popierių perleidimą nemažinančių išlaidų būtų galima nurodyti vertybinių popierių portfelio valdymo mokestį bei sėkmės mokestį, kuriuos gyventojas moka finansų tarpininkams (finansų maklerio įmonėms), kurie teikia finansines paslaugas, susijusias su vertybiniais popieriais.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog tuo tarpu juridiniai asmenys (įmonės ir kiti vienetai), kurie lygiai taip pat kaip ir gyventojai įsigyja ir perleidžia vertybinius popierius, leidžiamiems atsiskaitymams, kurie mažina mokėtiną pelno mokestį gali priskirti visas išlaidas, susijusias su vertybinių popierių įsigijimu, jų valdymu ir perleidimu, tarp jų ir valdymo mokestį bei sėkmės mokestį, mokamus finansų tarpininkams (finansų maklerio įmonėms). Galima teigti, jog toks tų pačių pajamų, t.y. pajamų iš vertybinių popierių perleidimo, skirtingas apmokestinimas priklausomai nuo mokesčių mokėtojo teisinio statuso (fizinis ar juridinis asmuo) gali būti vertinamas kaip diskriminuojantis ir pažeidžiantis mokesčių mokėtojų lygybės prieš įstatymą principą.Atsižvelgiant į tai, kas išdėstytą, įstatymo projektu siūloma papildyti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 19 straipsnį, praplečiant sąrašą išlaidų, susijusių su vertybinių popierių įsigijimu, valdymu ir perleidimu, kurias būtų galima atskaityti iš pajamų už vertybinių popierių perleidimą. Siekiant minėto įstatymo projekto tikslo siūloma nustatyti pavyzdinį tokių išlaidų sąrašą, kartu nurodant, jog detalų tokių išlaidų sąrašą, atsižvelgiant į įstatyme nustatytus kriterijus, pavedama nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai.Priėmus šį įstatymo projektą valstybės biudžetas netektų labai mažos dalies pajamų, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, jog įstatymo projektu siūlomi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimai bei papildymai leistų suvienodinti fizinių bei juridinių asmenų tų pačių pajamų rūšių apmokestinimą bei ženkliai išplėstų ratą gyventojų besidominčių finansiniais instrumentais ir investuojančių į juos. Palankesnių sąlygų investavimui sudarymas, skatintų taupyti.... Taip pat svarbu paminėti, jog užsienio valstybėse yra įprasta leisti iš pajamų, susijusių su vertybinių popierių perleidimu, atimti išlaidas, susijusias su visu vertybinių popierių apyvartos ciklu, pradedant jų įsigijimu, valdymu ir baigiant pardavimu. .....

Įstatymo projekto iniciatorius ir rengėjas LR Seimo narys Raimundas Palaitis.Pats įstatymo projektas

Kelio įdomesnės ištraukos

19 straipsnis. ....su tuo turto pardavimu ar kitokiu perleidimu bei valdymu susijusios išlaidos”1. Pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn ne individualios veiklos turtą, iš gautų pajamų šiame straipsnyje nustatyta tvarka gali būti atimta:

1) turto įsigijimo kaina;

2) sumokėtas komisinis atlyginimas, mokesčiai, rinkliavos bei mokėjimai finansų įstaigoms, susiję su šio turto pardavimu arba kitokiu perleidimu nuosavybėn;

3) mokesčiai, rinkliavos bei mokėjimai finansų įstaigoms, susiję su šio turto valdymu.

Komentarai2008 05 25 12:55     #13076
Labai teisingas siulymas, ypac ta trecioji paskutine pastraipa. Klausimas tik man iskilo, ar mokesciai uz VP saugojima irgi yeina y sia savoka? Nes tikrai tai butu teisinga
2008 05 25 18:27     #13077
Raimundas Palaitis gauna pliusą
2008 05 26 19:39     #13088
Palaitis geras politikas=]. Atsimenu kai mokiaus 11 klasei jis padovanojes buvo kelione i Seimo rumus is Palangos. Ir kai visi paveiksalvomes, jis paprase rodyti jam ragus =]. Poto nuo mokytojos gavau bart =].
2008 05 27 06:17     #13091
Raimundas Palaitis gauna pliusą - rinkimu biuletenij
2008 05 27 09:01     #13093
labai gera pradzia. beje, trecias straipsnis netiesiogiai leidzia gilintis toliau ir iki repo palukanu (geriau toliau kol kas nekasti)
2008 05 27 09:03     #13094
sakyciau lics ir Palaitis kol kas vieninteliai realiai kazka bent pabande - bent jau man tai pliusas
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital