VP pajamų apmokestinimas-7: MZN1L VP pardavimo datos nustatymas

artas71 | 2007-04-04 16:47 | perskaitė: 1889
VP pajamų apmokestinimas-7: MZN1L VP pardavimo datos nustatymas 2007 04 04 (Atnaujinta). VMI atsakymas 2007 03 30 Nr. (13.1)-134-1365 DĖL GAUTŲ PAJAMŲ APMOKESTINIMO 2006-08-22 įsigyta 10000 vnt. AB Mažeikių nafta

2007 04 04 (Atnaujinta).

VMI atsakymas

2007 03 30 Nr. (13.1)-134-1365DĖL GAUTŲ PAJAMŲ APMOKESTINIMO

2006-08-22 įsigyta 10000 vnt. AB Mažeikių nafta akcijų. AB Mažeikių nafta pranešė apie privalomą akcijų pardavimą (akcijos kaina -10,25 Lt), kuris pradedamas įgyvendinti 2007-02-20. Reikalaujama, kad akcininkai per 90 dienų nuo pranešimo parduotų savo turimas akcijas už siūlomą kainą arba gali užginčyti siūlomą kainą. Privalomo pasiūlymo teikėjai iki 2007-05-21 įgis teisę kreiptis į teismą su prašymu įpareigoti sąskaitų tvarkytojus registruoti vertybinių popierių sąskaitose akcijų nuosavybės teisės perdavimą ir sumokės nurodytą kainą už perkamas akcijas į depozitinę sąskaitą. Nuolatinis Lietuvos gyventojas per nustatytą terminą akcijų neparduos ir užginčys kainą.

1. Ar 2007-10-01 teismui patvirtinus akcijų kainą 10,25 Lt ir 2007-10-08 iš depozitinės sąskaitos pervedus į nuolatinio Lietuvos gyventojo sąskaitą atsiranda prievolė mokėti gyventojų pajamų mokestį?

2. Ar 2007-10-01 teismui patvirtinus akcijų kainą 10,50 Lt ir 2007-10-08 iš depozitinės sąskaitos pervedus į nuolatinio Lietuvos gyventojo sąskaitą atsiranda prievolė mokėti gyventojų pajamų mokestį?

Atsakydami į klausimus paaiškiname;

Pagal 2002-07-02 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau - GPMĮ) 6 straipsnio 2 dalies 9 punktą pajamų mokesčio 15 procentų tarifas taikomas ne individualios veiklos turto (tame tarpe ir vertybinių popierių) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamoms.

......

Pagal GPMĮ 8 straipsnio nuostatas, pajamų gavimo momentu laikomas momentas, kai akcininkas įgyja teisę laisvai disponuoti jo sąskaitoje esančia akcijų pardavimo suma.

Paklausime pateiktos situacijos atveju, mūsų nuomone, kai registruojamas vertybinių popierių sąskaitose akcijų nuosavybės perdavimas ir sumokama už akcijas 2007-05-21, nors akcininkas atsisako priimti tokį mokėjimą, laikoma, kad akcininkas pardavė akcijas nepraėjus 366 dienoms nuo akcijų įsigijimo, todėl nuo susidariusio kainų skirtumo mokamas 15 proc. gyventojų pajamų mokestis.___________________________________________________

Paklausimas VMI:Prašome paaiškinti, kaip bus apmokestinamas akcijų privalomas pardavimas.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2006 08 22 įsigijo 10 000 vnt AB Mažeikių nafta akcijų

Už 76000 Lt.AB "Mažeikių nafta" pranešė, kad gautas pagrindinio akcininko PKN ORLEN S.A. pranešimas apie privalomą akcijų pardavimą (squeeze-out of shares): privalomas akcijų pardavimas pradedamas įgyvendinti 2007 m. vasario 20 d.,

vienos akcijos pardavimo kaina - 10,25 litų.

2007 m. vasario 14 d. Privalomo oficialaus pasiūlymo teikėjams priklauso 705

201 432 (septyni šimtai penki milijonai du šimtai vienas tūkstantis keturi

šimtai trisdešimt dvi) paprastosios vardinės 1 Lt (vieno lito) nominalios

vertės AB „Mažeikių nafta“ akcijos, sudarančios 99,49% visų AB „Mažeikių nafta“

akcijų ir suteikiančios 99,49% balsų visuotiniame AB „Mažeikių nafta“ akcininkų

susirinkime.Privalomo oficialaus pasiūlymo teikėjų siūloma ir „PKN“ mokėtina akcijų kaina

yra 10,25 Lt (dešimt litų ir dvidešimt penki centai) už 1 (vieną) paprastąją

vardinę AB „Mažeikių nafta“ akciją, kurios nominali vertė 1 Lt (vienas litas).Siūloma kaina nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių

įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 1 punktu bei 37 straipsnio 5 dalimi. Siūloma

akcijų kaina yra lygi akcijų kainai, kurią, Privalomo oficialaus pasiūlymo

teikėjams pateikus privalomąjį oficialų pasiūlymą, sumokėjo „PKN“ įsigydamas AB

„Mažeikių nafta“ akcijas, suteikiančias ne mažiau nei 95% visų balsų

visuotiniame AB „Mažeikių nafta“ akcininkų susirinkime. Nuo privalomojo

oficialaus pasiūlymo galiojimo pabaigos iki Pranešimo pateikimo AB „Mažeikių

nafta“ nepraėjo daugiau nei 3 mėnesiai.Buvo reikalaujama, kad akcininkai per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pranešimo apie

privalomą AB „Mažeikių nafta“ akcijų pardavimą paskelbimo datos (paskelbimo

data: 2007 m. vasario 19 d.), t.y. per laikotarpį nuo 2007 m. vasario 20 d. iki

2007 m. gegužės 21 d. (imtinai), parduotų savo turimas AB „Mažeikių nafta“

akcijas už Privalomo oficialaus pasiūlymo teikėjų siūlomą kainą, t.y. už 10,25

(dešimt litų ir dvidešimt penkis centus) už 1 (vieną) paprastąją vardinę

akciją, arba jie gali per tą patį laikotarpį įstatymo nustatyta tvarka

užginčyti siūlomą kainą.Už perkamas AB „Mažeikių nafta“ akcijas atsiskaitoma pinigais Lietuvos

Respublikos įstatymų bei tarp akcininkų ir „PKN“ sudaromose akcijų

pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta tvarka.Nuolatinis LR gyventojas , akcininkas, per nustatytą 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpį po

pranešimo apie privalomą AB „Mažeikių nafta“ akcijų pardavimą nepardavė savo

turimų AB „Mažeikių nafta“ akcijų ir užginčyjo Privalomo oficialaus pasiūlymo

teikėjų už tokias akcijas siūlomos kainos, Privalomo oficialaus pasiūlymo

teikėjai paskutinę minėto laikotarpio dieną įgijo teisę kreiptis į teismą su

prašymu įpareigoti sąskaitų tvarkytojus registruoti vertybinių popierių

sąskaitose akcijų nuosavybės teisės perdavimą „PKN“, ne vėliau kaip paskutinę

nurodyto laikotarpio dieną (t.y. 2007 m. gegužės 21 d.) ir sumokėjo nurodytą kainą

už perkamas akcijas į depozitinę sąskaitą, nes akcininkas vengė priimti tokį mokėjimą.

LR nuolatinio gyventojo manymu, nurodyta kaina yra aiškiai per maža ir atsisako parduoti AB “Mažeikių

Nafta” akcijas, užginčydamas šį sprendimą teisme ir todėl vengia priimti pinigus už parduodamas

akcijas nurodytą ( 10.25 Lt) kainą. Pinigų pervedimas į depozitinę sąskaitą yra įvykdomas 2007 m. gegužės 21 d.) Gyventojas užginčyjo akcijų pardavimo kainą teisme.I variantas. 2007 10 01 teismo sprendimu, akcijos kaina paliekama 10,25 ir nurodyta suma 2007 10 08 iš depozitinės sąskaitos pervedama į nuolatinio Lietuvos gyventojo sąskaitą. Kitų pajamų ( nei apmokesrtinamų, nei neapmokestinamų) iš vertybinių popierių pardavimo gyventojas per 2007 metus neturėjo.

II variantas. 2007 10 01 teismo sprendimu, akcijos kaina nustatoma lygi 10,50 Lt. Papildoma suma ( skirtumas tarp oficialaus pasiūlymo už vieną akciją kainos 10,25 ir naujai nustatytos kainos- 10,50 Lt.) pervedama į depozitinę sąskaitą ir visa suma 2007 10 08 iš depozitinės sąskaitos pervedama į nuolatinio Lietuvos gyventojo sąskaitą. Kitų pajamų ( nei apmokestinamų, nei neapmokestinamų) iš vertybinių popierių pardavimo gyventojas per 2007 metus neturėjo.Prašome paaiškinti ar gyventojui atsiranda prievolė mokėti gyventojų pajamų mokestį nuo AB “mažeikių nafta” 10 000 akcijų pardavimo pajamų.

P.s: Užklausimas modifikuotas, nes vienas protingas individas pateikė pastabą, kurį man pasirodė logiška:

- I variantas yra labiausiai tikėtinas, bet neturint aiškaus išankstinio atsakymo, VMI netolimoje ateityje gali teigti, kad teismo procesas buvo paprasčiausiai laiko vilkinimas, siekiant išvengti gyventojų pajamų mokesčio nuo parduotų VP anksčiau nei po 366 dienų ir gali pareikalauti susimokėti GPM. Todėl, modeliuojama hiperbolizuota situacija - variantas II, kai kaina teismo sprendimu yra keičiama. Atsižvelgiant į protingumo principą, tampa nesvarbi teismo sprendimo įtaka pajamų mokesčio apskaičiavimui,

(išlaikant 366 dienų taisyklę) - ir vienu ir kitu atveju, tai turėtų būti neaopmokestinamos pajamos. Tačiau tai tik mano,

labai asmeniniai popastebėjimai.Lauksim atsakymo.

Komentarai2007 02 22 19:37     #9138
Labai geras paklausimas :-) Viena ka galiu patarti, remdamasis savo subjektyvia nuomone, parduoti akcijas PKN'ui ir nesivelti i teisminius ginchus, nes jos tikrai daugiau kaip 10.25 LT/vnt nera vertos (artimiausiu 2-3 metu perspektyvoje).
2007 02 23 08:48     #9166
Bet verta paduoti i teisma, jeigu reikia isvengti 15% (tempti laika)
2007 02 23 13:53     #9174
ka tik perskaiciau cia http://www.spekuliantai.lt/journal.php?m=page&p=763 pateikta linka i nutarti del IDV. Taip iseina, kad jei VP isigijimas buvo vienkartinis - GPM netaikomas. Ir jei VP pardavimas priverstinis (ne savo noru parduodami VP islaikyti maziau 366 d), tozhe GPM netaikomas.
2007 04 04 19:11     #9786
oho, pagirtina. siteik vargo...
2007 04 04 20:18     #9790
Toks nedidelis klausimelis iskilo: jei parasius igaliojima kitam asmeniui (ne makleriui) valdyti tavo portfeli ir priimineti su valdymu atitinkamus sprendimus,tai savarankiskumo savoka kaip ir paneigiama gaunasi
2007 04 04 21:08     #9793
Kai VMI atsakymas prasideda žodžiais "mūsų nuomone", tai kitokios nuomonės nei "...mokamas 15 proc. GPM" galima nesitikėti. Bet skaitau jų atsakymą ir nematau atsakymo.
2007 04 04 21:51     #9794
Chikirap - 11 min 25 sek surasyti uzklausima, 4 sek postinimas i VMI skirta forma on-line, 11 sek laisko gavimas , 2 min perskaitymas, 16 sek copy paste + CTR+X tam tikru citatu ismetimas. Viso :13 min 56 sek. Zmogenui (vienam) sutaupiau 2K LT advokatui. Jam kainavo 1 sek- 0,299LT
2007 04 05 21:33     #9815
Mąstant logiškai, kadangi pilietis pateikė skundą ne dėl pinigų išmokėjimo datos, bet dėl kainos, tai: 1. Teismą pralaimėjęs pilietis apmoka tek teismo išlaidas, tiek ir jam priklausančius mokesčius 2007 m. gegužės 21 dienai (nes juk apskųsta buvo ne privalomo pajamų gavimo data, bet suma). 2. Teismą laimėjus, mokesčiai turėtų būti mokami pagal naują pajamų gavimo momentą.
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital