VP apmokestinimo niuansai-2: splitas ir mokestinis nuostolis

artas71 | 2006-12-06 16:34 | perskaitė: 1188
VP apmokestinimo niuansai-2: splitas ir mokestinis nuostolis Paklausimas: Gyventojas per 2006 atliko tokius sandorius su vertybiniais popieriais: - 2006 metų rugpjūčio mėn. nupirko akcinės bendroves „T“ 1

Paklausimas:Gyventojas per 2006 atliko tokius

sandorius su vertybiniais popieriais:

- 2006 metų rugpjūčio mėn. nupirko akcinės bendroves „T“ 15000 akcijų po 2,15 Lt.;

- 2006 metų spalio mėn. , neišlaikęs 366 dienas, visas akcijas (15000 vnt.) pardavė po 2.50 Lt.,

(realizuotas pelnas, pardavus akcijas ir atėmus FMĮ komisinių sąnaudas - 4900 Lt.);

- 2006 kovo mėn. gyventojas nupirko akcinės bendroves „S“ 1000 vnt. akcijų po 50 Lt. Šios įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo sumažinta vieneto akcijų nominali vertė nuo 10 Lt iki 1 Lt ir tuo pačiu atitinkamai padidintas akcijų skaičius nuo 8 mln. iki 80 mln. vienetų, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio. Bendrovės akcininkas (gyventojas) mainais į turėtas 10 Lt nominalo vertės akcijas gavo atitinkamą kiekį naujos 1 Lt nominalios vertės vieneto akcijų (10 000 vnt), bendra gyventojo valdoma kapitalo dalis liko nepakitusi ;

- gyventojas 2006 metų spalio mėn., neišlaikęs 366 dienas, pardavė akcinės bendroves „S“ 200 vnt akcijų po 4.15 Lt.

Prašome paaiškinti, ar atlikus tokius sandorius, atsiranda apmokestinamos pajamos iš VP ir ar reikės gyventojui mokėti pajamų mokestį ?Atsakymas:2006-11-29

Nr. (13.1)-134-3157Gyventojas 2006 metais įsigijo akcinių bendrovių “T” ir “S” akcijų, kurias pardavė nepraėjus 366 d. nuo jų įsigijimo. Akcinės bendrovės “S” visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo sumažinta vieneto akcijų nominali vertė ir padidintas akcijų skaičius, nekeičiant įstatinio kapitalo. Gyventojas vietoje 1000 vnt akcinės bendrovės “S” akcijų (nominali vertė 10 Lt) gavo 10000 vnt akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt. Minėtas akcijas gyventojas buvo įsigijęs už 50000 Lt (50 Lt už vienetą). Paklausime prašoma atsakyti, ar gyventojo gautos akcijų pardavimo pajamos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu?

.......

Jūsų rašte aprašytu atveju, gautos akcijų pardavimo pajamos (atėmus jų įsigijimo išlaidas bei komisinius atlyginimus) apmokestinamos taikant 15 procentų tarifą, kadangi jos parduotos nepraėjus 366 dienų nuo jų įsigijimo dienos.

Jūsų įsigytų AB “S” akcijų įsigijimo data yra laikoma jų pirkimo, o ne nominalios vertės mažinimo diena. Minėtų akcijų įsigijimo kaina apskaičiuojama pirkimo kainą padalijus iš akcijų vienetų skaičiaus (turėtų po nominalios vertės mažinimo dienos), t.y. 50000 vnt./10000 Lt = 5 Lt už vieną akciją. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vertybinių popierių pardavimo apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos iš visų mokestiniu laikotarpiu gautų vertybinių popierių pardavimo pajamų, atėmus jų įsigijimo kainą ir su jų įsigijimu susijusias išlaidas (Jūsų atveju komisinius, sumokėtus finansų maklerio įmonei). Pavyzdžiui, 2006 metais Jūs gavote 38330 Lt AB “T” ir AB “S” akcijų pardavimo pajamų ir patyrėte 33600 Lt GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų išlaidų (akcijas įsigijote už 33250 Lt ir sumokėjote finansų makleriui 350 Lt komisinį atlyginimą). Tokiu atveju Jūsų gautos apmokestinamos vertybinių popierių pardavimo pajamos yra 4730 Lt (38330 Lt – 33250 Lt – 350 Lt).

Primename, kad gavus minėtų akcijų pardavimo pajamų, pagal GPMĮ 27 straipsnio nuostatas Jums atsiranda prievolė pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2006 metus. Už 2006 metus reikės pateikti laikinąją metinę pajamų mokesčio deklaraciją forma GPM302 ir joje deklaruoti visas mokestiniu laikotarpiu gautas pajamas ir nuo jų sumokėtą mokestį. Laikinosios metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM302 užpildymo ir pateikimo taisyklės yra patvirtintos VMI prie FM viršininko 2006 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. VA- 31 (Žin., 2006, Nr. 38-1369). Minėta deklaracija turi būti pateikta, o apskaičiuotas mokėtinas pajamų mokestis sumokėtas iki deklaracijos pateikimo

termino pabaigos, t.y. iki 2007-05-02.

Deklaracijų formas galite pateikti ir elektroniniu būdu (internetu, elektroniniu paštu arba betarpiškai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinio darbuotojui kompiuterinėje duomenų laikmenoje).

Informuojame, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2006-08-24 įsakymu Nr. VA-68 patvirtinto Paklausimų ir konsultacijų teikimo tvarkos aprašo (Žin., 2006, Nr. 92-3643) 11 punkte nurodyta, kad jeigu apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atsakymas paklausėjo netenkina, tai paklausimo ir gauto atsakymo kopijas jis gali pateikti nagrinėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos.Pagarbiai

viršininko pavaduotojas

Vidmantas Bronius AbazoriusD. Kariūnaitė, 2742 653, el.p. dkariunaite@vilnius.vmi.lt

KomentaraiPrivatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital